Istorijos transliacijos

Angolos kariuomenė - istorija

Angolos kariuomenė - istorija

Angola

Aptarnaujantys vyrai: 175 500

Lėktuvas: 283

Tankai: 244

Šarvuotos kovos mašinos: 583

Karinis jūrų laivynas: 57 jūrų laivai

„Defense Budge“ 4 150 000 000 USD


Angolos istorija

Įvairios nuorodos

Šioje diskusijoje daugiausia dėmesio skiriama Angolai nuo XV amžiaus pabaigos. Ankstesniems laikotarpiams ir šaliai regioniniame kontekste, pamatyti Pietų Afrika.

… Nujoma, kurią remia Angolos valdančioji partija, Liaudies judėjimas Angolos išlaisvinimui ir Sovietų Sąjunga, SWAPO panaudojo Angolą kaip partizaninio karo bazę Namibijos dirvožemio operacijose, vykdė SWAPO partizanų pajėgos, Namibijos liaudies išlaisvinimo armija (PLANAS). Nuo 1978 m. Pietų…

Angola ir Mozambikas, pakrantės valstybės, susiduriančios su naftos tanklaivių maršrutais aplink Gerosios Vilties kyšulį, pagaliau turėjo įvykdyti nepriklausomybę nuo Portugalijos po kairiųjų karinio perversmo Lisabonoje 1974 m. Balandžio mėn. persvara…

… Į kaimyninę Angolos karalystę. Paulo Diasas de Novaisas 1576 m. Įkūrė Luandą-pirmąjį europietiško stiliaus miestą vakarų Afrikoje į pietus nuo pusiaujo. 1488 m. Bartolomeu Diasas apvažiavo Gerosios Vilties kyšulį ir pasiekė Rytų Afrikos pakrantę, o jūrų kelias į Indiją buvo atidarytas. Diaso sugrįžimas ...

Didžiąją XIX amžiaus dalį portugalų kolonistų Angoloje ir Mozambike buvo mažiau ir autoritetas silpnesnis nei Pietų Afrikos vidaus. Šimtmečio pradžioje kiekvienoje kolonijoje susibūrė mažiau nei 1000 naujakurių ...

… Cuango upė į šiaurės rytus nuo Luandos, Angola. Įkūrė Kimbundu kalbantys žmonės (pamatyti Mbundu) iki XVI a. Iki maždaug 1550 m. Ji buvo laisvai po Kongo karalystės orbitą. Matambos karalystė pasižymėjo tuo, kad ją dažnai valdė moterys. 1630–32 ją užkariavo Njinga Mbande…

… 1980 -ieji turėjo įtakos pilietiniams karams Angoloje ir Etiopijoje, o civiliai darbuotojai prisidėjo prie Azijos ir Lotynų Amerikos. 1983 metais JAV įsiveržė į Grenados salą, žuvo daugiau nei dvi dešimtys kubiečių, o likusi Kubos pagalbos pajėgų dalis buvo ištremta iš salos. Kuba palaipsniui pasitraukė ...

Baltoji galia Angoloje ir Mozambike, palyginti su Pietų Afrika ir Pietvakarių Afrika, išliko gana silpna. Po karo Portugalija stengėsi išlaikyti savo kolonijas augančių, nors ir menkų, Afrikos miestų nacionalistų judėjimų akivaizdoje, didindama…

… Grupės varžėsi dėl Angolos kontrolės, įskaitant „União Nacional para a Independência Total de Angola“ (Nacionalinė sąjunga už visišką Angolos nepriklausomybę UNITA), kuriai vadovavo Jonas Savimbi. MPLA galiausiai paskelbė save vyriausybe, sukurdama vienos partijos sistemą, nors UNITA ir toliau rengė partizanų išpuolius. Per…

… Operacija, kuri buvo lengvesnė po Angolos nepriklausomybės 1975 m.-ir šiaurinėje centrinėje ūkininkavimo zonose aplink Grootfonteiną. Nepaisant to, kad 1976 m. Vidinė lyderystės krizė ir susiskaldymas tarp kovojančių kadrų buvo sustabdytas, iki aštuntojo dešimtmečio pabaigos ginkluota kova Pietų Afrikai tapo kariškai žalinga ir ekonomiškai brangi.

... buvo prijungta prie Angolos XIX a. Tačiau ekspansijai iš Benguelos, kaip ir pradinei ekspansijai toliau į šiaurę, vadovavo afro-portugalų vergų prekybininkai, kurie pasinaudojo pietiniais uostais, kad aplenktų Portugalijos kontrolę. Vergų sienai judant į pietus, vergų prekybos kario kūrimo ir sunaikinimo procesas ...

... Angolos nepriklausomybė) frakcija Angolos pilietiniame kare. SADF kariai įžengė į Botsvaną, Svazilandą (Eswatini), Zimbabvę, Lesotą ir Mozambiką, siekdami iš anksto užpulti ANC grupes ir jų sąjungininkus šiose šalyse. Botha laikė pietų Vakarų Afriką/Namibiją po Pietų

Įtraukimas į

… Kasai upė (dabar šiaurės rytų Angoloje ir vakarinėje Kongo Demokratinėje Respublikoje). Nors Lundos žmonės rajone gyveno nuo ankstyvųjų laikų, jų imperiją įkūrė užpuolikai, atėję į vakarus iš Lubos. 1600–1750 m. Lundos nuotykių ieškotojų grupės sukūrė daugybę palydovų (pamatyti Kasanje Kazembe Luba-Lunda…

… Aukštumos į rytus nuo Luandos, Angoloje, tarp Kvanzos ir Lukalos upių. Didžiausiame XVI amžiaus pabaigoje jis driekėsi į vakarus iki Atlanto vandenyno pakrantės ir į pietus nuo Kvanzos.


Per Kur? Kubos kovotojai Angolos pilietiniame kare

Fidelio Castro netikėta 1959 m. Pergalė prieš Kubos diktatoriaus Fulgencio Batista armiją skleidė smūgines bangas, kurios dešimtmečius paveiks pasaulio politiką. Jo triumfas patvirtino istorijos pamoką - kad mažos, atsidavusios pajėgos, vadovaujamos įkvėpto ir charizmatiško vado, gali turėti didžiausią pranašumą prieš didesnę, bet prastai motyvuotą profesionalią armiją. Nesitenkindamas tuo, kad revoliucijos liepsna dega tik Kubos ribose, Castro taip pat pasiuntė savo pajėgas kovoti į ginkluotus konfliktus kituose žemynuose. Niekur jų buvimas nebuvo stipriau jaučiamas kaip Angoloje per kruviną 27 metus trukusį pilietinį karą.

AŠKIAJI aštuntajame dešimtmetyje Angola buvo mažiau besiformuojanti Pietų Afrikos valstybė nei politinio chaoso verpetas. Daugybė etninių ir ekonominių jos labai skirtingų gyventojų grupių daugelį metų nesutarė. Vienintelis tikslas, dėl kurio jie galėjo susitarti, buvo nepriklausomybė nuo Portugalijos, kuri dominavo Angoloje nuo XV amžiaus pabaigos, kai šią sritį valdė nepriklausomų karalystių ir genčių konfederacijų grupė. Portugalai atvyko ieškoti aukso, tačiau netrukus suprato, kad tikrasis lobis čia slypi žmonių prekyboje. Prekyba vergais buvo vienintelė pelningiausia to meto komercinė įmonė, o portugalai buvo vieni produktyviausių prekybininkų. Jie reidavo vergams, su vietiniais valdovais iškeitė į varžovų genčių belaisvius ir masiškai vykdė tarptautinę vergovę.

Nors Šiaurės Amerikos ir Karibų jūros sodininkai ir verslininkai įsigijo daug vergų, Portugalijos kolonija Brazilija-su daugybe plantacijų ir nuolatine nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa-buvo pasirinkta vieta iki 1800-ųjų vidurio, kai uždarė uostus. į vergų prekybą. Tačiau per 275 prekybos metus apytikriai milijonas ar daugiau vietinių gyventojų iš Angolos grandinėmis buvo išsiųsti į Naujojo pasaulio vergų rinkas. Net ir oficialiai pasibaigus prekybai, vergovė išliko teisėta ir plačiai praktikuojama Angolos kavos, cukraus ir medvilnės plantacijose iki 1875 m., Kai ji taip pat baigėsi.

1880 -ųjų pabaigoje Europos sutartys pripažino ir apibrėžė Portugalijos kolonijinės pretenzijos į Angolą ribas. Po to portugalai pradėjo rimtai kolonizuoti, tiesė geležinkelius, miestus ir jūrų uostus ir pradėjo vakarietiškumo programą šalies ekonomikai plėtoti.

Jų metodai dažnai buvo žiaurūs, o kai gentys priešinosi, jie buvo pavergti po vieną, kol Portugalija kontroliavo beveik visą koloniją. Iki 1920 -ųjų šiaurės kavos ir medvilnės plantacijose atsirado darbo stovyklos, kuriose priverstinis darbas tapo nauja vergovės forma. Tuo tarpu per trumpą laiką Portugalija iš monarchijos virto respublika, o 1926 m. - karine diktatūra, kurios kontrolė Angolos atžvilgiu darėsi vis griežtesnė.

1956 m. LEFTIST GUERRILLA GROUP, pasivadinusi Liaudies judėjimu už Angolos išlaisvinimą (MPLA), ginkluotai priešinosi vyriausybei. Ją įkūrė Portugalijos komunistų partijos nariai, remiami įvairių Rytų bloko šalių. MPLA daugiausia sudarė Mbundu gentys iš šiaurės centrinės Angolos. Kitais metais susikūrė antroji frakcija - Nacionalinis Angolos išlaisvinimo frontas (FNLA), daugiausia iš šiaurės Angolos Bakongo ir iš dalies padėjo JAV. Iki 1961 m. Prasidėjo ir sparčiai plito antikolonijinis pasipriešinimo karas, kurį iš pradžių paskatino engiami kavos ir medvilnės laukų darbuotojai. Po penkerių metų atsirado trečioji nacionalistų grupė: Nacionalinę visiškos Angolos nepriklausomybės sąjungą (UNITA) daugiausia sudarė centrinės Angolos Ovimbundu - apie 37 proc. Gyventojų, didžiausia šalies etninė grupė. Jį palaikė JAV ir apartheido Pietų Afrika. Šis judėjimų masyvas, kiekvienas turintis savo politinę darbotvarkę, iškėlė prieštaringus reikalavimus vietiniams angoliečiams, o frakcijos kovojo ne tik su portugalais, bet ir tarpusavyje.

Po 13 metų karčių kovų, kurios buvo žinomos kaip Nepriklausomybės karas, trys grupės sutiko nutraukti karo veiksmus. 1975 m. Lapkritį Angola įgijo nepriklausomybę po to, kai Portugalijoje buvo įvykdytas perversmas, kuris iš karto nutraukė šalies dalyvavimą Afrikos kolonijose. Gautas Alvoro susitarimas, kurį kartu pasirašė naujoji demokratinė Portugalijos vyriausybė ir trijų kariaujančių Angolos išsivadavimo judėjimų lyderiai, numatė, kad trišalę pereinamojo laikotarpio vyriausybę prižiūrės visos trys frakcijos.


Kruvinos kovos tarp grupių trumpam nutrūko, tačiau, nepaisant visų Portugalijos pastangų, pereinamojo laikotarpio vyriausybė žlugo, o trys nacionalistinės grupės krito tarpusavyje kovodamos dėl naujai išlaisvintos šalies kontrolės. Netrukus po to, kai buvo paskelbta nepriklausomybė, MPLA, remiama jos karinės rankos, ginkluotosios pajėgos Angolos išlaisvinimui (FAPLA), įsteigė savo vyriausybę Angolos sostinėje Luandoje. Iki to laiko Pietų Afrikos gynybos pajėgos (SADF), remdamos UNITA, jau buvo įsiveržusios iš pietų, o FNLA kariai iš Šiaurės gavo papildomą pajėgumą, kaip Zaireo pėstininkai, desantininkai ir šarvuočiai. Prasidėjo Angolos pilietinis karas.

Šaltojo karo etape įvykęs karas pasirodė esąs vienas ilgiausių ir kruviniausių šių dienų konfliktų. Sovietų Sąjunga, Kuba ir kitos komunistinės šalys rėmė kairįjį MPLA, o JAV, nenorėdamos leisti komunistinei vyriausybei stovėti ir noriai ginti savo naftos interesus, slapta suteikė ginklų ir patarėjų, taip pat beveik 32 mln. FNLA ir UNITA. Pranešama, kad CŽV į Angolą nuskraidino dešimtis tūkstančių „dezinfekuotų“ užsienyje pagamintų šautuvų, minosvaidžių ir mažų raketų bei karinio mokymo personalo.

1975 m. Rugpjūčio mėn., Prieš pat Pietų Afrikos invaziją, Fidelis Castro įsakė Angoloje įsteigti keturias karines misijas „Revoliucinio mokymo centrai“, skirtą apmokyti MPLA kovotojus FAPLA. Jame dirbo 480 Kubos instruktorių ir techninių patarėjų, beveik penkis kartus daugiau nei prašė MPLA. Tuo metu Kastro Kubos misiją galėjo įsivaizduoti kaip griežtą instrukciją. Tai greitai pasikeistų. Spalio pabaigoje kai kurie Kubos darbuotojai prisijungė prie FAPLA, siekdami atremti Pietų Afrikos avansą. Sunkiai pralenkę ir aplenkę, jiems nepavyko. Vėliau Castro savo autobiografijoje rašė, kad tarp daugybės aukų aštuoni Kubos instruktoriai mirė, o septyni buvo sužeisti. Angolos žemėje pirmą kartą buvo pralietas Kubos kraujas. „Mes akimirkai nedvejodami priėmėme iššūkį“, - prisiminė Castro. „Mūsų instruktoriai nebūtų palikti likimo valiai…. Šeši tūkstančiai mylių nuo namų, Kubos kariai… pradėjo kovą su Pietų Afrika, didžiausia galia žemyne, ir Zairu, turtingiausiu ir geriausiai ginkluotu Europos […] Jungtinių Valstijų Afrikos lėlių režimus “.

Castro buvo susipažinęs su MPLA nuo 1950 -ųjų pabaigos. 60 -ųjų pradžioje, jam atėjus į valdžią, Kuba apmokė kai kuriuos savo partizaninius kovotojus, o karinis pasiuntinys Che Guevara susipažino su jos vadovais. Pietų Afrikos įsiveržimas į Angolą paskatino Kubą imtis veiksmų paremti MPLA. 1977 m. Naujienų rengimo interviu su Barbara Walters Castro pareiškė, kad 1975 m. Spalio 23 d., Kai Pietų Afrikos kariai įsiveržė į Angolą, Kuba turėjo priimti sprendimą. „Arba sėdėtume be darbo, o Pietų Afrika perimtų Angolą, arba stengsimės padėti. Tai buvo momentas. Lapkričio 5 d. Priėmėme sprendimą nusiųsti pirmąjį karinį dalinį į Angolą kovoti prieš Pietų Afrikos karius “.

Tiesą sakant, 1975 m. Lapkričio 4 d. Vakare, praėjus mažiau nei dviem savaitėms po Pietų Afrikos/UNITA įsiveržimo, 100 Kubos sunkiųjų ginklų specialistų išskrido iš Havanos į Brazavilą ir po trijų dienų atvyko į Luandą. Jie buvo tūkstančių kubiečių, kurie netrukus pradės atvykti, avangardas.

Kastras savo ambicingą planą pavadino operacija „Carlota“-afro-kubietiškos vergės, kuri 1843 m. Surengė maištą Kuboje, vardu. Per ateinančius metus jis išsiuntė į Angolą maždaug 36 000 karių, ir šis skaičius išaugs eksponentiškai. Nuo pat pradžių kubiečiai buvo gerai ginkluoti. Nors Castro tvirtino, kad „Sovietų Sąjunga niekada neprašė į Angolą išsiųsti nė vieno Kubos kario“, Sovietų Sąjunga aprūpino Kubą ir MPLA Atlanto vandenynas būtų apibūdinama kaip „ginklų gausa“, įskaitant šaulių ginklus, tankus, raketas, sraigtasparnius ir naikintuvus „MiG“.

Kai 1975 m. Pabaigoje prezidentas Geraldas Fordas sužinojo apie ginkluotą Kubos buvimą Angoloje, valstybės sekretorius Henry Kissingeris nedelsdamas paskelbė apie Amerikos nepritarimą ir patarė Castro, kad „[JAV ir Kubos] taikinimo politika neišliks ... Kubos ginkluota intervencija kitų tautų, besistengiančių nuspręsti savo likimą, reikalai “. Fordas sakė, kad Kubos dalyvavimas „mano nuomone, baigiasi bet kokiomis pastangomis užmegzti draugiškesnius santykius“. Kastro, kurio Kissingerio pareiškimas nepažeidė, atsakė, kad jei teigiami santykiai su JAV priklausys nuo to, ar Kuba atšauks paramą Angolos sukilėliams, tai „už tokią kainą niekada nebus jokių santykių su JAV“. Labiau nei bet kuri kita problema, Kubos dalyvavimas besiplečiančiame Angolos pilietiniame kare vaidintų svarbų vaidmenį luošinant Kubos ir JAV. santykiai ateinantiems metams.

KODĖL KUBA taip giliai paniro į Afrikos, ypač Angolos, kovą dėl valdžios? Rasiniai dalykai buvo pagrindinis veiksnys. Istoriškai Kubos rasinė ir etninė sudėtis buvo stipriai įsišaknijusi Afrikoje. 1850-ųjų viduryje sala kasmet priimdavo tūkstančius vergų, kai visi kiti Vakarų pusrutulio uostai buvo uždaryti vergams. Fidelis Castro pastebėjo: „Tie, kurie kažkada siuntė į Ameriką pavergtus afrikiečius, galbūt niekada neįsivaizdavo, kad viena iš tų vietų, kuriose buvo priimami vergai, išsiųs kareivius kovoti už juodosios Afrikos išlaisvinimą“. Castro brolis Raulis, 1977 m. Lankydamasis Angoloje, išplėtė šiuos jausmus: „Daugelio Afrikos tautų kraujas teka mūsų gyslomis…. Tik reakcionieriai ir imperialistai stebisi tuo, kad tų vergų, kurie atidavė savo gyvybes, palikuonys nes mūsų šalies laisvė praliejo kraują už savo protėvių tėvynės laisvę “.

Kad ir kaip pagrįsta istorija, šis emocinis argumentas-solidarumas su Afrikos ir Kubos vergų kilmės piliečiais-ignoravo faktą, kad rasiniai santykiai Kuboje tuo metu buvo labai nepastovūs. Tiesą sakant, galinga Castro simpatija kairiesiems revoliuciniams tikslams tikriausiai daug ar daugiau priklausė Kubos įsipareigojimams daugelį metų. Castro rėmė įvairius išlaisvinimo ir kovos su apartheidu judėjimus ir organizacijas Afrikoje, todėl 1975 m. Pietų Afrikos įsiveržimas kartu su JAV parama antikomunistinei FNLA ir UNITA, bet tikrai sužadino Castro politinės giminystės jausmą.

Be to, Kuba puikiai žinojo, kokį vaidmenį Angola gali atlikti pasaulio ekonomikoje. Šalis, turinti 1000 mylių pakrantę į pietus nuo Kongo upės, buvo labai svarbi strategiškai svarbi geopolitiniu požiūriu, siūlanti milžiniškos vertės gamtos išteklius: didžiulius dujų, naftos, deimantų, geležies rūdos, vario ir mangano atsargas bei didelius kiekius kavos , cukrus ir tabakas.

Galiausiai Castro buvo motyvuotas troškimu labiau įtraukti Kubą į pasaulio reikalus. Autorius Hugh Thomas savo galutiniame darbe, Kuba, nurodo Kubos intervenciją į Angolą kaip „kvapą gniaužiančią“: „Tomis svaiginančiomis dienomis Castro siekė ne tik amerikietiško, bet ir Karibų jūros pasaulio vaidmens. [Galiausiai] jis ... parodė, kaip Kuba sugebėjo išsiųsti dešimtis tūkstančių karių revoliucijos tikslais “.

PIRMASIS KRAUJO NUGALĖ, kurią patyrė Kubos/FAPLA pajėgos, įvyko palei Nhia upę, pietryčių Angoloje. 1975 m. Gruodžio pradžioje įvykusiame 14 -ojo tilto mūšyje žuvo apie 400 Kubos ir FAPLA karių. Tai buvo blaivi pradžia ilgam ir žiauriam konfliktui. Po dviejų savaičių JAV Senatas, po neseniai Amerikos pasitraukimo iš Vietnamo, priėmė Clarko pataisą, raginančią uždaryti CŽV Angolos programą, kuri buvo vykdoma bendradarbiaujant su Pietų Afrika. Tuo tarpu Sovietų Sąjunga paspartino ginklų ir šaudmenų pristatymą MPLA. Nuo 1976 m. Sausio mėn. Kubos ir FAPLA kariuomenė, pasitelkta didžiulės sovietų karinės pagalbos, išstūmė FNLA/Zaireano pajėgas iš Angolos ir išstūmė Pietų Afrikos armiją bei jos sąjungininkus UNITA iš Luandos į pietvakarių Afrikos sieną (tuomet administravo Pietų Afrika, dabar Namibijos šalis). Kovo mėnesį kairioji armija atiteko paskutinei UNITA tvirtovei šalyje. Tyliai karaliavo trumpai, kai Fidelis Castro susitiko su MPLA lyderiu Agostinho Neto aptarti Kubos 36 000 karių išvedimo. Iki šiol buvo nužudyta mažiau nei 300 kubiečių, o Castro vis dar įsivaizdavo, kad Kubos tikslas Angoloje - MPLA kaip vienintelio šalies valdymo organo įsteigimas - yra pasiekiamas per trumpą laiką. Tą vasarą Angolos ir Kubos lyderiai susitiko Havanoje švęsti savo pergalės, o po kelių mėnesių MPLA centrinis komitetas oficialiai priėmė marksizmą-leninizmą.

Kitų metų kovo mėnesį Castro aplankė Luandą, kad kreiptųsi į Angolą ir paspartintų Kubos pasitraukimą. Tačiau jo optimizmas netrukus išblėso. Frakcionizmas prasiveržė MPLA, ir Neto vėl paprašė Kubos pagalbos - šį kartą, kad padėtų stabilizuoti savo organizaciją. Kubos pasitraukimo teks palaukti.

Pietų Afrika pasinaudojo MPLA neramumais, kad surengtų antrąją invaziją į Angolą ir iš tikrųjų užbaigtų détente. Pietų Afrika baiminosi, kad jei Kuba padėtų MPLA įgyti viršenybę Angoloje, Castro pasinaudotų šia šalimi kaip atspirties tašku invazijai į Pietų Afriką per Pietvakarių Afriką, kuri buvo kontroliuojama Pietų Afrikos nuo 1915 m. savo kovoje už nepriklausomybę. Pietų Afrikos susirūpinimas išaugo 1976 m. Kovo mėn., Kai MPLA suteikė bazę Angoloje Pietų Vakarų Afrikos liaudies organizacijai (SWAPO), kairiųjų išsivadavimo judėjimui.

1978 m. Gegužės mėn. Pietų Afrikos gynybos pajėgos (SADF) vėl įsiveržė į Angolą per Pietvakarių Afriką, todėl buvo nužudytos šimtai jos civilių. Pirmą kartą pasaulis sužinojo apie žiaurumus, padarytus regioniniame kare. Tai, ką vienas metraštininkas pavadino „visuotiniu pasipiktinimu“, paskatino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą priimti rezoliuciją 435, raginančią Pietų Afriką pasitraukti iš Pietvakarių Afrikos ir surengti ten laisvus rinkimus. Saugumo taryba taip pat pripažino kairįjį SWAPO galiojančia vyriausybe. Tikėtina, kad Pietų Afrika nepaisė vadinamojo susitarimo pasiūlymo sąlygų ir toliau išlaikė savo kontrolę. Per ateinančius 10 metų karas pasisuko pirmyn ir atgal, pažymėtas daugiau nei tuzinu Pietų Afrikos invazijų į Angolą, Kubos/FAPLA atsakymų ir kontratakų bei pertrūkių per trumpų paliaubų ir taikos derybų. Neišvengiamai derybos greitai žlugtų, o pasirašius susitarimus sąlygos buvo pažeistos beveik iš karto.

IŠLYGINTAS ANGOLOS CIVILINIS KARAS labai paveikė ir Kubą. Tarptautinių santykių institucija Pamela S. Falk glaustai išdėstė Kubos Afrikos intervencijų istoriją ir jų išlaidas 1987 m. Užsienio reikalų:

Ekonominis nutekėjimas, gyvybių praradimas ir nepasitenkinimas Kuboje ... rodo, kad Castro gali iš naujo įvertinti savo Afrikos darbotvarkę, ypač Angoloje, kur Kubos kariai dabar kviečiami į priešakines kovas…. Nors Sovietų Sąjunga teikia Kubai nemokama karinė įranga - 1982–1984 m. - daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių - papildomos išlaidos užjūrio kariuomenei išlaikyti, kuriai priklauso 65 000 kubiečių (karių ir karinių bei civilinių patarėjų), išsidėsčiusių 17 Afrikos šalių, sunaudoja 11 proc. biudžetą. Karinės išlaidos, įskaitant atlyginimus ir uniformas, keliones ir priežiūrą, logistinę paramą ir atsargas, sutrikdė Kubos vidaus plėtros planus.

Tačiau tai buvo kova, kurios Castro neatsisakys. Kubos ateitis Angoloje prieš galutinį kariuomenės išvedimą surengtų daugiau gaisrų, vieną svarbų mūšį ir dar ketverius okupacijos metus.

Kova, kuri buvo laikoma lemiamu Angolos pilietinio karo baigties veiksniu, buvo Cuito Cuanavale mūšis - iš tikrųjų mūšių serija, kuri truko nuo 1987 m. Pabaigos iki 1988 m. Kovo. Tuo metu SADF/UNITA pradėjo ne mažiau kaip penki dideli išpuoliai prieš Kubos, FAPLA ir SWAPO pozicijas. Kovo pabaigoje paskutinis SADF puolimas nepavyko. Abi pusės paskelbė pergalę, nors kairioji armija išsaugojo lauką, o priešai pasitraukė į Pietvakarių Afriką. Castro, kuris visada buvo propagandos meistras, tvirtino, kad tai yra lemiamas laimėjimas, o kiti tai matė kaip aklavietę, kuri leido tęsti derybas dėl taikos.

Kova tęsėsi pietvakariuose Angoloje, abiejų pusių nuostoliai buvo dideli. Prieš trejus metus, vadovaujant Reigano administracijai, Clarko pataisa buvo panaikinta, o JAV vėl pradėjo teikti karinę paramą UNITA. Nuo 1988 m. Gegužės mėn. Sekretoriaus pavaduotojas Afrikos reikalams Chesteris Crockeris vedė 12 taikos derybų

Kaire, Londone, Ženevoje, Brazavile ir Niujorke. Dalyvavo atstovai iš Kubos, Pietų Afrikos ir MPLA. Iki rugpjūčio kovos buvo nutrauktos, o gruodžio 22 d. Visos šalys susitiko Jungtinėse Tautose ir pasirašė Niujorko taikos susitarimus, užtikrindamos 435 rezoliucijos įgyvendinimą ir Pietų Afrikos pasitraukimą iš Angolos. Ji taip pat patvirtino ankstesnį Castro sutikimą dėl 27 mėnesių visų Kubos karių išvedimo tvarkaraščio, o terminas-1991 m.

Tuo tarpu taikos susitarimas tarp MPLA ir UNITA pasirodė neveiksmingas ir vėl kilo kova. Oficialiai jis nesibaigs tik 1991 m. Gegužės 31 d. Iki to laiko paskutiniai kubiečiai paliko Angolą. Beveik pusė milijono Kubos „internacionalistų“-kareivių, gydytojų, mokytojų, technikų ir statybininkų-buvo nuvažiavę 6 000 mylių tarnauti šiame į pietus nuo Sacharos vykstančiame pilietiniame kare-kare, kuris vėl prasidės 1996 metais. Tačiau Kuba nedaug dalyvavo Antrasis Angolos pilietinis karas.

Iki 2002 m. Nugalėjo kairieji. Po beveik trijų dešimtmečių skerdimo, kurio metu visos pusės įvykdė neapsakomus žiaurumus, ginklai pagaliau nutilo. Remiantis konservatyviausiais skaičiavimais, mažiausiai 500 000 žuvusiųjų ir milijonas nuolat perkeltų gyventojų. Nėra tikslių pranešimų apie žuvusių kubiečių skaičių. Paklaustas tiesiogiai apie figūrą, Castro atsisakė ją aptarti: „Priešas neturi turėti tokios informacijos“. Tačiau niekas neginčija, kad kubiečių mirusiųjų skaičius siekė tūkstančius. Potencialiai tvirta Angolos ekonomika po kovų sulėtėjo. Remiantis 2015 m. Afrikos pažangos ataskaita, šalis nėra visiškai atsigavusi nuo pražūtingų karų padarinių, nors dabar ji turi vieną sparčiausiai augančių ekonomikų pasaulyje.

Angolos pilietiniai karai ir tiesioginis bei ilgalaikis Kubos dalyvavimas sukėlė daugybę dezinformacijos, propagandos, legendų ir visiško melo - nuo paplitusių žmonių pasakojimų iki prieštaringų oficialių politinių pareiškimų, kuriuos sukūrė susijusios šalys. Viena tiesa lieka neginčijama: 1975 m. Pabaigoje išsiuntęs tūkstančius ginkluotų kubiečių į Angolą, Fidelis Castro žengė drąsų ir netikėtą žingsnį, kuris galiausiai iškeltų jo mažą tautą į pasaulio dėmesio centrą, paverstų ją pavojingo Šaltojo karo konkurso dalyviu, ir paversti Castro istoriku Edwardu George'u, kurį jis pavadino „neoficialiu Trečiojo pasaulio atstovu“.

RON SOODALTER parašė Niujorko laikas, Karo istorija, Laukiniai vakarai, ir Smithsonianas. Naujausia jo knyga yra Vergas šalia.

Šis straipsnis iš pradžių pasirodė 2016 m. Pavasario numeryje (28 tomas, Nr. 3) MHQ - ketvirtinis karo istorijos žurnalas su antrašte: kur? Kubos kovotojai Angoloje ir#8217 -ųjų pilietinis karas.

Norite turėti gausiai iliustruotą aukščiausios kokybės spausdintą leidimą MHQ pristatomas tiesiai jums keturis kartus per metus? Prenumeruokite dabar ir sutaupykite!


Susijusios istorijos

1960 m. Portugalijos kariuomenė ir Angolos frakcijos pagaliau susibūrė. 1960 m. Sausio 3 d. Angolos darbininkai boikotavo Kotonango medvilnės plantacijas. Angolos darbininkai norėjo nutraukti priverstinį darbą ir nežmoniškas sąlygas. Portugalai atsisakė vykdyti ir eskalavo smurtą šalyje.

Mokslininkai apskaičiavo, kad 1961 m. Sausio 3–4 d. Žudynėse, įvykdytose portugalų karių, žuvo mažiausiai 5000 žmonių. Portugalijos karinis bombardavimas Icolo e Bengo ir Baia de Cassange regionuose taip pat sunaikino 17 kaimų ir žuvo beveik 20 000 civilių. Pranešama, kad Portugalijos kariai, kurie, kaip teigiama, persikėlė į sausumą, nužudė ir tūkstančius civilių gyventojų. Įvairūs šaltiniai nurodo, kad bendras mirčių skaičius per pirmuosius aštuonis 1961 m. Mėnesius yra 8 000, 25 000 ir 50 000.

Vėliau prasidėjęs Angolos nepriklausomybės karas 1960 m. Kovo mėn. Sukėlė tolesnį nesutarimą apskrities politikoje. Angolos frakcijos, kovojančios prieš portugalus dėl šalies nepriklausomybės, buvo susiskaldžiusios.

Tarp jų buvo Marksistinis liaudies judėjimas Angolos išlaisvinimui (MPLA), Nacionalinis Angolos išlaisvinimo frontas (FNLA), susikūręs 1958 m. Ir gavęs finansinę ir karinę paramą iš CŽV, Kinijos ir Kongo vyriausybės bei Jungtinių Tautų. Angolos (UPA), kurie pradėjo savo karinius veiksmus iš Zairo ir 1962 m. susijungė su FNLA. 1966 m. atsirado UNITA judėjimas, kuriame dominuoja Ovimundu.

Šiuos nepriklausomybę skatinančius judėjimus lėmė konkurencija: dėl prieigos prie atsargų, teritorijos ir visuomenės paramos. Tai žinodami portugalai apsunkino savo susiskaldymą, kad dar labiau sėtų nesantaiką ir siektų savo tikslų. 1974 m. Balandžio 25 d. Portugalai paskelbė paliaubas, kolonijinė valdžia iš karto pažadėjo nepriklausomybę.

Tačiau taip atsitiko ne todėl, kad MPLA, UNITA ir FNLA sėkmingai sukilo ir sėkmingai kovojo. Greičiau Portugalijoje įvyko perversmas. „Movimento das Forças Armadas“ buvo žemesnio rango Portugalijos ginkluotųjų pajėgų karininkų, kurie priešinosi autoritariniam politiniam režimui ir šalyje vykstantiems Afrikos kolonijiniams karams, organizacija. Jie sumanė ir įvykdė 1974 m. Balandžio 25 d. Gvazdikų revoliuciją, kuri faktiškai užbaigė Portugalijos kolonijinį karą ir Portugalijos užjūrio teritorijų nepriklausomybę.

1975 m. Lapkričio 11 d. Oficialus valdžios perdavimas angolams ir šalies nepriklausomybei nesibaigė karo šalyje. Greitas valdžios perdavimas nacionalistiniams Afrikos judėjimams atvėrė duris karčiam ginkluotam konfliktui tarp nepriklausomų pajėgų ir atitinkamų jų sąjungininkų.

Angolos pilietinis karas tarp įvairių nacionalistinių grupuočių truko 26 metus ir lėmė pusę milijono žmonių gyvybių ir daugiau nei milijoną perkeltųjų. Karas nuniokojo Angolos infrastruktūrą, smarkiai pakenkdamas šalies viešajam administravimui, verslui ir religinėms institucijoms.


Angolos nepriklausomybės karas buvo konfliktas nuo 1961 iki 1974 m. Tai buvo pirmasis iš daugybės karų, kurie bus žinomi kaip Portugalijos kolonijiniai karai. Šį konfliktą Angolos sukilėliai kovojo prieš Portugalijos ginkluotąsias pajėgas. Sukilėliai gavo pagalbą iš Sovietų Sąjungos, o Portugalijos ginkluotosios pajėgos - karinę paramą iš Pietų Afrikos.

MPLA kilimas [redaguoti]

Liaudies judėjimas už Angolos išlaisvinimą (MPLA) buvo įkurtas 1956 m., Kai Angolos komunistų partija (PKP) susijungė su Jungtinės kovos dėl afrikiečių partija Angoloje (PLUA) partija. Nuo 2020 m. Ji yra Angolos valdančioji partija.

MPLA atliko svarbų vaidmenį šalies kovoje per Angolos nepriklausomybės karą. Po nepriklausomybės MPLA 1975–2002 m. Kovojo su pilietiniu karu prieš Nacionalinę sąjungą už visišką Angolos nepriklausomybę (UNITA) ir Angolos nacionalinį išsivadavimo frontą (FNLA).

Užsienio parama [redaguoti]

Angolos nepriklausomybės karo metu daugelis komunistų ir Afrikos tautų palaikė sukilėlius. Kubos kariuomenė aktyviai dalyvavo konflikte padėdama MPLA. Tačiau per Angolos pilietinį karą Kubos kariuomenė padėtų MPLA, o kitos tautos, tokios kaip Kinijos Liaudies Respublika ir Zairas, paremtų UNITA ir FNLA.


Angolos karo istorija

pateikė Miguel Júnior ir Manuel Maria Difuila

Knygos viršelis ir peržiūros tekstas

Išsami knygos informacija

Apie Knygą

Šį darbą apie Angolos karinę istoriją sudaro keturios dalys ir aštuoni skyriai. Pirmoji dalis apima XVI, XVII, XVIII ir XIX a. Antroji dalis apima XX amžių ir, konkrečiau, 1900–1960 m. Laikotarpį. Trečioji dalis apima laikotarpį nuo 1961 m. Iki 1974 m., O ketvirtoji - 1975–1991 m.

Apie autorių

Miguelis Júnioras yra Angolos ginkluotųjų pajėgų generalinis karininkas ir karo istorikas. Jis yra kelių darbų autorius ir paskelbė straipsnių gynybos, saugumo ir istorijos temomis. Manuel Maria Difuila turi istorijos magistro laipsnį ir Afrikos istorijos daktaro laipsnį. Jis yra Luandos Aukštojo edukologijos instituto (ISCED) ir António Agostinho Neto universiteto (UAN) tikrasis profesorius.


Angolos pilietinis karas (1975-2002): trumpa istorija

1974 m. Balandžio 25 d. Nuvertus Portugalijos ministrą pirmininką Marcello Caetano, buvusios Portugalijos kolonijos Mozambikas, Bisau Gvinėja, Žaliasis Kyšulys, San Tomė ir Prinsipė ir Angola buvo nuvertintos. Ginkluotųjų pajėgų judėjimas (AFM) nuvertė diktatūrą daugiausia per kraują perversmu ir taip nutraukė Portugalijos kolonijinį valdymą Afrikoje.

Taigi 1975 m. Lapkričio 11 d. Angola įgijo oficialią nepriklausomybę ir, nors buvo nustatytas pereinamasis etapas, dėl etninės įtampos ir tarptautinio spaudimo derinio sunkiai iškovota Angolos pergalė tapo problematiška. Kaip ir daugelyje postkolonijinių valstybių, Angoloje liko tiek ekonominių, tiek socialinių sunkumų, kurie peraugo į kovą dėl valdžios tarp trijų vyraujančių išsivadavimo judėjimų. The People’s Movement for the Liberation of Angola (MPLA), formed in December of 1956 as an offshoot of the Angolan Communist Party, had as its support base the Ambundu people and was largely supported by other African countries, Cuba and the Soviet Union.

The National Liberation Front of Angola (FNLA), founded in 1962, was rooted among the Bakongo people and strongly supported the restoration and defence of the Kongo empire, eventually developing into a nationalist movement supported by the government of Zaire and (initially) the People’s Republic of China.

The Ovimbundu people formed the base of the National Union for the Total Independence of Angola (UNITA), which was established in 1966 and founded by a prominent former leader of the FNLA, Jonas Savimbi. After its hard-won independence, however, Angola faced a further potential catastrophe as the power-sharing agreement between the three rebel groups collapsed in 1975.

Origins of the Conflict

Ethnic Tensions

A salient reason for the continuation of civil war after independence was a result of the reluctance of the dominant liberation movements to share power within a multi-ethnic society. Unlike former Portuguese colonies, the Angolan people fought their colonisers on three fronts. The MPLA called for a single united front of all anti-colonial Angolan forces, however its popular appeal was largely limited to the Mbundu – Angola’s second largest ethnic group – and the multiracial Mestiqos. The MPLA’s nationalist drive did not appeal to the Bakongo people, who rallied to militant right-wing FNLA leader, Holden Roberto’s, call for the reestablishment of the ancient Kingdom of Kongo in the north of Angola. FNLA supporters were largely rural and remained separated from colonial society, but suffered extensively from land dispossession under colonial authorities in the 1950s. The formation of UNITA in 1966 attracted the largest support base the Ovimbundu ethnic group, although geographically fragmented, were largely integrated into colonial society, and used UNITA as a vehicle for opposing the ethnic groups supporting the FNLA and the MPLA.

Thus, while a power-sharing arrangement was agreed upon after independence was secured, power struggles ensued almost immediately as the agreement collapsed. This was aggravated by the withdrawal of the Portuguese in 1975 refusing to impose peace or supervise elections, and failing to hand over power to any one party, the Portuguese armies exited Angola and left the country and its future to its own devices. It was here that the common anti-colonial goal was abandoned, and the three dominant liberation movements began a steady struggle for power. On August 1, 1975, UNITA formally declared war on the MPLA.

Cuban and Angolan soldiers - Source: www.cubadebate.cu

500 Years of Colonialism

Much of the ethnic tension between the three warring factions was rooted in differing positions within colonial society prior to independence. Colonial rule resulted in the politicisation of ethnicity by combining and placing vastly differing ethnicities under one centrally administered colonial territory. Additionally, colonialism aggravated ethnic cleavages by introducing and imposing racial and class divisions. As mentioned, the FNLA and UNITA support base was largely drawn from rural communities who had been severely affected by colonial land dispossession. In fact, a frequent criticism of the MPLA by its two opposing movements was that its leadership was widely made up of Portuguese descendents and came from privileged socio-economic standings. This was not entirely incorrect, as MPLA leaders were often from urban areas and used class as an enduring element in their attempt to garner support from the emerging urban proletariat and intelligentsia.

Ideologically speaking, the three movements were also at odds. While the MPLA initially espoused a Marxist-Leninist discourse and later switched to a social democratic model, the rural FNLA and UNITA were far more militant and right-wing, harbouring a distaste for the bourgeoisie MPLA supporters.

Weapons training for Cuban and MPLA soldiers - Source: s3.amazonaws.com

The Resource Curse

Angola spans around 481,226 square miles along the southwest coast of Africa, and is notably rich in mineral reserves, including oil, iron, copper, bauxite, diamonds and uranium. Angola’s resource wealth became a means of funding the ongoing war between the MPLA and UNITA, with both parties extensively exploiting the country’s oil and diamond reserves. During the years of civil war, UNITA was able to capture several major diamond mines (by capturing the areas of Lunda Sul and Lunda Norte Provinces) which served as a primary resource for financing arms and fuel, and funding the liberation movement’s guerrilla campaigns against the MPLA.

With the approaching independence in 1975, each of the three major contenders began to secure Cold War patrons. The MPLA solicited the support of the Cubans who harboured a similar ideological stance, while UNITA was able to secure the support of the South African government. The United States sided with the increasingly inefficient FNLA, stationed in the north of Angola.

Opposition leader Jonas Savimbi (centre right) with members of the UNITA armed forces - Source: www.angola24horas.com

A Brief Account of the Conflict

Subsequent to the Portuguese withdrawal from Angola, the Cuban- and Soviet-backed MPLA had secured control of Luanda – Angola’s capital city – and declared itself as the new government of independent Angola. Bolstering its position was the fact that it had received support and recognition from several other African countries in 1969 the Organisation for African Unity (OAU) referred to the MPLA as the only truly representative party of Angola, and in 1976 the MPLA was formally recognised by the OAU as the legitimate government of independent Angola. The period between 1975 and 1976 was characterised not only by the withdrawal of the Portuguese, but also by the arrival of Cuban forces and the South African invasion into Luanda. Additionally, this period saw the defeat of the FNLA and the rise of UNITA as challengers to the MPLA’s self-established rule.

Subsequent to the Portuguese coup the FNLA’s internal support had already deteriorated considerably, although it maintained steady relations with Zaire and was thus well armed. This led the FNLA to attempt a forceful overthrow of the MPLA in Luanda, although the MPLA, backed by Cuba and the Soviet Union, deflected the onslaught and subsequently turned their antagonism towards UNITA. While the weakest in terms of military strength, UNITA harboured the greatest potential for electoral support, thus threatening the MPLA’s position of power. The FNLA and UNITA established a rival government in Huambo, pleading assistance from the South African forces to aid in ousting the MPLA. The MPLA retaliated with an influx of around 40,000 to 50,000 Cuban troops who succeeded in forcing out the internationally isolated South African troops, thus gaining control over the provincial capitals. The Cuban troops remained stationed in Angola as a means of maintaining stability and warding off further South African attacks. In 1977 the MPLA established itself firmly as a Marxist-Leninist party, pursuing a economic communism. The result of this, however, was disastrous, and Angola’s saving grace came in the form of its externally managed oil industry which prevented total economic and military collapse. The death of President Augustinho Neto in 1979 led to the inauguration of the MPLA’s former minister of planning, José Eduardo dos Santos.

Signing of the peace agreement between UNITA and the MPLA, ending a 27-year civil war in 2002 - Source: news.bbc.co.uk

In the meantime, the FNLA grew weaker in exile. UNITA, however, secured foreign support and established itself as an effective guerrilla army. In addition to aid from the US, UNITA was also supported by South Africa. On May 12, 1980, the SADF launched an attack on Cunene Province and was accused by the Angolan government of inflicting civilian casualties. Nine days later, the SADF again launched an attack, this time in Cuando-Cubango, incurring threats of military retaliation by the Angolan government. Disregarding these warnings, the SADF undertook a full-scale invasion through the two invaded provinces on 7 June, eradicating Namibia’s SWAPO operational command headquarters in the process. South Africa’s actions were condemned by the UN Security Council and Zaire, and Cuba reacted by increasing its forces from 35,000 in 1982 to 40,000 in 1985.

Although UNITA received military aid from the US beginning in 1985, thus rendering its campaigns more effective, the newly-named MPLA-PT launched large-scale military campaigns against UNITA in 1987 which resulted in a stalemate as neither side was able to gain the upper hand, and war engulfed the country. In September of 1987 the Battle of Cuito Cuanavale took place as the Armed Forces for the Liberation of Angola (FAPLA – the armed wing of the MPLA, which eventually became the official armed force of Angola when the MPLA assumed power) advanced into Angola via Cuito Cuanavale in an attempt at flushing out and destroying UNITA’s guerrilla forces. The SADF – at that stage still mandated to protect and support UNITA – intervened in the attack and halted the advance of FAPLA and its Cuban allies, resulting in a temporary stalemate.

In 1988 South Africa agreed to grant independence to Namibia and cease support to UNITA in exchange for the withdrawal of Cuban troops from Angola. Sceptical of this agreement, the MPLA-PT launched an attack in an attempt to capture Mavinga airfield from which it would be able to attack UNITA headquarters. Evidently, the MPLA-PT had underestimated the strength of UNITA and was forced to assume a conciliatory demeanour as UNITA grew increasingly effective in its military pursuits and attacks on oil installations. June 1989 saw negotiations between Savimbi and dos Santos with the aim of reaching a ceasefire agreement. The agreement, however, broke down very soon after it was established.

This period coincided with the international breakdown of communism which also resulted in deteriorating support of Eastern Europe for the MPLA-PT. This further spurred negotiations for the establishment of a new constitution and the abandonment of a one-party state. The MPLA veered away from its orthodox Marxist-Leninism and abandoned the ‘Partido Trabhalhista’ (PT) at the end of its name. After a (mostly) free and fair election in which the MPLA received the majority of votes, UNITA accused the leading party of election fraud and resumed civil war. UNITA representatives in Luanda were massacred in what was speculated to have been a government-endorsed uprising.

By 1992 UNITA had gained control of around two thirds of the country, including resource-rich diamond mines used to fund the war.

Fighting continued as the MPLA government gained increasing international support and recognition from the US, the UK as well as South Africa. Pressure mounted for the UNITA and the government to reach a peaceful solution, but UNITA was not complying. It incurred sanctions by the UN after it broke a ceasefire agreement. On 20 November 1994 the Lusaka Accord was signed by both parties in an attempt to reach a compromise UNITA would cease all fighting, and in return it was to be incorporated into the government. The agreement was complicated by continuing tensions, aggravated by the refusal of Savimbi in 1997 to attend the ceremony in which UNITA members joined with the MPLA government. Compounding these problems was the regime breakdown in the Democratic Republic of Congo, wherein UNITA supported the government due to former ties while the MPLA government supported the rebel faction led by Laurent Kabila.

Continuing tensions eventually led to the expulsion of the UNITA delegates from government.

The assassination of Savimbi on 22 February 2002 eventually led to negotiations between UNITA and the MPLA, resulting in a peace agreement in April of 2002 and bringing to an end a 27-year civil war.

Signing of the Lusaka Protocol in Zambia. MPLA President Eduardo dos Santos (right) with United Nations special representative, Alioune Blondin Beye (left). - Source: exhibitions.nypl.org

How was the conflict funded?

External support played a major role in the funding of Angola’s civil war, and one consequence of the Cold War was the flow of Western funding to UNITA. During the 1980s, UNITA was supplied with US$80-million in arms, military training and logistics by the South African government, while the South African Air Force contributed regular drops of arms, ammunition, medicine and food to UNITA troops. Additionally, UNITA troops received varying support from other African countries UNITA troops underwent training in Senegal, Tanzania and Zambia in the 1970s, and received financial and military aid from Egypt, Morocco, Senegal, Somalia and Tunisia. It was also reported that Israel contributed aid and training in Zaire, while several Arab states such as Saudi Arabia and Kuwait supplied support valued at around US$60 to US$70-million per year. The United States’ Central Intelligence Agency was speculated to have supplied between US$15 million and US$20 million annually in weapons, medicine, logistics and training.

During the power struggle between UNITA and the MPLA, UNITA managed to fund its military actions through the sale of diamonds valued at US$3.72 billion. In reaction to this, the United Nations Security Council passed resolution 1173 in 1998 which banned the purchase of diamonds from Angola.

While UNITA secured external funding through the sale of Angola’s diamonds, the MPLA was receiving the bulk of its funding from the USSR, Cuba and the People’s Republic of Congo. When in 1974-1976 South Africa intervened on behalf of the FNLA and UNITA, Cuba aided the MPLA by sending thousands of troops who remained stationed in Angola throughout the civil war. While a UN arms embargo in the 1990s prevented the sale of arms to Angola, dos Santos turned to a French acquaintance – the French Socialist Party’s expert of Africa, Jean-Bernard Curial – who subsequently persuaded the son of the former French president, Francois Mitterand, to assist. Jean-Cristopher Mitterand introduced Curial to Pierre Falcone who had in the past arranged weapon sales for the French government. Together with a Russian ex-KGB colonel, Gaydamak, Falcone allegedly established a front-company in Eastern Europe which acted as a means to ship military equipment to Angola. This included tanks, armoured vehicles, weapons and ammunition. Evidence of Falcone’s transactions were later found, supporting the charges that Mitterand had received 14 million francs for arranging the deals. Supposedly, the Angolan government secured US$47 million worth of ammunition and artillery on 7 November, 1993, which was then received in December. In 1994, aircraft and tanks to the value of US$463 million were purchased.

Aside from external funding and aid, the exploitation and external trade of Angolan oil and diamonds (not already secured by UNTA) largely contributed to the MPLA’s finances.

During the civil war period the FNLA received support from several external sources. France supplied troops and presented the FNLA with a loan of 1 million pounds sterling, without interest, while the US financially supported the FNLA by directing one-third of its Zaire budget to both the FNLA and UNITA. FNLA leader, Holden Roberto, secured funding from Israel after visits in the 1960s, and FNLA troops were sent to Israel for training. Arms were supplied to the FNLA by Israel during the 1970s through Zaire. Additionally, the FNLA received support (arms) from the People’s Republic of China in 1964.


National Museum of Military History

Formerly known as the Central Museum of the Armed Forces, it was installed in 1978, in a precarious situation with its degraded museum elements. It is currently in good condition, with the collection recovered.

The Military History Museum reopened to the public in April 2013 and is installed in the old São Miguel de Luanda Fortress.
Formerly known as the Central Museum of the Armed Forces, it was installed in 1978, in a precarious situation with its degraded museological elements. Currently it is in good condition, with the recovered collection.

Today, at the Museum, military means are on display, including vehicles belonging to the three Angolan political parties (MPLA, FLNA AND UNITA) used in the conflict.
The Fortaleza de S. Miguel currently serves as a cultural monument in Angola, located in the district of Ingombota, municipality of Luanda. Officials say that the collection deserves praise from those who visit the Museum, especially foreigners interested in the history of Angola, and mention that the nationals are exalting their heroes.
Founded in 1575, when Paulo Dias de Novais landed in Luanda, as governor, the Fortaleza de S. Miguel was also subject to restoration work.
On November 10, 1975, Portuguese military personnel from the three branches of the armed forces, performed military honors in the last wave of the Portuguese flag in the so-called overseas province of Angola.


Angola: War of Independence

The Portuguese arrived in present-day Angola in 1483. In the 17 th and 18 th century, Angola became a major Portuguese slave-trading area. The Portuguese government officially abolished the slave trade in 1836, and from 1885 to 1930 Portugal suppressed local resistance and consolidated its colonial control over the country. In 1951, Angola’s official status changed from colony to Portuguese overseas province. Groups of urban and educated Angolans in the 1940s and 1950s began forming socialist resistance groups that engaged in anti-state agitation.[i] The 1950s were largely characterized by state repression of suspected nationalists using arbitrary imprisonment and physical abuse.[ii]

The Angolan independence war broke out in March of 1961, when revolts on coffee plantations against forced labor and inhumane working conditions left thousands dead. Among the groups taking up arms for independence were Marxist People’s Movement for the Liberation of Angola (MPLA)[iii] the National Front for the Liberation of Angola (FNLA), which was formed in 1958 and received financial and military support from the CIA, China and the Congolese government[iv] and the United Peoples of Angola (UPA) who launched their military actions from Zaire and merged with the FNLA in 1962. The Ovimundu-dominated UNITA movement only emerged in 1966. The pro-independence movements were riven by competition: for access to supplies, territory and popular support.[v] The Portuguese aggravated these divisions to further sow discord and forward their own goals.[vi]

There seems to be general agreement among scholars that the initial climax of violence occurred in the first half of 1961. At least 5,000 persons died in a massacre on 3 – 4 January 1961 carried out by Portuguese soldiers.[vii] In February 1961, Portuguese settlers took revenge on African Angolans in Luanda in retaliation for a failed MPLA attempt to free activists from a local prison. The settlers carried out nightly raids in the slums surrounding the white neighborhoods, leaving the bodies of their victims on the streets.[viii] In March 1961, after Angolan workers protested to demand better working conditions on labor plantations in the country’s north, the Portuguese military responded by bombing the regions of Icolo e Bengo and the Baia de Cassange, destroying 17 villages and killing nearly 20,000 civilians.[ix] Portuguese soldiers also moved overland, reportedly killing thousands of civilians. Various sources place the total number of deaths during the first eight months of 1961 at 8,000, 25, 000 and 50,000.[x]

In 1972-1973, Portugal once again launched a large-scale military operation that involved dropping napalm and defoliants on MPLA-controlled villages.[xi] However, Heywood suggests that in the years just before independence in 1975, violence between the two sides actually declined, as both came to recognize that a negotiated settlement was needed and attempted to win the support of the local population.[xii]

Nevertheless, a domestic coup within Portugal—the Carnation Revolution of April 25, 1974—put an end to its empire and thereby also terminated the Portuguese Colonial War in Angola. The conflict was devastating for the Portuguese economy, the anti-war sentiment in Portugal increased and the Portuguese armed forces increasingly felt that they could not defeat the relentless insurgence in the colonies.[xiii]

In Angola, the three movements, the MPLA, UNITA and the FNLA, capitalized on the Portuguese coup by opening negotiations with the new Portuguese authorities, leading to the Alvor Agreement of January 1975.[xiv] The agreement recognized all three liberation movements as the “sole legitimate representatives of the people of Angola,” and included an immediate ceasefire.[xv] The various Angolan factions, however, soon found new international backers as they competed to control the emerging state. Zaire, China and the US sent arms to the FNLA and UNITA, and the USSR and Cuba, which also sent soldiers, to the MPLA.[xvi] As Weigert demonstrates, the war became increasingly conventional between internationally aided forces in a race to control the capitol, Luanda. Fighting between FNLA and UNITA forces in Luanda’s slums left 700 dead in April 1975 alone.[xvii] The MPLA advanced with the aid of Cuban forces, and, the US decided to cease all military aid to the FNLA and UNITA in January 1976.[xviii]

Violence continued thereafter. As the MPLA and Cuban forces pushed UNITA and FNLA back, they then turned to put down an internal threat. On May 17, 1977, a faction of the ruling MPLA led by former MPLA minister Nito Alves rose up against the party leadership. The event characterized alternatively as a coup attempt or an anti-government protest, but regardless of how it is characterized, there is agreement that the MPLA-led government and Cuban troops conducted a massive crackdown on perceived opponents in 1977.[xix]

Complicating assessment of the civilian toll of the fighting was also the spill-over of the Namibian independence effort. The MPLA allowed an armed movement seeking independence of present-day Namibia from South Arica, SWAPO to operate on its territory and in May 1978, South Africa led a sorties into Angola, killing some 1,000 people.[xx] South African forces made several deep incursions into Angola during this time period (admitting to 14 actions in early 1981) and supported UNITA against MPLA.[xxi]

Last year of atrocities 1974, Est. 50,000.

The estimates of civilians killed during the Angolan war for independence vary widely, which can be partly explained by the fact that some scholars only take into account battle-deaths, whereas others include indirect deaths by disease and starvation (the overwhelming cause of civilian death).

 • Lower estimates:
  • 20,000 Angolans killed “in the first three months of the revolt.”[xxii]
  • Eckhardt (1996): 30,000 civilian war-related deaths.[xxiii]
  • Rummel (1997): low estimate of 30,000, a middle estimate of 55,000 and a high estimate of 90,000.[xxiv]
  • Clodfelter (2002): 75,000 African civilian dead between 1961-1974.[xxv]
  • Toft (2010): “Close to 70,000 people were killed during the course of the war.”[xxvi]
  • Brogan (1998): about 90,000 people killed between 1961-75.[xxvii]
  • Leitenberg (2003): 300,000 civilian deaths between 1961-75.[xxviii]
  • Bercovitch and Jackson (1997): >100,000 people killed (this number might include people civilian casualties from Mozambique and Guinea-Bissau).[xxix]

  The PRIO dataset takes Clodfelter’s figures as the best estimate (his numbers also fall within Rummel’s range and mirror the findings of Brogan, Eckhardt and the Correlates of War dataset). Leitenberg’s figures appear as the clear outlier and seem to include all war-related deaths rather than only those deaths caused directly by violent conflict.[xxx]

  Fatalities that occurred in relation to the post-Independence violence, according to Heywood, are estimated at 28,000 civilians killed in the fighting between the MPLA and Cuban troops on the one hand, and Alves’ supporters on the other. It is further estimated that 3,000 civilians disappeared.[xxxi] Heywood notes that up to 40,000 people were killed in the aftermath of the revolt.[xxxii] Brogan (1998) suggests a total of ca. 50,000 people were killed between 1975-1976.[xxxiii] Similarly, Clodfelder (2002) argues that during the period of conventional warfare between 1975-1976, 50,000 Angolans, “the majority of them non-combatants, were killed or died from starvation and disease caused by the war.”[xxxiv] However, there does not seem to be a clear estimate of the total number of civilian deaths immediately caused by state/insurgent violence (rather than indirect effects of conflict).

  We identify the ending of the primary atrocity period in 1974 with the withdrawal of Portuguese forces.

  Nonetheless, violence continued in 1977 and, given the paucity of data on civilian deaths throughout Angola’s recent history, especially in the late 1970s and 1980s, it is very difficult to say with any certainty when an absolute decline occurred. Qualitative studies of the period suggest that violence against Angolan civilians declined after the 1977 event, although the strongest evidence for this is not the appearance of data, but rather its absence—there are no well-documented high-scale killing incidents during these last few years of the 1970s and into the 1980s. However, lack of evidence is not the same thing as strong data documenting a decline. We remain cautious about this end date.

  Further, given the cross-border incursion by South Africa, rapid build-up and international support for various armed movements, reports of large-scale military actions, the scale of violence against civilians, remains, at best, questionable during this period.

  If there was a decline beginning in 1978, it was brought about by the solidification of lines of the soon-to-escalate civil war, UNITA’s momentary shift to lower-level actions—like sabotage and unconventional attacks in rural areas. Nonetheless, international involvement would intensify the civil war within years, this later period forms a separate case study.

  The primary cause of the ending was a strategic shift within Portugal, which resulted in a leadership change. We code this as occurring due to the moderating impact of domestic actors (within Portugal) and international withdrawal. The secondary spike in 1977 did not constitute a new event for this study.

  Darbai cituojami

  Bercovitch, Jacob and Richard Jackson. 1997. International Conflict: A Chronological Encyclopedia of Conflicts and Their Management. Washington: CQ Press.

  Brogan, Patrick. World Conflicts: Where and Why They are Happening. Bloomsbury Publishing.

  Clodfelter, Michael. 2002. Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Reference to Casualty and Other Figures, 1500–2000. 2nd edition. Jefferson, NC: McFarland.

  Eckhardt, William. 1996. “Wars and War-Related Deaths, 1900–1995,” in Ruth Leger Sivard, ed., World Military and Social Expenditures. Washington, DC: World Priorities.

  Guimaraes, Fernando Andresen. 2001.The Origins of the Angolan Civil War: Foreign Intervention and Domestic Political Conflict. London: Palgrave MacMillan.

  Heywood, Linda M. 2011.“Angola and the Violent Years 1975-2008: Civilian Casualties,” Portuguese Studies Review, T. 19, no. 1/2.

  James III, W. Martin . 1992. A Political History of the Civil War in Angola: 1974 – 1990 Piscataway, NJ: Transaction Publishers.

  Lacina, Bethany. 2009. “The PRIO Battle Deaths Dataset, 1946-2008, Version 3.0, Documentation of Coding Decisions,” International Peace Research Institute, Oslo, September.

  Leitenberg, Milton . 2003. “Death in Wars and Conflicts Between 1945 and 2000,” Peace Studies Program Occasional Paper #29. Ithaca, NY: Cornell University.

  Pawson, Lara . 2007. “The 27 May in Angola: A View from Below,” Relações Internacionais ne. 14 (June), Instituto Português de Relações Internacionais.

  Pawson, Lara. 2014. In the Name of the People: Angola’s Forgotten Massacre. New York: I.B. Tauris.

  Rummel, R. J. 1997. Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder Since 1900. Rutgers, NJ: Transaction Publishers. Available at: http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE5.HTM, Table 14.1.

  Toft, Monica Duffy . 2010. Securing the Peace: The Durable Settlement of Civil WarsData Appendix. Princeton: Princeton University Press.

  Weigert, Stephen L. 2011. Angola: a Modern Military History, 1961-2002. New York: Palgrave Macmillan.

  List of site sources >>>


  Žiūrėti video įrašą: Hitleris ir Musolinis: Pragaištinga sąjunga 01 (Sausis 2022).