Tautos, tautos, renginiai

1661 m. Korporacijos įstatymas

1661 m. Korporacijos įstatymas

Kavalierių parlamentas pristatė 1661 m. Korporacijos įstatymą. Korporacijos įstatymas buvo skirtas sustiprinti Karolio II galią ir buvo Restauravimo susitarimo dalis. Aktas buvo skirtas pašalinti iš miesto įstaigos visus įtariamus neištikimybe. Po pilietinio karo ir „Interregnum“ metais daugelis karališkųjų atstovų buvo pašalinti iš pareigų ir pakeisti lojaliaisiais Parlamentui. Korporacijos įstatymu buvo paskirti komisarai, kurie galėjo pašalinti iš pareigų bet kurį asmenį, kuris atsisakė ištikimybės ir viršenybės priesaikos, priesaikos priešintis karūnai arba deklaracijos prieš Sandorą. Net jei pareigūnas visa tai išlaikė, jis vis tiek gali būti pašalintas iš pareigų, jei komisaras manys, kad nėra lojalus vyriausybei. Šis įstatymas leido nušalinti visus, įtariamus neištikimybe naujajam karaliui, ir juos pakeisti lojaliais postų savininkais. Dėl 1661 m. Korporacijos akto karališkieji postai miestuose perėmė labai įvairius postus, taip išplėsdami karališkąją įtaką visoje Anglijoje. Šis aktas pasirodė esąs labai veiksmingas teisės aktas.

2007 m. Kovo mėn

List of site sources >>>