Istorijos transliacijos

Žemės ūkio koregavimo įstatymas

Žemės ūkio koregavimo įstatymas

Pirmasis pasaulinis karas smarkiai sutrikdė žemės ūkį Europoje. Ūkininkai ir toliau gamino daugiau maisto, nei buvo galima suvartoti, o kainos ėmė kristi. Žemės ūkio produktų paklausos sumažėjimas lėmė, kad daugeliui ūkininkų buvo sunku mokėti hipoteką savo ūkiuose. Iki 1930 -ųjų daugelis amerikiečių ūkininkų patyrė rimtų finansinių sunkumų. Pietų Dakotoje apskrities grūdų elevatoriai kukurūzus nurodė kaip minus tris centus už bušelį - jei ūkininkas norėjo jiems parduoti krūvą kukurūzų, jis turėjo atnešti tris centus. Grūdai buvo deginami vietoj anglių, nes jie buvo pigesni. Kai 1933 m. Franklinas D. Rooseveltas buvo inauguruotas prezidentu, jis sušaukė Kongresą į specialią sesiją, kad pristatytų rekordinį teisės aktų pasiūlymų skaičių, pavadintą „New Deal“. Pinigus, skirtus ūkininkams sumokėti už gamybos sumažinimą maždaug 30 procentų, surinko mokestis įmonėms, kurios pirko ūkio produktus ir perdirbo juos į maistą bei drabužius.AAA išlygino ūkio prekių pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą, kad kainos palaikytų tinkamą ūkininkų perkamąją galią. Ši sąvoka buvo žinoma kaip „paritetas“. AAA kontroliavo septynių „pagrindinių pasėlių“ - kukurūzų, kviečių, medvilnės, ryžių, žemės riešutų, tabako ir pieno - tiekimą, siūlydama išmokas ūkininkams už tai, kad ūkininkai nesodina tų pasėlių. AAA taip pat įsitraukė į pagalbą ūkininkams, sužlugdytiems 1934 m. Atsiradus dulkių dubeniui. 1936 m. Aukščiausiasis teismas, priimdamas sprendimą Jungtinėse Valstijose prieš teisėją Harlaną Stone, mažumai atsakė: „Teismai nėra vienintelė valdžios institucija, kuri privalo Tolesni Kongreso teisės aktai atkūrė kai kurias įstatymo nuostatas, skatindamos išsaugoti, išlaikyti subalansuotas kainas ir sukurti maisto atsargų trūkumo laikotarpiams. Kongresas taip pat priėmė Dirvožemio išsaugojimo ir vidaus paskirstymo įstatymą. skatino išsaugojimą, mokėdama išmokas už dirvožemį kuriančių kultūrų sodinimą, o ne pagrindinius pasėlius. Filburnas (1942). Antrojo pasaulinio karo metu AAA atkreipė dėmesį į maisto gamybos didinimą, kad būtų patenkinti karo poreikiai. AAA nesibaigė Didžioji depresija ir sausra, tačiau teisės aktai išliko pagrindu visoms ūkio programoms per ateinančius 70 metų.


JAV žemės ūkio sąskaita

JAV, ūkio sąskaita yra pagrindinis federalinės vyriausybės žemės ūkio ir maisto politikos įrankis. [1] Kas penkerius metus Kongresas sprendžia visapusiško visuotinio įstatymo projekto atnaujinimą ir peržiūrą. [2] [3]

Kongresas iš dalies keičia nuolatinio įstatymo nuostatas, iš naujo leidžia, keičia ar panaikina ankstesnių laikinųjų žemės ūkio aktų nuostatas ir ribotam laikui į ateitį pateikia naujas politikos nuostatas. Nuo 1933 m. Į sąskaitas ūkiams įtrauktos skiltys (pavadinimai) apie prekių programas, prekybą, kaimo plėtrą, ūkių kreditus, išsaugojimą, žemės ūkio tyrimus, maisto ir mitybos programas, rinkodarą ir kt. [4]

Kai kurios nuostatos yra labai prieštaringos. Nuostatos gali turėti įtakos tarptautinei prekybai, aplinkai, maisto tiekimui, maisto saugai ir Amerikos kaimo ekonomikai. Galingos įsikišti galingos interesų grupės, įskaitant ūkininkų organizacijas (pvz., Amerikos ūkio biurų federaciją), taip pat dideles žemės ūkio verslo korporacijas (tokias kaip „John Deere“, „Cargill“, „Pioneer Hi Bred International“ ir „Monsanto“). ideologijų ir interesų grupių. Respublikonai laikosi konservatyvios pusės ir skatina verslą, o demokratai yra liberalesni ir labiau susiję su aplinkosaugininkais, miestais ir profesinėmis sąjungomis. Kritikai kartais perspėja nesudėti žemės ūkio ir mitybos dalių. Tačiau tai padeda siekiant įveikti kai kuriuos politiškai svarbius kultūrinius skirtumus, kurie egzistuoja tarp šalies miesto ir kaimo, pakrančių ir širdžių sričių įstatymų leidėjų. [5] Tradiciškai žemės ūkio programos buvo svarbesnės užmiesčio kaimo vietovėms, o miesto ir pakrančių regionai buvo labiau susirūpinę dėl pagalbos mitybai programų. Yra ir suinteresuotųjų šalių, nepriklausančių vyriausybei domisi maisto ir žemės ūkio klausimais. Tai apima nacionalines ūkių grupes, prekių asociacijas, valstybines organizacijas, mitybos ir visuomenės sveikatos pareigūnus, gynimo grupes, atstovaujančias išsaugojimui, poilsiui, kaimo plėtrai, tikėjimu pagrįstiems interesams, vietos maisto sistemoms ir ekologinei gamybai. [3] Sujungus mitybos ir žemės ūkio temas, suinteresuotosios šalys ir skirtingų interesų atstovų koalicijos gali rasti bendrą kalbą tomis temomis, kurios gali sukelti ginčų. [3] [5]

Kai kurios programos, kurios yra patvirtintos ūkio sąskaitoje, patenka į privalomų išlaidų kategoriją, o kitos - savo nuožiūra. [3] Programoms, kurių finansavimas yra privalomas, lėšos yra patvirtintos tiesiogiai ūkio sąskaitoje. Kita vertus, programos, kurioms finansuojamas diskrecinis finansavimas, reikalauja, kad Kongreso asignuotojai jiems skirtų finansavimą, nes jos nėra tiesiogiai finansuojamos ūkio sąskaitoje. Finansavimo sąmatų išlaidų prognozes apskaičiuoja Kongreso biudžeto biuras, naudodamas bazinę liniją, kuri yra būsimų išlaidų per 10 metų įvertis, jei esamos išlaidos ir toliau nesikeis. Finansavimo lygiai tarp programų paprastai koreguojami palaipsniui. [5]

2018 m. Gegužės 18 d. 867 milijardų JAV dolerių 2018 m. Jungtinių Valstijų žemės ūkio įstatymo projektas nepavyko Atstovų Rūmuose, balsavus 198 už ir 213 prieš. Visi demokratai ir 30 respublikonų balsavo prieš šią priemonę. Respublikonų opozicija daugiausia kilo iš „Freedom Caucus“, kuri primygtinai reikalavo surengti atskirą balsavimą dėl imigracijos apribojimo, kol jie neparems įstatymo projekto. Demokratinę opoziciją daugiausia lėmė siūlomi papildomos papildomos mitybos pagalbos programos pakeitimai, kurie nustatytų darbo reikalavimus. [6] 2018 m. Rugsėjo mėn. Pasibaigus 2014 m. Žemės ūkio įstatymo projektui, 2018 m. Žemės ūkio įstatymo projektas buvo pasirašytas 2018 m. Gruodžio 20 d. [7]


FDR pradėjo eiti pareigas neturėdamas aiškaus ar konkretaus plano, ką daryti. Rooseveltas sakydavo „pabandyk ką nors, jei nepavyks - pabandyk ką nors kita“. Jis ir jo smegenų pasitikėjimas bent jau pripažino, kad jie turi stengtis ką nors padaryti. Šie bandymai bent jau suteikė amerikiečiams viltį, kad kažkas bus daroma. Pagrindinė Ruzvelto Keyneso ekonomikos filosofija pasireiškė tuo, kas tapo žinoma kaip trys „R“ reljefo, atsigavimo ir reformos. Programos, sukurtos siekiant šių tikslų, sukūrė darbo vietas ir, svarbiausia, viltį. Jie taip pat sukūrė tai, kas šiandien vadinama „abėcėlės sriuba“ - aktų ir agentūrų serija, sukūrusi didžiulę federalinę biurokratiją.

A. Ką Ruzveltas turėjo omenyje palengvindamas, atsigaudamas ir reformuodamas?

1. Pagalba - nedelsiant imamasi veiksmų, kad sustabdytų ekonomikos pablogėjimą.

2. Atsigavimas - „Siurblys - užpildymas“ Laikinos programos, skirtos vartotojų paklausos srautui atnaujinti.

3. Reforma - nuolatinės programos, skirtos išvengti kitos depresijos ir apdrausti piliečius nuo ekonominių nelaimių.

Imamasi neatidėliotinų veiksmų, kad sustabdytų ekonomikos blogėjimą.

„Siurblys - užpildymas“ Laikinos programos, skirtos vartotojų paklausos srautui atnaujinti.

Nuolatinės programos, skirtos išvengti kitos depresijos ir apsaugoti piliečius nuo ekonominių nelaimių.

Deklaravo, kad panika būtų sustabdyta.

Žemės ūkio koregavimo įstatymas (AAA)

Apmokestino maisto perdirbėjus ir atidavė pinigus tiesiogiai ūkininkams kaip atlygį už maisto neauginimą. Tai sumažino pasiūlą, todėl kaina pakils.

Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC)

Nuolatinė agentūra, sukurta stebėti akcijų rinkos veiklą ir užtikrinti, kad nebūtų sukčiavimo ar viešai neatskleistos informacijos.

Uždarė nemokius bankus ir vėl atidarė tik mokius.

Nacionalinis pramonės atkūrimo įstatymas (NIRA)

Sukūrė NRA (Nacionalinė atkūrimo administracija) verslo konsorciumą, kurį organizavo vyriausybė ir suteikė teisę nustatyti ekonomikos taisykles. NRI nariai demonstravo mėlyną erelį.

Federalinė indėlių draudimo korporacija (FDIC)

Nuolatinė agentūra, skirta apdrausti indėlininkų pinigus taupomosiose kasose. Iš pradžių apdraustas iki 5000 USD vienam indėlininkui, šiandien jis padidėjo iki 100 000 USD.

Federalinis skubios pagalbos įstatymas (FERA)

Suteikė skubią pagalbą tiems, kuriems jos reikėjo, atsiskaitydamas grynaisiais pinigais.

Davė paskolas būsto savininkams, kad jie galėtų sumokėti būsto paskolą. Tai neleido žmonėms likti benamiams ir neleido bankams žlugti.

Socialinės apsaugos administracija

Nuolatinė agentūra, skirta užtikrinti, kad vyresnio amžiaus visuomenės sluoksnis visada turėtų pakankamai pinigų išgyventi. Svarbiausia, kad jie taip pat galėtų praleisti visą savo gyvenimą.

Civilinių darbų administracija (CWA)

Suteikė laikinus darbus remontuojant kelius ir tiltus.

Darbų eigos administravimas (WPA)

Teikė ilgalaikius vyriausybės darbus kuriant mokyklas ir kitus viešųjų darbų projektus.

Nacionalinis darbo santykių įstatymas ir Nacionalinė darbo santykių valdyba (NLRA/NLRB)

Kitaip žinomas kaip Vagnerio aktas, jis padėjo profesinėms sąjungoms ir taip padėjo darbuotojams. Taip buvo sukurta NLRB (Nacionalinė darbo santykių valdyba), kuri vykdė darbo įstatymus ir užtikrino, kad būtų laikomasi sąžiningos verslo praktikos.

Civilinis apsaugos korpusas (CCC)

Laikini darbai nesusituokusiems vienišiems suaugusiems, pildantiems smėlio maišus ir padedant nelaimės atveju. Dalyviai gyveno kareivinių tipo būstuose.

Tenesio slėnio valdžia (TVA)

Agentūra sukurta statyti užtvankas Tenesio upės slėnyje. Šios užtvankos užtikrino stabilesnį drėkinimą ir pigią hidroelektrinę.

Įstatymai, reikalaujantys tinkamai prižiūrėti dirvą, kad būtų išvengta kito dulkių dubenėlio.

SĄŽININGŲ DARBO STANDARTŲ AKTAS - numatytas minimalus atlyginimas darbuotojams.

CIVILIAN CONSERVATION CORPS - teikė darbą bedarbiams vyrams nuo 18 iki 25 metų miškų atkūrimo, kelių tiesimo, miškų erozijos prevencijos srityse. Baigėsi 1941 m.

ŽEMĖS ŪKIO KOREGUOJIMO AKTAS - nustatytas vyriausybės kainų paramos ūkininkams principas ir garantuota ūkio perkamoji galia.

Tenesio slėnio valdžios institucija - federalinė jėgainių statyba ir nuosavybės teisė, regioninė Tenesio slėnio plėtra (7 valstijos sritis)

FEDERAL VERTYBINIŲ POPIERIŲ AKTAS - reikalaujama visiško informacijos, susijusios su naujomis akcijų emisijomis, atskleidimo.

NACIONALINĖS UŽIMTUMO SISTEMOS AKTAS - sukurta JAV užimtumo tarnyba.

NAMŲ SAVININKŲ PERFINANSAVIMO AKTAS - valstybės obligacijų naudojimas hipotekoms garantuoti.

1933 m. BANKŲ AKTAS - sukurta Federalinė indėlių draudimo korporacija, garantuojanti bankų indėlių saugumą.

NACIONALINIS PRAMONĖS GAMINIMO AKTAS-minimalus darbo užmokestis ir pramonės savireguliavimas-baigėsi 1935 m.

VIEŠŲJŲ DARBŲ ADMINISTRACIJA - skirtos lėšos keliams tiesti ir kitiems federaliniams projektams.

SAUGUMO IR MAINŲ AKTAS - federalinis vertybinių popierių biržos veiklos reglamentas.

NACIONALINIS BŪSTO AKTAS - federalinė būsto administracija apdraudė privačių bankų ir patikos bendrovių paskolas būstui statyti.

KOMUNIKACIJŲ AKTAS - federalinė būsto administracija apdraudė privačių bankų ir patikos bendrovių paskolas būstui statyti.

NAMŲ SAVININKŲ PASKOLOS AKTAS - būsto hipotekos finansavimas iš valstybės.

NACIONALINIS BŪSTO AKTAS - nebrangių viešųjų būstų statyba ir lūšnynų šalinimas.

DIRVO APSAUGOS AKTAS - įsteigtos federalinės dirvožemio apsaugos tarnybos.

PERKELIMO ADMINISTRACIJA - sukūrė naujas pavyzdines bendruomenes mažas pajamas gaunantiems miesto darbuotojams

KAIMO ELEKTRIFIKACIJOS ADMINISTRACIJA - sukurta ir administruojama elektros energijos tiekimo į kaimo vietoves programa.

NACIONALINIS JAUNIMO ADMINISTRACIJA - federalinė jaunimo darbo pagalba ir užimtumas.

NACIONALINIŲ DARBO SANTYKIŲ AKTAS - skatino kolektyvines derybas ir profesinių sąjungų kūrimą, kurį prižiūrėtų Nacionalinė darbo santykių valdyba.

SOCIALINIO SAUGOS AKTAS - sukurta socialinės apsaugos sistema - senatvės ir maitintojo netekimo draudimo pagalba išlaikomiems vaikams ir kt.


Žemės ūkio koregavimo įstatymas - istorija

Kongreso žemės ūkio komitetai yra vieni seniausių, įkurtų 1820 m. Rūmuose ir 1825 m. Senate. Šiandien šių komitetų teisinė atsakomybė už palapines yra išsamus žemės ūkio, išsaugojimo, kaimo plėtros, mokslinių tyrimų ir pagalbos maistu paketas, vadinamas ūkių įstatymu. Žemiau yra istorija po pavadinimą ir šios politikos vadovas, kuris labiausiai veikia kiekvieną Amerikos ir pasaulio pilietį.

I antraštinė dalis: Prekės

Nuo pat tautos pradžios mes vykdėme politiką, skatinančią visuomenei būtinų pagrindinių kultūrų - kviečių, kukurūzų, medvilnės ir tt - gamybą. Iki 1930-ųjų šią politiką daugiausia sudarė žemės suteikimas pionierių šeimoms, kreditas ir parama jiems per mokslinių tyrimų kolegijas, žinomas kaip žemės dotacijos institucijos.

Dešimtojo dešimtmečio pradžios mechaninė revoliucija sukėlė revoliuciją pasaulinėje kuokštelinių augalų rinkoje, taip pat suteikė ūkininkams galimybę padauginti savo produkcijos, dirbant daugiau žemės. Jungtinėse Valstijose, mažėjant prekių kainoms, ūkininkai arė daugiau žemės ir bandė kompensuoti prarastas pajamas. Ši realybė, sutampanti su siaubinga sausra, paveikusia Širdį, ir didžioji depresija, paveikusi mūsų miestus, sudarė pagrindą pirmajam žemės ūkio įstatymo projektui: 1933 m.

Supratus, kad žemė yra brangiausias mūsų išteklius, o ekonominė paskata vienai ūkininkų šeimai buvo gaminti daugiau, pirminis žemės ūkio įstatymo projektas paskatino atskirus ūkininkus negaminti per daug, taip siekdamas stabilizuoti rinką. Žemės ūkio stabilizavimo ir išsaugojimo tarnyba buvo įsteigta beveik kiekvienoje šalies apskrityje, kad būtų kataloguojama mūsų šalies dirbama žemė ir dirbama su ūkių šeimomis, siekiant padidinti našumą ir rūpintis žeme.

Šiandien I antraštinė dalis skirta teikti konkrečias pagalbos pajamas formas, netrukdant rinkai, ir atitinka mūsų laisvosios prekybos tikslus ir įsipareigojimus pagal Pasaulio prekybos organizaciją. Į pasėlius įeina miežiai, kukurūzai, ankštiniai augalai, ryžiai, sorgas, sojos pupelės, kviečiai ir smulkūs aliejiniai augalai. Pienas ir cukrus taip pat turi nuostatas pagal I antraštinę dalį.

Pagal naujausią 2014 m. Žemės ūkio įstatymo projektą buvo priimti keli reikšmingi pakeitimai. Parama pajamoms teikiama tik tais atvejais, kai rajone labai prarandama pajamingumo arba smarkiai prarandama kaina. Medvilnė buvo pašalinta kaip programinė kultūra. Pieno produktai buvo perkelti į maržos apsaugos programą, o gyvulių augintojams buvo suteikta papildoma apsauga.

Išlaidos I antraštinės dalies programoms yra daug mažesnės nei buvo istoriškai ir per pastaruosius 10 metų buvo mažiau nei ketvirtadalis mūsų federalinio biudžeto. Amerikiečiai turi stabiliausią ir pigiausią maisto tiekimą iš visų žmonių žmonijos istorijoje, ir mūsų istorijoje jie nepatyrė didelių maisto tiekimo sutrikimų.

II antraštinė dalis: Konservavimas

Kaip minėta, išsaugojimas buvo vienas iš pagrindinių pirminio žemės ūkio įstatymo tikslų, nes buvo sukurtos paskatos, leidžiančios ūkininkams sumažinti savo plotą. Nuo 1930 -ųjų dulkių dubenėlio dienų Jungtinių Valstijų žemės ūkio departamento (USDA) Gamtos išteklių apsaugos tarnyba (NRCS) organizavo ir dirbo su vietiniais dirvožemio ir vandens apsaugos rajonais, kad padėtų ūkininkams naudotis terasomis, apsauginėmis juostomis ir kitais išsaugojimo būdais. Praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje buvo sukurtas „dirvožemio bankas“, kuris labiausiai eroduojančią žemę vėl panaudojo žolei ar kitoms išsaugojimo reikmėms. Aštuntajame dešimtmetyje buvo sukurtos naujos valdžios institucijos, padedančios ūkininkams, kai atsirado kiti įstatymai, tokie kaip Švarus vanduo, Švarus oras ir Nykstančių rūšių įstatymai.

1985 m. Žemės ūkio įstatymo projektas pirmą kartą sukūrė išsaugojimo pavadinimą kartu su išsaugojimo rezervo programa (CRP) ir pelkių rezervato programa (WRP). Nuo 1996 m. Išsaugojimo pavadinimas buvo labiau sutelktas į pagalbą dirbantiems žemės sklypams dalijantis per tokias programas kaip Aplinkos kokybės skatinimo programa (EQIP), Laukinės gamtos buveinių skatinimo programa (WHIP) ir apsaugos apsaugos programa (CSP).

Išlaidos išsaugojimo programoms išaugo iki maždaug 5 milijardų JAV dolerių per metus. Šios programos yra svarbios ūkininkams skirtos priemonės, nes dažnai išsaugojimo praktika nesukelia pelno. Nuo beviltiškos pradžios dulkių dubenyje NRCS dirbo su ūkių šeimomis, kad sukurtų tvariausią ir efektyviausią žemės ūkio pramonę istorijoje.

III antraštinė dalis: prekyba

Prekyba yra būtina žemės ūkiui, o tokių prekių kaip tabakas ir medvilnė eksportas buvo būtinas mūsų tautos pradžiai. Dauguma prekybos reikalų jurisdikcijos priklauso kitiems Kongreso komitetams, tokiems kaip Rūmų ir priemonių komitetas Rūmuose ir Finansų komitetas Senate, kur žemės ūkis vis dar yra vienas stipriausių mūsų šalies prekybos sektorių.

Šiandien JAV taikomi žemiausi muitai ir prekybos apsauga žemės ūkio prekėms bet kurioje pasaulio šalyje. Taip yra todėl, kad dauguma šalių naudoja importo tarifus, eksporto subsidijas ir kitas prekybos kliūtis, kad apsaugotų savo ūkininkus. Tai nenuostabu, nes nė viena šalis nenori būti priklausoma nuo importo, tačiau dėl to JAV ūkininkai pasaulio rinkoje atsiduria nepalankioje padėtyje.

Septintajame, aštuntajame ir aštuntajame dešimtmečiuose buvo sukurta daugybė programų, skirtų humanitariniams ir prekybos plėtros tikslams, ir jos buvo iš dalies pakeistos naujausių sąskaitų ūkiams III antraštinėje dalyje. Programa „Maistas taikai“ yra pagrindinė priemonė, kuria mes pristatome pagrindines JAV prekes labiausiai nepasiturintiems pasaulio žmonėms, o tai tarnauja diplomatiniams, humanitariniams ir rinkos plėtros tikslams.

III antraštinė dalis taip pat apima patekimo į rinką programą (MAP), padedančią JAV prekės ženklo prekėms įsitvirtinti užsienio rinkose, ir įvairias kredito institucijas, parduodančias tam tikrose užsienio šalyse. Visos III antraštinės dalies programos yra savanoriškos sąskaitos, finansuojamos iš metinių asignavimų.

IV antraštinė dalis: Mityba

Šiandien žinoma papildoma mitybos pagalbos programa (SNAP), plačiai žinoma kaip „maisto talonai“, yra didžiausia ūkio sąskaitos dalis. Federalinė programa pirmą kartą buvo sukurta septintojo dešimtmečio viduryje kaip Džonsono administracijos „didžiosios visuomenės“ aktų dalis. Pirmą kartą jis buvo įtrauktas į ūkio sąskaitą 1973 m.

Mitybos programos šiandien sudaro 78 procentus visų privalomų išlaidų ūkio sąskaitoje. Jo kaina laikui bėgant padidėjo. Tai sudarė 53 proc. 2002 m. Žemės ūkio įstatymo ir 66 proc. 2008 m. Šios programos paprastai suteikia žmonėms teisę gauti kuponus arba piniginę pagalbą kvalifikuotam maisto pirkimui, remiantis pajamų ir turto testais. 2014 m. Maždaug 46,5 milijono amerikiečių gavo SNAP išmokas, vidutiniškai 125 USD vienam asmeniui per mėnesį.

V antraštinė dalis: Kreditas

Ūkininkai paprastai yra turtingi žeme, tačiau neturi pinigų, todėl kreditai jau seniai yra esminė žemės ūkio įmonės dalis. Tačiau dažnai dėl to, kad žemės ūkio verslas yra cikliškas, tas kreditas yra pernelyg rizikingas privačiam komerciniam skolinimui. „Farm Credit Service“ buvo sukurta 1916 m. Vėliau ji buvo vadinama „Ūkininkų namų administracija“ (FmHA) ir buvo įtraukta į vieną iš „Farm Service Agency“ (FSA) funkcijų. FSA siūlo tiesiogines paskolas, taip pat garantuoja paskolas su partneriais bankais ir ūkių kredito įstaigomis ūkininkams.

Šios paskolų programos finansuojamos iš metinių asignavimų. Valdžia kartu su VI antraštinės dalies kaimo plėtros institucijomis pirmą kartą buvo įtraukta į ūkio sąskaitą praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje. Į 2014 m. Žemės ūkio įstatymo projektą buvo įtrauktos naujos nuostatos, padedančios pradedantiesiems ūkininkams ir ūkininkams.

VI antraštinė dalis: kaimo plėtra

Šis pavadinimas naudoja daugelį tų pačių institucijų kaip ir kredito pavadinimas, tačiau remia kaimo verslo ir bendruomenės programas, įskaitant kaimo elektros ir telekomunikacijų paslaugas, kaimo vandens ir kanalizacijos infrastruktūrą, kaimo ligonines ir sveikatos priežiūrą, be kitų programų.

Paskola ir kai kurios nedidelės dotacijų programos pagal šią antraštinę dalį kainuoja palyginti mažai ir visos jos finansuojamos iš metinių asignavimų. Pagalba pateisinama infrastruktūros išlaidomis vienam asmeniui (kanalizacijos linijos, elektros linijos ir kt.), Kurios yra daug didesnės kaimo vietovėse.

Ryškus pavyzdys: iki 1936 m. Kaimo elektrifikavimo įstatymo (REA) komerciniai teikėjai neturėjo ekonominių paskatų išplėsti savo linijas į rečiau apgyvendintas vietoves. „Post REA“, kaimo elektros kooperatyvų ir vėliau kaimo telefonų kooperatyvų tinklas (pagal 1949 m. Įstatymą), atvedė linijas į beveik visas kaimo vietoves. Tai savo ruožtu palengvino kitų rūšių plėtrą ir investicijas.

VII antraštinė dalis: Tyrimas ir pratęsimas

Šis titulas yra vienas seniausių ir plačiausių šiuolaikinio ūkio įstatymo projekte, kilęs iš 1862 m. Morrillo žemės dotacijos įstatymo. Pradinis tikslas buvo įkurti ir finansuoti tyrimus kiekvienos valstybės žemės dotacijos institucijose. Šiandien tai yra viena iš mūsų žinomiausių mokslinių tyrimų institucijų, įskaitant MIT, Cornell, Cal Berkeley, Ohajo valstiją ir „Texas A & ampM“.

Žemės skyrimo universitetų misija buvo išplėsta 1887 m. Hatcho įstatymu, pagal kurį valstijoms buvo suteiktos federalinės lėšos, kad kiekvienai valstijos žemės dotacijos kolegijai vadovaujant būtų įkurtos žemės ūkio eksperimentų stotys. 1890 m. Antrasis Morrill įstatymas suteikė pinigų dotacijas istoriškai juodosioms kolegijoms ir universitetams.

Informavimo misiją dar labiau išplėtė 1914 m. Smitho-Leverio įstatymas, įtraukdamas bendradarbiavimo pratęsimą-agentų siuntimą, kad jie skleistų žemės ūkio tyrimų rezultatus ūkininkams. Be pradinių dotacijų už žemę, kiekviena kolegija gauna metinius federalinius asignavimus moksliniams tyrimams ir pratęsimo darbams su sąlyga, kad šios lėšos bus padengtos valstybės lėšomis.

Kaip ir kredito ir kaimo plėtros pavadinimai, tyrimo pavadinimas pirmą kartą buvo pradėtas rodyti kaip 1990 m. 2008 m. Buvo atliktas esminis pakeitimas, siekiant konsoliduoti tam tikras USDA mokslinių tyrimų funkcijas į Nacionalinį maisto ir žemės ūkio institutą (NIFA), kuris koordinuoja ir finansuoja tyrimus ir plėtrą tarp žemės dotacijų ir kitų reikalavimus atitinkančių mokslinių tyrimų institucijų. 2014 m. Ūkio įstatymo projekte buvo sukurta programa, skirta pradedantiesiems ūkininkams ir ūkininkams teikti mokymus, švietimą, informavimą ir techninę pagalbą.

VIII antraštinė dalis: Miškininkystė

2002 m. Žemės ūkio įstatymas sukūrė pirmąjį miškininkystės titulą. Žemės ūkio komitetai turi jurisdikciją JAV miškų tarnybai, kuri yra USDA dalis, tačiau Vidaus reikalų departamentas turi jurisdikciją daugumos federalinių žemės ir miškininkystės programų atžvilgiu. Miškininkystės pavadinimas yra nedidelė ūkio sąskaitos dalis, tačiau kitos miškininkystės programos pateikiamos kituose pavadinimuose, ypač išsaugojimo. Miškų programoms skirti asignavimai.

IX antraštinė dalis: Energija

Padidėjęs susidomėjimas atsinaujinančiais ir buitiniais energijos šaltiniais paskatino 2002 m. Žemės ūkio sąskaitoje nurodyti energijos pavadinimą. JAV etanolio pramonei, gaminančiai apie 15 milijardų galonų per metus, palengvino įvairūs įstatymai, įskaitant Švaraus oro įstatymą, tam tikras mokesčių nuostatas ir 2005 m. plėtoti pažangius biodegalus, taip pat skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir anglies surinkimą. Energijos išlaidų kategorijoje buvo panaudotos kai kurios privalomos lėšos, tačiau šiandien visoms šios antraštinės dalies programoms yra skirti asignavimai.

X antraštinė dalis: Sodininkystė

Sodininkystės pavadinimas pirmą kartą pasirodė 2008 m. Ji remia specialias augalininkystės ir ekologinio ūkininkavimo operacijas su nuostatomis, kuriomis teikiama prekybos skatinimo ir rizikos valdymo pagalba, kuri yra panaši į tas, kurios teikiamos I antraštinėje dalyje tradiciniams pagrindiniams augalams. Finansavimas kenkėjų ir ligų valdymui bei nelaimių prevencijai buvo specialiai padidintas 2014 m. Pasak USDA, specialių augalų pardavimas sudaro beveik trečdalį JAV pajamų iš grynųjų pinigų ir penktadalį JAV žemės ūkio produktų eksporto.

XI antraštinė dalis: pasėlių draudimas

Federalinis pasėlių draudimo įstatymas visam laikui įgaliojo federalinį pasėlių draudimą. Tačiau dėl to, kad auga vis svarbesnis ūkininkų rizikos valdymo įrankis, pasėlių draudimo polisas buvo pakeistas tiek 2008 m., Tiek 2014 m. Daugiau nei 100 pasėlių draudžiama pagal 2014 m. Ūkio įstatymo projektą, patvirtinus dvi naujas programas. Kadangi medvilnė į I antraštinę dalį nebėra įtraukta kaip programinė kultūra, medvilnės gamintojams buvo suteikta politika, pavadinta „Stacked Income Protection Plan“ (STAX). Be to, buvo įvesta papildoma draudimo galimybė (SCO), skirta padengti dalį nuostolių, kurių neapima atskiros pasėlių draudimo polisai. Taip pat buvo įtraukta nuostata, padedanti pradedantiesiems ūkininkams ir ūkininkams gauti pasėlių draudimą. Federalinis pasėlių draudimas išlieka esminė priemonė ūkininkams apsisaugoti nuo derliaus, pajamų iš pasėlių ir viso ūkio pajamų praradimo. Be federalinio dalyvavimo daugelio pavojų pasėlių draudimas nebūtų įperkamas gamintojams. Be daugelio pavojų pasėlių draudimo daugelis ūkininkų negalėtų gauti finansavimo, reikalingo veiklai.

XII antraštinė dalis: Įvairūs

Įvairiame 2014 m. Žemės ūkio įstatymo pavadinime yra nuostatų, skirtų įvairiems klausimams, pvz., Gyvulininkystės gamybai, socialiai remtiniems ir ribotų išteklių gamintojams, mokymams dėl darbo, taip pat karių veteranų ūkininkų ir ūkininkų informavimui ir techninei pagalbai.


Tai gyva? Žemės ūkio koregavimo įstatymas kyla iš kapo! (2020-08-21)

Ankstesnėje penktadienio išnašoje sužinojome apie 1933 m. Žemės ūkio koregavimo įstatymą. Išnašą užbaigėme 1936 m. Aukščiausiojo Teismo sprendimu, kuris panaikino įstatymą. Teismas nusprendė, kad specialus mokestis, kurį maisto perdirbėjai moka įstatymui finansuoti, yra antikonstitucinis.

1 pav. Žemės ūkio koregavimo įstatymas pripažintas antikonstituciniu.

Taigi, ką turėtų daryti prezidentas Rooseveltas ir Kongresas? Atsakymas buvo perrašyti įstatymą ir išspręsti problemas. Šioje išnašoje daugiausia dėmesio skiriama vyriausybės veiksmams po to, kai Aukščiausiasis Teismas panaikino 1933 m. Žemės ūkio koregavimo įstatymą.

1936 m. Sausio 6 d. Buvo paskelbtas Aukščiausiojo Teismo sprendimas, kuriuo 1933 m. Aktas paskelbtas prieštaraujančiu Konstitucijai. Mažiau nei po dviejų mėnesių (1936 m. Vasario 29 d.) AAA vėl atsirado kaip 1936 m. Dirvožemio apsaugos ir vidaus paskirstymo įstatymo dalis. Šis aktas turėjo du tikslus - ji pakeitė 1935 m. Priimtą Dirvožemio išsaugojimo įstatymą (kuris pirmiausia rėmė dirvožemio išsaugojimo demonstracijas) ir sukūrė naują planą, kaip elgtis su tam tikrų augalų perprodukcija. Mano nuomone, derinti abu veiksmus buvo genialu.

Užuot mokėjęs ūkininkams, kad jie neaugintų tam tikrų pasėlių, kuriuose yra perteklius, pavyzdžiui, žemės riešutų, tabako ir medvilnės, šis naujas aktas paskatino atimti žemę iš augalininkystės ir taikyti dirvožemio gerinimo bei išsaugojimo praktiką. Ūkininkai gavo išmokas už ankštinių ir žolių auginimą buvusiame pasėlyje. Taip buvo išsaugotas dirvožemis ir sumažintas tam tikrų pasėlių plotas. Ūkininkai gavo išmokas už terasos laukus, kontūrinį ūkį, taiko kalkes ir kitus dirvožemio pakeitimus bei nustato mechaninės erozijos kontrolės praktiką. Beveik 53 milijonai akrų buvo pašalinta iš augalininkystės, naudojant šį metodą, ir dirvožemis buvo išsaugotas ūkiuose. Programai paremti skirti pinigai buvo gauti iš JAV iždo, o ne iš maisto perdirbėjų.

2 pav. Dirvožemio apsaugos ir vidaus paskirstymo įstatymo rezultatų pavyzdys

Kai prezidentas Rooseveltas 1933 metais pasirašė pradinį Žemės ūkio koregavimo įstatymą, jis pareiškė, kad einame „nauju ir nesugadintu keliu“. Tai tikrai buvo tiesa. Tas įstatymas buvo pripažintas antikonstituciniu ir vėliau buvo sujungtas su kitais teisės aktais. Galiausiai, po penkerių metų bandymų ir klaidų laikotarpio, prezidentas Rooseveltas pakvietė nacionalinę žemės ūkio vadovybę į konferenciją Vašingtone, kad parengtų žemės ūkio ateities planą. Nacionalinė žemės ūkio vadovybė kartu su Kongresu parengė 1938 m. Žemės ūkio koregavimo įstatymą.

Kai prezidentas Rooseveltas 1938 m. Vasario 16 d. Pasirašė aktą, jis pareiškė:

1938 m. Žemės ūkio koregavimo įstatymas reiškia dar vienos kovos dėl pagrindinės ūkio politikos, kuri išliks, laimėjimą. Todėl tai yra istorinis įstatymas. It is not perfection, but it is the constructive product of the able and sincere work of many men. I believe the overwhelming majority of the people will commend members of Congress and others who have devoted themselves to the making of this law. As we go ahead under the new Act, let us resolve to make it an effective instrument to serve the welfare of agriculture and all our people.

Roosevelt’s words were prophetic. Today the 1938 Act is considered “permanent” legislation. Lipton and Pollack write (1996, p. 128):

The 1938 Act is considered part of permanent legislation. Provisions of this law are often superseded by more current legislation. However, if the current legislation expires and new legislation is not enacted, the law reverts back to the 1938 Act (along with the Agricultural Act of 1949).

The legality of the 1938 Act was challenged in the Wickard vs. Filburn case which reached the Supreme Court. The law was upheld as being constitutional.

The 1938 Act was designed “to provide for the conservation of natural soil resources and to provide an adequate and balanced flow of agricultural commodities in interstate and foreign commerce and for other purposes.” The Act contains five titles (sections):

 • Title I – A continuation of the Soil Conservation and Domestic Allotment Act
 • Title II – Authorized the Secretary of Agriculture to work with the Commerce Commission regarding freight rates on agricultural commodities, established four regional research laboratories to find new uses and new markets for agricultural commodities, and continued the distribution of surplus agricultural commodities for relief purposes.
 • Title III – Created price supports (based on the concept of parity) for selected agricultural commodities and established marketing quotas for certain agricultural products to keep the supply in line with market demand. Also established a loan program.
 • Title IV -Cotton Pool Participation Trust Certificates
 • Title V – Established the Federal Crop Insurance Corporation (FCIC)

The law was 46 pages in length and Title III contained numerous subsections addressing specific crops. If you want to read the Act it can be found at https://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/farmbills/1938.pdf. Numerous agricultural acts have been enacted since 1938, however, the precedents established by this legislation still influence agricultural policy today.

Figure 3: An AAA representative in his New Mexico office in 1941. Note the conservation emphasis. Image from Irving Rusinow, Photographer (NARA record: 5307166) – U.S. National Archives and Records Administration, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17221315

What’s in a Name?

The administrative mechanism for implementing the Agricultural Adjustment Act is still in place today. However, over time, the name of the government group responsible for implementing these agricultural policies has changed several times.

Following is a listing of the various names and agencies within the USDA from 1933 until today:

 • Agricultural Adjustment Administration (1933-42)
 • Agricultural Adjustment Agency, Agricultural Conservation and Adjustment Administration (1942)
 • Agricultural Adjustment Agency, Food Production Administration (1942-43)
 • Agricultural Adjustment Agency, Administration of Food Production and Distribution (1943)
 • Agricultural Adjustment Agency, War Food Administration (1943-45)
 • Production and Marketing Administration (PMA, 1945-53)
 • Commodity Stabilization Service (CSS, 1953-61)
 • Agricultural Stabilization and Conservation Service (1961-94)
 • Consolidated Farm Service Agency (1994-today)

The various names can be confusing and hard to keep up with. In the summers of 1967 and 1968 I was an intern with the USDA Soil Conservation Service (SCS) in Gatesville, Texas. The Extension Service offices were in the same building as the SCS along with the Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS). Since two of the groups had “Conservation Service” as part of their name, this led to confusion.

I finally figured out a way to explain which office was which to people who inquired. The Soil Conservation Service worked with farmers to establish soil and water conservation plans and we provided technical expertise to design farm ponds, terraces, waterways, and other conservation structures. If the farmer needed financial assistance to implement our plans, then they would go down the hall to the ASCS office because this group had the money. The ASCS office handled crop quotas, crop subsidies, government farm payments, and other financially related matters.

Figure 4: The Farm Service Agency of today is a descendent of the Agricultural Adjustment Administration

The Farm Service Agency (FSA) replaced the ASCS in 1994 and remains in operation today. In 1994 the functions of the Farmers Home Administration were placed in the FSA portfolio. The list below includes the current services provided by the FSA. If you are not familiar with some of the programs or acronyms, you might want to check them out. They do have a youth loan program for 4-H and FFA members. They also have a loan program for Minority and Women Farmers and Ranchers. FSA Services include:

Concluding Remarks

Many years ago, a graduate student wrote a Master’s thesis about the importance of agriculture teachers working with the extension service and other agricultural groups. When asked to identify the local extension agent, this student was not able to do so. Talk about embarrassing!

You don’t want something like this to happen to you. As an agricultural leader in your community, you really do need to know and work with groups like the Extension Service, the Natural Resources Conservation Service, Farm Credit, the Farm Service Agency, plus others. If you have not visited your local Farm Service Agency please consider doing so. You might consider having a representative speak to a class or FFA Meeting.

Figure 5: The goal of U.S. Farm Policies (image from the Alicia Patterson Foundation)

F. F. R. (1938). The Agricultural Adjustment Act of 1938. Virginia Law Review, 24(8), 914-919. doi:10.2307/1068087


Agricultural Adjustment Act (1933, Reauthorized 1938)

The Agricultural Adjustment Act (AAA) was signed into law by President Franklin Roosevelt on May 12, 1933 [1]. Among the law’s goals were limiting crop production, reducing stock numbers, and refinancing mortgages with terms more favorable to struggling farmers [2]. The Agricultural Adjustment Administration was created to implement the act, and it was initially headed by George Peek – a man, ironically, not overly enthusiastic about the New Deal [3].

Large agricultural surpluses during the 1920s had caused prices for farm products to drop steadily from the highs of the First World War, and with the onset of the Great Depression the bottom dropped out of agricultural markets. As a consequence, millions of American farmers, tenants and sharecroppers were left destitute and hundreds of thousands of farms were abandoned. In an effort to increase prices, New Deal policymakers sought to reduce output by destroying surpluses and taking acreage out of production [4].

In the short run, farmers were paid to destroy crops and livestock, which led to depressing scenes of fields plowed under, corn burned as fuel and piglets slaughtered. Nevertheless, many of the farm products removed from economic circulation were utilized in productive ways. For example: “The pork products were distributed to unemployed families…Other food products purchased for surplus removal and distribution in relief channels included butter, cheese, and flour” [5]. Even piglets too small to consume were “converted into inedible by-products such as grease and fertilizer” [6]. More important in the long run, however, were programs to pay farmers not to plant as much cotton, corn, wheat and other staples and to create marketing boards to regulate output in a range of crops.


Agricultural Adjustment Act

The experimental Agricultural Adjustment Act (AAA) was the cornerstone farm legislation of President Franklin D. Roosevelt’s New Deal agenda and was steered through the U.S. Senate by Joe T. Robinson, Arkansas’s senior senator. In Arkansas, farm landowners reaped subsidy benefits from the measure through decreased cotton production. Arkansas sharecroppers and tenant farmers did not fare as well, bringing about the establishment of the Southern Tenant Farmers’ Union (STFU).

Upon taking office in 1933—during the fourth year of the Great Depression, on the heels of the Drought of 1930–1931, and amid the full force of the Dust Bowl—Roosevelt promised “a new deal for the American people” centered on “relief, recovery, and reform.” Counseled by advisors dubbed the “brain trust,” Roosevelt fashioned a farm leaders’ conference drawing on Henry A. Wallace, Rexford G. Tugwell, and George N. Peek. Utilizing their best proposals, he brought about the Agricultural Adjustment Act of 1933 with the fundamental goal of achieving farmer stability by raising the value of crops, which necessitated reducing crop surplus. Roosevelt appointed Wallace secretary of agriculture, Tugwell an undersecretary, and Peek administrator of the newly created Agriculture Adjustment Administration, the agency overseeing implementation of the AAA.

The AAA called for payments, or subsidies, to farmers to reduce certain crops, dairy produce, hogs, and lambs. Funding was derived from a tax on food processors of these same products. Reductions would eliminate surpluses, thereby returning farm prices to a reasonable level and allowing farmers recovery through economic relief and reform of the agricultural market. The year prior to the act, for example, cotton sold at the lowest price on record since the turn of the century, 5.1 cents a pound, having fallen from eighteen cents per pound in April 1929.

Although seven basic crops were controlled by the legislation, cotton was the dominant concern of Arkansas farmers. Arkansas’s cotton crop of 2,796,339 acres was already planted by the time the act passed. The Agricultural Adjustment Administration had to persuade Arkansas farmers to destroy a portion of the crop. Secretary Wallace announced a plow-up operation. The agency allocated Arkansas cotton farmers a crop reduction of thirty percent based on 1931 cotton production, when Arkansas cotton farmers planted 3,341,000 acres. Farmers needed to reduce 1,002,300 acres.

The agency had neither time nor labor to create a workforce to administer the new program. Cully A. Cobb—director of the Agricultural Adjustment Administration’s Cotton Division, a former Mississippi state extension official—approved the use of Agricultural Extension Service (AES) agents to oversee execution of the plow-up. University of Arkansas Cooperative Extension Service (UACES) director T. Roy Reid directed program implementation in Arkansas. The agency authorized farmer and citizen committees to help administer the program. Extension agents selected members to “county committees.” The largest and wealthiest farmers, together with bankers and merchants, were selected.

Reid and Dan T. Gray, dean of the College of Agriculture at the University of Arkansas (UA) in Fayetteville (Washington County), called a statewide meeting in Little Rock (Pulaski County) to explain the program’s elements to extension agents and county committee members. These individuals were to establish local committees for the groundwork and educate farmers at local gatherings on the basics of the program. The local committees would be responsible for the tasks of “enrolling farmers, inspecting pledged acreage, making yield estimations, and checking compliance with the plow-up agreements. The extension agents and county committeemen were to verify that local committees made reasonable estimates of the producer’s average yield, insure that all paperwork was completed correctly, and investigate and settle complaints,” according to Keith J. Volanto. AES agents also received and distributed subsidy checks.

“Cotton Week” kicked off the campaign. With enormous publicity, officials hoped for farmers’ acceptance with relatively little or no unwillingness to participate. Reluctance did surface, as did unanticipated complications—principally, a shortage of sign-up forms. Furthermore, some farmers disagreed with committeemen on estimated acreage yield, which would determine the amount of subsidy checks. In the end, 99,808 Arkansas farmers guaranteed 927,812 acres for destruction, twenty-five percent of the total Arkansas cotton acreage, consequently curtailing an estimated 395,480 cotton bales.

AAA achieved some success. Reduced production drove the price of cotton to more than ten cents per pound, a one-hundred-percent increase. Arkansas cotton farmers received $10.8 million in cash subsidies. Nevertheless, unanticipated results evolved from the program. With less cotton planted and subsidies paid to landowners, deceitful landowners were able to redirect their tenants and sharecroppers to day labor and seasonal workers, which forced some to migrate to big cities. Failing to receive a fair and evenhanded treatment, some tenants and sharecroppers formed the STFU in response. Cotton farmers also used empty land to test less labor-intensive crops and used subsidy checks to purchase tractors and other mechanical equipment, adding to the prospect of less-labor-intensive farming in the future. Farmer morale rose, increasing faith in government, and more farmers were exposed to the resources of the extension service.

In 1936, the Supreme Court declared the AAA unconstitutional by a vote of 6–3 in the case United States v. Butler, which centered upon a Massachusetts cotton mill that refused to pay the tax. The legislation failed in part because it taxed one farmer to pay another. Despite that setback, Congress found an acceptable solution and passed a second AAA in 1938 with funding coming from general taxation. The AAA emerged as the origin for farm subsidies and programs still in effect today.

Norėdami gauti papildomos informacijos:
Alexander, Donald Crichton. The Arkansas Plantation, 1920–1942. New Haven, CT: Yale University Press, 1943.

Agricultural Adjustment Administration Annual Reports. Washington DC: Government Printing Office, 1933–1946.

Baker, J. A., and J. G. McNeely. Land Tenure in Arkansas IV. Fayetteville, AR: Agricultural Experiment Station, 1940.

Farm Tenancy: Report of the President’s Committee. Washington DC: Government Printing Office, 1937.

Fite, Gilbert C. Cotton Fields No More: Southern Agriculture 1865–1980. Lexington: University of Kentucky Press, 1984.

———. George N. Peek and the Fight for Farm Parity. Norman: University of Oklahoma Press, 1945.

Grubbs, Donald H. Cry from the Cotton: The Southern Tenant Farmers’ Union and the New Deal. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1971.

Nourse, Edwin G., Joseph S. Davis, and John D. Black. Three Years of the Agricultural Adjustment Administration. Washington DC: Brookings Institution, 1937.

Peek, George N., and Samuel Crowther. Why Quit Our Own. New York: Van Nostrand Co., 1936.

Perkins, Van L. Crisis in Agriculture: The Agricultural Adjustment Administration and the New Deal, 1933. Los Angeles: University of California Press, 1969.

Richard, Henry I. Cotton under the Agricultural Adjustment Act: Developments up to July 1934. Washington DC: Brookings Institution, 1934.

U.S. Senate. Payments Made under the Agricultural Adjustment Program. Seventy-Fourth Congress, Second Session, Document 274. Washington DC: Government Printing Office, 1936.

Venkataramani, M. S. “Norman Thomas, Arkansas Sharecroppers, and the Roosevelt Agricultural Policies, 1933–1937.” Arkanzaso istorinis kvartalas 24 (Spring 1965): 3–28.

Volanto, Keith J. “The AAA Cotton Plow-Up Campaign in Arkansas.” Arkanzasas Historical Quarterly 59 (Winter 2000): 388–406.

Woodruff, Nan Elizabeth. As Rare as Rain: Federal Relief in the Great Southern Drought of 1930–31. Urbana: University of Illinois Press, 1985.

———. “The Failure of Relief during the Arkansas Drought of 1930–1931.” Arkanzasas Historical Quarterly 39 (Winter 1980): 301–313.

Whayne, Jeannie M. A New Plantation South: Land, Labor, and Federal Favor in Twentieth-Century Arkansas. Charlottesville: University Press of Virginia, 1996.


Agricultural Adjustment Administration

Agriculture Secretary Henry Wallace described the wholesale destruction of crops and livestock as “a cleaning up of the wreckage from the old days of unbalanced production.” Wallace, of course, had special insight into precisely what quantity of production would bring things into “balance.”

Shortly after the Agricultural Adjustment Act (AAA) was passed, the Department of Agriculture released the findings of its study of the American diet during these difficult years. The study constructed four sample diets: liberal, moderate, minimum, and emergency (below subsistence). It found that America was not producing enough food to sustain its population at the minimum (subsistence) diet. It took a special kind of mind to conclude that the best approach to this disaster would be to make food more expensive.

Meanwhile, the evidence proving that FDR’s approach was fundamentally flawed continued to mount. In 1936, the Bureau of Agricultural Economics reported that in the case of cotton, farm income would have been at least as high and perhaps even higher in the absence of the AAA. The following month, Cornell University’s James E. Boyle argued in the Atlantic that the AAA had been responsible for the joblessness of at least two million Americans, especially sharecroppers and farm laborers. And although the AAA was intended to increase farm income, historian Jim Powell observes that farmers “actually found themselves worse off because FDR’s National Recovery Administration had been even more successful in forcing up the prices that consumers, including farmers, had to pay for manufactured goods.”

A similar program was the National Industrial Recovery Act (NIRA), which established the National Recovery Administration, was an enormous contradiction. On the one hand, it sought to keep wage rates high to give the consumer greater “purchasing power.” On the other hand, it established hundreds of legally sanctioned, industry-wide cartels that were allowed to establish standard wages, hours of operation, and minimum prices. The minimum prices meant that businesses would be largely prevented from underselling each other everyone’s price had to be at least the prescribed minimum. The artificially high wages meant continuing unemployment, and the high prices meant hardship for nearly all Americans. Some strategy for recovery.


Tag: Agricultural Adjustment Act

Over time, SCOTUS has proven itself to be as imperfect as any other institution. There have only been 112 justices in the history of the court. Some of them have been magnificent human beings, and some of them cranks.

Article III of the Constitution establishes the Supreme Court of the United States (SCOTUS), and “such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish”.

There’s no mention of the number of justices. The first Congress passed the Federal Judiciary Act on September 24, 1789, creating a six-justice Supreme Court.

Twelve years later, the presidency of John Adams was coming to an end. As a Federalist, Adams wanted nothing more than to stymie the incoming administration of Democratic-Republican Thomas Jefferson. Toward that end, Adams appointed the infamous “midnight judges” in the last hours of his administration: 16 Federalist Circuit Court judges and 42 Federalist Justices of the Peace.

The incoming Jefferson administration sought to block the appointments. Jefferson ordered then-Secretary of State James Madison to hold those commissions as yet undelivered, thus invalidating the appointments. One of the appointees, William Marbury, took the matter to Court.

The case advanced all the way to the Supreme Court, which ruled in Marbury v. Madison that the provision of the Judiciary Act enabling Marbury to bring his claim, was unconstitutional. Marbury had lost his case, but the principle of judicial review, the idea that the court could preside, Godlike, over laws passed by their co-equal branch of government, has been the law of the land, ever since.

In the early days of the Great Depression, Federal agricultural officials conceived the hare brained idea that artificially introducing scarcity would increase prices, and therefore wages, in the agricultural sector. Six million hogs were destroyed in 1933. Not harvested, just destroyed and thrown away. 470,000 cattle were shot in Nebraska alone. Vast quantities of milk were poured down sewers, all at a time of national depression when malnutrition was widespread.

With the Agricultural Adjustment Act of 1938, Washington began to impose production quotas on the nation’s farmers. Ohio farmer Roscoe Filburne was ordered to grow 223 bushels of wheat in the 1941 season. Filburne grew 462.

Article 1, Section 8 of the Constitution permits Congress “To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes”. On this flimsy basis, the Federal Government took Roscoe Filburne to court.

The farmer argued that the “surplus” stayed on his farm, feeding his family and his chickens. Lower Courts sided with Filburne. The government appealed all the way to the Supreme Court, arguing that, by withholding his surplus, Filburne was effecting interstate market conditions, thereby putting him under federal government jurisdiction.

Intimidated by the Roosevelt administration’s aggressive and illegal “court packing scheme“, SCOTUS ruled against the farmer. Ever since, what you don’t do can be held against you in a court of law. Gauti? Neither do I.

Over time, SCOTUS has proven itself to be as imperfect as any other institution. There have only been 17 Chief Justices and 101 Associate Justices in the entire history of the court. Five Chiefs having previously sat as Associate Justices, there are only 113 in all.

Some of them have been magnificent human beings, and some of them cranks. There have been instances of diminished capacity ranging from confusion to outright insanity. One justice spent part of his term in a debtor’s prison. Another killed a man. There have been open racists and anti-Semites.

There is no official portrait of the 1924 court because Justice James C. McReynolds wouldn’t stand next to Louis Brandeis, the court’s first Jewish Justice. One Justice was known to chase flight attendants around his quarters, while another spent his time in chambers watching soap operas.

There’s the former Klan lawyer turned Justice who took a single phrase, “separation of church and state”, from a private letter of Thomas Jefferson, and turned the constitutional freedom OF religion into an entirely made up freedom FROM religion.

The Supreme Court reinforced chattel slavery with the Dred Scott decision. The Korematsu ruling gave us the forced incarceration of Americans of Japanese descent. Buck v. Bell gave American women the gift of forced sterilization, and Stenberg v. Carhartt enshrined the constitutional “right” to the hideous and detestable “procedure” known as partial birth abortion. From “Separate but Equal” to the “rights” of terrorists, SCOTUS’ rulings are final, inviolate, and sometimes imbecilic.

Chief Justice John Roberts, who once said “remember that it’s my job to call balls and strikes, and not to pitch or bat,” invented a whole new definition of taxation, enshrining the “Affordable Care Act” as the law of the land.

The framers gave us a Constitutional Republic with co-equal branches of government, with power diffused and limited by a comprehensive set of checks and balances.

They gave us two distinct means to amend that Constitution, should circumstances require it.

Traditionally, Congress proposes amendments, submitting them to the states for ratification. The problem is that many believe Congress itself to be part of the problem, and a broken institution is unlikely to fix itself.

Article V gives us a way to amend the constitution, if we would take it. Instead of Congress proposing amendments, an Article V convention of state legislatures would propose amendments, to take effect only if ratified by a super majority of states. We could start with an amendment permitting 2/3rds of the People’s representatives in Congress, to overturn a SCOTUS decision. Then we could term limit these people.

Unless, that is, you believe it’s fine for the Federal Government to prohibit a farmer from growing wheat for his own use, that one man in a black robe can force you to buy a product you don’t want and call it a “tax”, or you believe that “established by the state” means by the state or federal government, at the sole discretion of the man who says, “I’m from the Government. I’m here to help”.


Agricultural Adjustment Act - History

For the first time, Congress declared that is was "the policy of Congress" to balance supply and demand for farm commodities so that prices would support a decent purchasing power for farmers. This concept, outlined in the AAA, was known as "parity."

AAA controlled the supply of seven "basic crops" – corn, wheat, cotton, rice, peanuts, tobacco and milk – by offering payments to farmers in return for taking some of their land out of farming, not planting a crop.

LeRoy Hankel says there only a few farmers who refused to take the government payments. "There's a few that said, 'The government isn't going to tell me what to do.' There was a few of them. Now, I don't think there was too many." Most farmers couldn't afford not to take the government payments.

In 1937, the Supreme Court ruled that the AAA was unconstitutional, but the basic program was rewritten and again passed into law. Even critics admitted that the AAA and related laws helped revive hope in farm communities. Farmers were put on local committees and spoke their minds. Government checks began to flow. The AAA did not end the Depression and drought, but the legislation remained the basis for all farm programs in the following 70 years of the 20th Century.

This idea of supporting farmers by limiting supply has also produced controversy. Some critics point out that only seven of the hundreds or thousands of different crops grown by farmers are eligible for payments. No livestock producers are included. Farmers also continue to produce more and more despite the limitations the government imposes. New technologies make it possible to grow much more on the same amount of land.

Written by Bill Ganzel of the Ganzel Group. First written and published in 2003.


Records, Farm Service Agency

Established: In the Department of Agriculture by Secretary's Notice, January 16, 1996 (61 FR 1109), redesignating the Consolidated Farm Service Agency as the Farm Service Agency without change of organization or functions.

Predecessor Agencies:

 • Agricultural Adjustment Administration (1933-42)
 • Agricultural Adjustment Agency, Agricultural Conservation and Adjustment Administration (1942)
 • Agricultural Adjustment Agency, Food Production Administration (1942-43)
 • Agricultural Adjustment Agency, Administration of Food Production and Distribution (1943)
 • Agricultural Adjustment Agency, War Food Administration (1943-45)
 • Production and Marketing Administration (PMA, 1945-53)
 • Commodity Stabilization Service (CSS, 1953-61)
 • Agricultural Stabilization and Conservation Service (1961-94)
 • Consolidated Farm Service Agency (1994-96)

Functions: Administers farm commodity loan and purchase programs, farm ownership and operating loan programs, and the conservation reserve program. Supervised Farm Crop Insurance Corporation (FCIC), January 16-May 3, 1996, when FCIC was transferred within Department of Agriculture to newly established Risk Management Agency.

Finding Aids: William F. Sherman, Charlotte M. Ashby, and Sadie Mittman, comps., "Preliminary Inventory of the Records of the Agricultural Stabilization and Conservation Service," NC 144 (June 1966).

Related Records: Record copies of publications of the Agricultural Stabilization and Conservation Service in RG 287, Publications of the U.S. Government.

145.2 General Records of the Agricultural Adjustment
Administration and the Agricultural Adjustment Agency
1933-68 (bulk 1933-47)

Istorija: Agricultural Adjustment Administration established under the Agricultural Adjustment Act (48 Stat. 31), May 12, 1933. Reorganized under the Soil Conservation and Domestic Allotment Act (49 Stat. 1148), February 29, 1936. Redesignated the Agricultural Adjustment Agency and consolidated with the Sugar Agency, Federal Crop Insurance Corporation, and Soil Conservation Service into Agricultural Conservation and Adjustment Administration by EO 9069, February 23, 1942. Assigned to Food Production Administration by EO 9280, December 5, 1942 and to Administration of Food Production and Distribution by EO 9322, March 26, 1943, renamed War Food Administration by EO 9334, April 19, 1943. Functions reverted to the Secretary of Agriculture when War Food Administration abolished by EO 9577, June 29, 1945. Subsequently assigned to the Production and Marketing Administration by Secretary's Memorandum 1118, August 18, 1945. See 145.4.

Tekstiniai įrašai: Central correspondence, including records of the War Food Administration and the PMA, 1933-47 (1,400 ft.). Subject correspondence, 1933-38. Circular letters, 1934-38. Comptroller's office file, 1933-42. Press releases, 1933-40. Docket files, 1933-38. Reports concerning governmental assistance to farmers, 1934-36. Consolidated reference files on the Agricultural Adjustment Administration, Commodity Credit Corporation (CCC), War Food Administration, and ASCS, 1933-68.

Motion Pictures: The Land, concerning reclamation and conservation of farmland depleted by poor agricultural practices, produced by Robert Flaherty of the Agricultural Adjustment Administration Documentary Film Section, Division of Information, 1941 (5 reels).

Photographic Prints and Negatives: Agriculture in the United States, including soil conservation, commodity control and support, and Agricultural Adjustment Administration publicity pictures National Guard camps and U.S. military in World War II, 1939-46 (AAA, 7,548 images AAA-A, 250 images). See also 145.10.

Photographic Negatives: Home, farm, and consumer activities, used in the Agricultural Adjustment Administration publication, Consumers' Guide, 1937-42 (CG, 690 images). See also 145.10.

Filmstrips: Agricultural Adjustment Administration soil conservation activities, marketing quotas for grain, and the ever-normal granary program, 1935-41 (FS, 26 items). See also 145.10.

Finding Aids: Shelf list for photographic series AAA item list for photographic series CG.

Related Records: Record copies of publications of the Agricultural Adjustment Administration and the Agricultural Adjustment Agency in RG 287, Publications of the U.S. Government. Related photographs in series G of RG 16, Records of the Office of the Secretary of Agriculture and series DL of RG 114, Records of the Soil Conservation Service.

Prieigos prie dalyko sąlygos: Abandoned farms, blacks, cotton, flax, grains, hay, livestock, lumber, orchards, poultry, tobacco, and truck farms (all subjects in AAA series photographs). Blacks, broadcasting, camps [children's], folk art, and nutrition (all subjects in CG series photographs).

145.3 Records of the Agricultural Adjustment Administration
Consumers' Counsel Division
1933-43

Istorija: Established by appointment of Frederick C. Howe to the staff of the Agricultural Adjustment Administration, June 17, 1933. Began operations, June 22, 1933. Transferred to Surplus Marketing Administration by Secretary's Memorandum 849, February 1, 1940, and to Agricultural Marketing Administration (AMA) by Secretary's memorandum 988, February 28, 1942. Liquidated early 1943, following transfer of AMA to Food Distribution Administration by EO 9280, December 5, 1942.

Tekstiniai įrašai: General correspondence, with indexes, 1933-43. Office files of consumer counsels, 1933-42, and other officials, 1934-38. Correspondence relating to price racketeering, 1933. Records relating to National Recovery Administration codes, 1933- 35. Records concerning the survey conducted to determine per capita milk consumption of school children, 1935. Records of and relating to control committees regarding marketing agreements and licenses, 1935-38. Records relating to a non farm income study, 1937-38. Reference files consisting chiefly of consumer publications, 1933-43.

Photographic Negatives: Growing, processing, and merchandising agricultural products consumer education federal inspection of farm products and related subjects, made for the Consumers' Counsel, 1934-39 (CC, 450 images). See also 145.10.

Finding Aids: Truman R. Strobridge, comp., "Preliminary Inventory of the Consumers' Counsel Division of the Agricultural Adjustment Administration," NC 26 (May 1963).

145.4 Records of the Production and Marketing Administration
1904-54

Istorija: Established by Secretary's Memorandum 1118, August 18, 1945, as functional successor to Agricultural Adjustment Agency. Designated the CSS by Secretary's Memorandum 1320, suppl. 4, November 2, 1953. See 145.5.

Tekstiniai įrašai: Correspondence, management improvement surveys, and organization charts of the Office of the Administrator, 1942- 53. Minutes, correspondence, and audit reports relating to commodity offices, 1951-54. Correspondence of the Grain Division, 1945-53. General correspondence of the Grain Branch, 1943-51. Records of the Office of Price relating to commodity prices, 1941-47. Records of the Grain Feed and Seed Branch relating to the seed production program, 1940-48.

Photographic Prints and Negatives: Created or accumulated by the Office of Information, PMA, and its predecessors, documenting commodity production and marketing, 1904-53 (PMA, 9,173 items). See also 145.10.

Finding Aids: Subject/item list for photographic series PMA.

Related Records: Record copies of publications of the Production and Marketing Administration in RG 287, Publications of the U.S. Government. Related photographs in series G of RG 16, Records of the Office of the Secretary of Agriculture series G and ML of RG 83, Records of the Bureau of Agricultural Economics and series G of RG 114, Records of the Soil Conservation Service.

Prieigos prie dalyko sąlygos: Barges, blacks, broadcasting, cotton, dairy, fats, food preservation, fruits, grains, honey, inspection, livestock, markets, nutrition, poultry, shipping, soil conservation, storage, surplus commodities, tobacco, and vegetables (all subjects in PMA series photographs).

145.5 Records of the Commodity Stabilization Service
1939-61

Istorija: Established by Secretary's Memorandum 1320, suppl. 4, November 2, 1953, renaming the PMA. Name changed to ASCS, 1961. See 145.1.

145.5.1 General records

Tekstiniai įrašai: Reports and memorandums concerning drought relief, 1952-55. Correspondence with state agricultural mobilization committees, 1952-54. General correspondence of the Grain Division, 1957.

Related Records: Record copies of publications of the Commodity Stabilization Service in RG 287, Publications of the U.S. Government.

145.5.2 Records created and accumulated by the CSS and its
predecessors in administering programs of the Commodity Credit
Corporation (CCC)

Tekstiniai įrašai: Office files of the CSS Administrator, 1942-54. Records of the PMA Program Staff, 1948-53. Records of the Deputy Administrator for Price Support, 1953-57 the Deputy Administrator for Operations, 1954-58 the Assistant Administrator for Commodity Operations, 1947-54 and the Director of the Fiscal Division, 1951-54. Records of the Livestock and Dairy Division, 1943-51 Food and Materials Requirement Division, 1946-54 Tobacco Division, 1954 Grain Branch (PMA) and Grain Division (CSS), 1945-58 and the CCC Office of Supply, 1945. Resolutions approved by the CCC Board of Directors, 1946-52. CCC financial records, 1939-47 and reports of the CCC's financial condition, 1946-61. Records relating to war food orders, 1943-50 and lend-lease processing plant programs, 1943-48. Marketing agreements and orders, 1939-48.

145.6 Records of War Boards
1942-48

Istorija: Established, July 5, 1941, as state and county defense boards. Renamed war boards, January 7, 1942. Coordinated farmers' efforts to meet food production goals.

145.6.1 Records of the California War Board

Textual Records (in San Francisco): Requisitions for machinery seized from Japanese-American farmers, and appraisal reports on the seized equipment, 1942-48.

145.6.2 Records of the Department of Agriculture War Board

Tekstiniai įrašai: Information and policy memorandums issued to state war boards, 1942-44.

145.7 Records of the Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS)
1936-91

Istorija: ASCS established by Secretary's Memorandum 1458, June 5, 1961, in accordance with Reorganization Plan No. 2 of 1953, effective June 4, 1953. Administered agricultural price support, production adjustment, and conservation assistance programs and international commodity agreements. Abolished by Secretary's Memorandum 1010-1, October 20, 1994, implementing section 226 of the Federal Crop Insurance Reform and Department of Agriculture Reorganization Act of 1994 (108 Stat. 3214), October 13, 1994, with agricultural stabilization programs and the conservation reserve program transferred to newly established Consolidated Farm Service Agency (CFSA) and remaining conservation programs transferred to newly established Natural Resources Conservation Service (see RG 114). CFSA, established by same Secretary's Memorandum, acquired not only ASCS functions, but also the Farm Home Loan program of the Farmers Home Administration (abolished by same Secretary's Memorandum see RG 96) and supervision of the Federal Crop Insurance Corporation. CFSA redesignated Farm Service Agency without change or organization or functions, January 16, 1996. See 145.1.

Textual Records: Speeches of Administrator Kenneth E. Frick, 1970-81. Publications, 1936-91.

145.7.1 Records of the Michigan State Office

Textual Records (in Chicago): Organization files, 1976-77.

145.7.2 Records of the Pennsylvania State Office

Textual Records (in Philadelphia): Minutes of monthly meetings of county committees, 1977-78.

145.7.3 Records of the Vermont State Office

Textual Records (in Boston): State and county program handbooks, 1936-82.

145.8 Cartographic Records (General)
1935-52

Maps: U.S. regions, showing farm population statistics, wheat regions, tobacco regions, and areas covered by aerial survey contracts, 1937-52 (23 items). Washington State, showing Agricultural Adjustment Agency community boundaries, 1943 (1 item). Southwest United States, showing regional activities of Agricultural Adjustment Administration, ca. 1940 (1 item).

Aerial Photographs: United States, by county, for acreage allotment determinations, 1935-42, with photo indexes (2,241,000 items).

145.9 Motion Pictures (General)

145.10 Still Pictures (General)

See Photographic Prints and Negatives under 145.2 and 145.4.
See Photographic Negatives under 145.2 and 145.3.

Bibliographic note: Web version based on Guide to Federal Records in the National Archives of the United States. Compiled by Robert B. Matchette et al. Washington, DC: National Archives and Records Administration, 1995.
3 volumes, 2428 pages.

This Web version is updated from time to time to include records processed since 1995.

List of site sources >>>


Žiūrėti video įrašą: 농업용 드론 조종사 40일에 2500만원? 오해와 진실! (Sausis 2022).