Istorijos transliacijos

Silvo Scaroni

Silvo Scaroni

Silvio Scaroni gimė 1893 m. Gegužės 12 d. Bescioje, Italijoje. Jis įstojo į Italijos armiją ir pasiekė korporalės laipsnį, kol 1915 m. Kovo mėn. Buvo perkeltas į „Corpo Aeronautico Militare“ (CAM). Jis pradėjo žvalgybos piloto pareigas, bet vėliau pradėjo skridęs naikintuvu „Nieuport I7“. Scaroni savo pirmąją patvirtintą pergalę iškovojo 1917 m. Lapkričio 14 d.

„Monte Tomatico“ sužeistas, 1918 m. Liepos mėn., Kai iškovojo 26 -ąją pergalę, jis tapo antru pagal dydį italų skraidančiu asu.

Silvo Scaroni mirė Milane 1977 m. Vasario 16 d.


Silvio Scaroni ->

1893-ban sz ületett a lombardiai Bresci n.

Katonai tarny álata

Scaroni m ég a h ปor ú pasireng ése el őtt prisijungė prie italų hadsereghez, tačiau 1915-ig a 2. t üz érezredn él tarny ált.

1915 m árcius n ker ült az Olasz L égier őh öz, s az alapkik épz és ut án a 4. vad ászrep ül ő osztag (4 būrys) pil ót ája lett. F őhadnaggy á val ó el ől éptet és ével eg id 𕆾n, 1917 m. Sausis árj n áthelyezt ék a 43. vad ászrep ül ő osztaghoz. Innen k és 𕆻 a 86. vad ászrep ül ő osztaghoz ker ült, majd v ég ül a h íres 76. osztaghoz, Luigi Olivi hadnagy commandnoks ága al á. Šiame az osztagban szerezte meg mind a 26 tiesa l égi gy őzelm ét, els őt 1917. lapkričio 3 d.-án tačiau akistan ú hi ány n nemanė, kad tai tiesa. Šį k övet ᔞn 1917. November ét ől Decemberig kilenc igazolt l égi gy őzelmet serzett, amelly az Italian rep ül ő ászok list áj ának élbo. 1918. folyam án m ég tov i 19 l égi gy őzelmet aratott, with a sz ázada legeredm ényesebb vad ászpil ót ája lett.

L égi gy őzelmei

Sorsz ám D átum Egz ég Ellenf él
1 1917. lapkričio 14 d. 76 ir#xAA K ét ül éses
2 1917. lapkričio 18 d. 76 ir#xAA Felder ít ő
3 1917. lapkričio 19 d. 76 ir#xAA Albatros D.III
4 1917. Gruodžio 5 d. 76 ir#xAA K ét ül éses
5 1917. Gruodžio 10 d. 76 ir#xAA K ét ül éses
6 1917. Gruodžio 19 d. 76 ir#xAA K ét ül éses
7 1917. Gruodžio 26 d. 76 ir#xAA Ismeretlen
8 1917. Gruodžio 26 d. 76 ir#xAA DFW C.V
9 1917. Gruodžio 26 d. 76 ir#xAA AEG G.IV
10 1918. sausio ir#xE1r 14. 76 ir#xAA Hansa-Brandenburgas C.I
11 1918. sausis ir#xE1r 28. 76 ir#xAA DFW C.V
12 1918. vasario ir#xE1r 1. 76 ir#xAA K ét ül éses
13 1918. vasario ir#xE1r 11. 76 ir#xAA Felder ít ő
14 1918. vasario ir#xE1r 11. 76 ir#xAA Felder ít ő
15 1918. vasario ir#xE1r 18. 76 ir#xAA K ét ül éses
16 1918. m árcius 21. 76 ir#xAA Albatros D.III
17 1918. m ájus 22. 76 ir#xAA K ét ül éses
18 1918. j únius 8. 76 ir#xAA K ét ül éses
19 1918. j únius 15. 76 ir#xAA Ismeretlen
20 1918. j únius 21. 76 ir#xAA Felder ít ő
21 1918. j únius 24. 76 ir#xAA K ét ül éses
22 1918. j únius 25. 76 ir#xAA Felder ít ő
23 1918. j únius 25. 76 ir#xAA Albatros D.III
24 1918. j úlius 7. 76 ir#xAA Hansa-Brandenburgas C.I
25 1918. j úlius 7. 76 ir#xAA Albatros D.III
26 1918. j úlius 12. 76 ir#xAA Albatros D.III

Tov i élete

Tov i élet ér ől neturi informuoti ผi ó. Csup án tiek tikrai, kad 1977-ben hunyt el 84 éves kor n.


Silvio Scaroni

Silvio Scaroni (gimė 1893 m. gegužės 12 d. Brešoje, † 1977 m. vasario 16 d. Milane) buvo antras sėkmingiausias pirmojo pasaulinio karo italų naikintuvo pilotas po Francesco Barakos.

Scaroni iš pradžių tarnavo kaip eilinis artilerijos pulke. 1915 m. Kovo mėn. Jis įstojo į Italijos oro pajėgas ir, baigęs pilotų mokymus, pirmą kartą skrido stebėjimo lėktuvais. Tik 1917 metais jis buvo perkeltas į medžioklės eskadrilę. Su „Nieuport 17“ jis pasiekė pirmąją pergalę iš oro 1917 m. Lapkričio 14 d. 1917 m. Gruodžio 26 d. Per misiją virš Istranos jis numušė tris priešo lėktuvus. Vėlesniais mėnesiais jis dalyvavo 42 oro mūšiuose. Iš viso jis iškovojo 26 pergales. 1918 m. Liepos 12 d. Jis buvo nukentėjęs ir sužeistas per kitą susirėmimą. Į oro pajėgas jis galėjo grįžti tik pasibaigus karui.

Pavadinimu jis parašė knygą apie savo karo patirtį Battaglie nel cielo („Oro mūšiai“, „Mondadori“, naujas leidimas 1971 m., „Longanesi“), kuris buvo išleistas 1934 m.


Silvo Scaroni - istorija

Tarp visų didelių minkštimo įspūdžių ir savybių Dangaus kovotojai, jie rodė tikros istorijos funkciją, kurią surinko Ace Williamsas, kur garsūs karo tūzai papasakos tikrąsias istorijas apie jaudinančias jų kovos gyvenimo akimirkas! Šį kartą mes turime Italijos kovotojų aso leitenanto Silvio Scaroni įspūdingiausią dangaus kovą!

Leitenantas Silvio Scaroni buvo gimė Brešoje, Italijoje, ir karo pradžioje įstojo į aviacijos korpusą. Kaip bombonešis jis buvo pripažintas vienu geriausių Italijos skraidančio korpuso ir buvo labai įpratęs valdyti didelius trijų variklių „Capronis“. Tačiau dideli laivai buvo per lėti, kad patenkintų leitenantą Scaroni. Jis norėjo skristi pavieniais šildytuvais ir galiausiai sugebėjo užtikrinti perkėlimą į kovinę eskadrilę 1917 m. Lapkričio 14 d.

Tą pačią dieną jis užfiksavo savo pirmąją pergalę. Per tris mėnesius jis turėjo 18 priešo lėktuvų. Nesavalaikė jo pabaiga buvo atsitiktinė avarija. Jis buvo papuoštas visomis Italijos garbėmis, o Brešoje jo atminimui pastatytas puikus paminklas. Žemiau jo istorija yra viena iš įspūdingiausių karo patirties.

MĖGSTANTIS KAFAS

pateikė Lieut. Silvio Scaroni • Dangaus kovotojai, 1935 m. Rugpjūčio mėn

Turėjau daug pavojingų akimirkų ore, stebėjimo, bombardavimo ir kovos lėktuvuose. Tačiau mano galvoje nėra jokių abejonių dėl pavojingiausių, kokius tik esu patyręs. Tą naktį virš Adrijos jūros skraidžiau dideliu trijų variklių „Caproni“, kaip dalis bombardavimo būrio, nukreipto į Austrijos pakrantę. Naktį skraidantys priešo lėktuvai užpuolė mus, kai buvome visiškai nepasiruošę.

Priekyje esantis brigadininkas ką tik paragino mane atsistoti ir paimti šautuvus, kai artėjame prie pakrantės linijos, kai virš variklių ošimo išgirdau barškėjimą, tarsi riedantis griaustinis. Tada buvo tarsi žaibo blyksnis, ir aš pajutau, kaip sukiuosi į priekinę gaubtelį po siaubingo smūgio į petį. Aš pakėliau save nuo duobės grindų ir sustoju stačiai. Didysis lėktuvas nardė tiesiai žemyn, o ant koridoriaus išsiliejo du siaubingi ugningų ženklų srautai.

Naktinis užpuolikas buvo mažiau nei penkiasdešimt metrų nuo mūsų uodegos. Aš šaukiau brigadininkui, kad šis atsitrauktų ratą ir ištrauktų laivą iš jo nardymo. Tada fosforo žvilgsnyje pastebėjau, kad tai neįmanoma. Pilotas buvo negyvas prie vairo, jo galva beveik nukirsta nuo kūno. Kai čiupinėjau link valdymo duobės, susimąsčiau, kodėl kapitonas Ercle, esantis galinio kulkosvaidžio duobėje, neatėjo perimti valdymo. Laivas smarkiai sukasi ir staiga šoktelėjo žemyn. Austrijos pilotas liko pritvirtintas prie krentančio laivo kaip dėlė, pumpuodamas į mus šimtus šovinių. Kiti lėktuvai dingo tamsoje.

Pagaliau pavyko įgyti duobę. Aš kažkuo užklydau ir vos nenugriuvau. Kai pažvelgiau žemyn, pamačiau, kodėl kapitonas Ercle nesugebėjo perimti iš brigados. Tai buvo jo lavonas, ant kurio buvau užkliuvęs. Aš atplėšiau ratą nuo negyvos brigados rankos, pastūmiau jį nuo sėdynės ir nuleidau kojas nuo vairo juostos. Tik tada supratau, kad turiu tik vieną gerą ranką. Mano dešinė švelniai kabojo prie šono.

Pasukau ratą ir pasukau prieš spaudimą, tuo metu atrodydamas iš kitos pusės. Apačioje buvo plikas, uolėtas iškyšulys, į jūrą kyšo mažas juodas šešėlis. Atakuojančio lėktuvo pliūpsniai vis dar beldėsi į Kapronus. Vienas variklis užgeso, paskui kitas. Man liko tik vienas. Laimei, jis buvo gale, nes aš niekada nebūčiau galėjęs manevruoti lėktuvu, jei jis būtų buvęs vienas iš sparnų variklių. Buvau silpnas.

Kai šiurkšti uola buvo apačioje, numečiau nusileidimo raketę. Jis atsitrenkė į žemę ir sprogo iš karto, apakindamas mane savo akinančia šviesa. Prasidėjusi tamsa buvo juodesnė už Hadą. Aš visiškai nieko nemačiau, net švytinčių lempučių savo prietaisų skydelyje. Bet išgirdau ratų traškėjimą. Greitai patraukiau aukštyn, beprotiškai sustingau, atsitrenkiau ir riedėjau.

Priėję kariai šaukė ant manęs, kad pakelčiau rankas aukštyn. Juokiausi jiems į akis ir atsargiai padegiau didelį lėktuvą. Šautuvo šūviai manęs nesulaukė. Po dviejų savaičių vogiau per sieną ir atgavau savo linijas.


Scaroni diente zun ์hst als Gefreiter in einem Artillerieregiment. Im M ärz 1915 kam er zur italienischen Fliegertruppe und flog nach seiner Pilotenausbildung zun ์hst Beobachtungsflugzeuge. Pirmasis 1917 m. Wurde er zu einer Jagdstaffel versetzt. Mit einer Nieuport 17 gelang ihm am 14. 1917 m. Lapkričio mėn. Sein erster Luftsieg. 19 d. Gruodžio 26 d. Schoss er bei einem Einsatz ﲾr Istrana drei feindliche Flugzeuge ab. In den folgenden Monaten nahm er and 42 Luftk ämpfen teil. Insgesamt gelangen ihm 26 Luftsiege. Am 12. liepos 1918 m. Wurde er bei einem weiteren Gefecht getroffen und verwundet. Tai yra pirmoji ir Kriegsende wieder zur Fliegertruppe zur ࿌k.

�r seine Kriegserfahrungen schrieb er ein Buch mit dem Titel Battaglie nel cielo („Luftschlachten “, Mondadori, Neuaufl. 1971, Longanesi), das 1934 ver 󶿾ntlicht wurde.


Silvo Scaroni - istorija

Tenente Silvio Scaroni
Italijos Pirmojo pasaulinio karo tūzas


Silvio Scaroni kaip kapralas įstojo į 2 -ąjį Italijos armijos lauko artilerijos pulką. Jis tarnavo tame padalinyje, kai per Pirmąjį pasaulinį karą per visą Europą nuslinko lavina. 1914 m. Rugpjūčio 2 d. Italija paskelbė apie savo neutralumą, nes konflikto šalys susirinko.

1915 m. Kovo mėn. Scaroni buvo perkeltas į „Corpo Aeronautico Militare“. Netrukus prieš Italijai įžengiant į karą 1915 m. Balandžio 26 d. Jis pradėjo mokytis skraidyti „Bleriots“ ir „Caudrons“. 1915 m. Rugsėjo 26 d. 4a. 1917 m. Sausio mėn. Jis buvo pakeltas į leitenantą ir paskirtas į Squadriglia 43a. Vėliau jis buvo perkeltas į Squadriglia 86a, paskui į Squadriglia 76a kaip naikintuvas.

1917 m. Lapkričio 3 d. Scaroni pateikė pirmąjį reikalavimą laimėti oro pergalę, tačiau tai nepatvirtinta ir neakredituota. Lapkričio 14 d. Scaroni iškovojo savo pirmąją oficialią pergalę, skraidydamas „Nieuport 17.“ Iki gruodžio 19 d. Jis buvo iškovojęs šešias pergales, o jo eskadra palaipsniui atsisakė „Nieuports“.

Per likusias savo pergales Scaroni skris „Hanriot HD.I. Jo 25 pergalės leistų jam nusileisti tik Belgijos Willy Coppensui už sėkmę tokio tipo lėktuvuose.

Jo sėkmė su „Hanriot“ prasidėjo tik po keturių dienų, nes 18 -ąją jis laimėjo antrąją pergalę. Kitą dieną laimėta, o gruodžio 5 ir 10 dienomis - po vieną per mažiau nei mėnesį jis tapo tūzu. Jis dar kartą pelnė įvartį gruodžio 19 d. Tada, kitą dieną po Kalėdų, jis buvo pagrindinis ginklas vienoje iš labiausiai pasvirusių oro mūšių I pasauliniame kare.

Kaip jis pats tai aprašė žurnalo straipsnyje, kurį parašė Nel Cielo, jo aerodromą užpuolė dešimt priešo bombonešių. Jis numušė vieną iš bombonešių liepsnose 9 val. Tuomet jis dvidešimt minučių susitiko su kitu, kol jis sudužo. Stebėtojas iššoko nuo nuolaužų ir užsidegė, kad paneigtų jų užfiksavimą. Deja, stebėtojui pavyko uždegti jo paties drabužius. Dar daugiau, deja, pilotas vis dar buvo prispaustas po nuolaužomis ir sudegė. Tuo tarpu Scaroni eskadrilės draugai numušė dar šešis užpuolikus. Scaroni užbaigė dieną numušęs kitą, dar didesnį, bombonešį 12:35. Taip jis metus baigė devyniomis pergalėmis.

Birželio 16 d. Jis sukaupė dar dešimt pergalių. Tą ar kitą dieną jis padvigubino savo ugnies galią, savo lėktuve sumontavęs antrą kulkosvaidį.

Birželio mėnesį jis įmušė dar keturis kartus, įskaitant dvitaškį 25 dieną. Liepą jis iškovojo dvi patvirtintas pergales ir dvi nepatvirtintas 7 d., O patvirtintą ir nepatvirtintą 12 d. Kitą dieną jis buvo sužeistas ir daugiau nematė karo.

Scaroni dalyvavo „Schneider Trophy“ oro lenktynėse 1926 m. Lapkričio mėn., Atlikdamas Italijos oro atašė prie JAV pareigas. Lenktynės vyko visai netoli Vašingtono, Česapiko įlankoje. Italija, įžengusi į lenktynių komandą, atvyko tikėdamasi pergalės, kad, pažeisdama Amerikos draudimą, savo vandens lėktuvų plūdėmis nelegaliai gabeno šventinius „Chianti“. Kai jiems kilo variklio problemų, Scaroni pasiūlė į Italijos lėktuvus perjungti amerikietiškas žvakes ir benziną. Tai išsprendė jų variklio bėdas.

1933 m. Italija pasiuntė karinę misiją padėti Kinijos nacionalistinei vyriausybei. Maždaug 1934 m. Vykdydamas šią misiją į Kiniją, pulkininkas Scaroni įsteigė skraidymo mokyklą Kinijos oro pajėgoms Lojane. Jos politika buvo baigti moksleivius. Tai buvo padaryta siekiant įtikinti italus valdančiųjų klasės skraidančių kariūnų tėvams ir sumažinti ankstesnėje Hangchow mieste įkurtos skraidymo mokyklos, kurioje dirbo amerikiečiai ir vadovavo griežtesniems JAV kariuomenės oro korpuso standartams, populiarumą. Misija išliks Kinijoje iki 1936 m. Scaroni ten tarnaus iki 1937 m.

Italijos misija taip pat įsteigė orlaivių manufaktūrą, pagal licenciją gaminančią naikintuvus „Fiat“ ir bombonešius „Savoia-Marchetti“.

Antrojo pasaulinio karo metu Scaroni vadovavo Italijos oro pajėgoms Sicilijoje. Scaroni, paskelbęs savo karo laikų prisiminimus kaip „Įspūdžiai ir prisiminimai apie karą iš oro“, mirė Milane 1977 m. Vasario 16 d., Būdamas 83 metų.


Silvo Scaroni - istorija


Silvio Scaroni su „Caudron“ G.3

Lengvos prieigos (EZA) paskyra leidžia jūsų organizacijos asmenims atsisiųsti turinį šiems tikslams:

 • Bandymai
 • Pavyzdžiai
 • Kompozitai
 • Išdėstymai
 • Grubūs pjūviai
 • Preliminarūs pakeitimai

Ji panaikina standartinę internetinę kompozicinę licenciją, skirtą nuotraukoms ir vaizdo įrašams „Getty Images“ svetainėje. EZA sąskaita nėra licencija. Norėdami užbaigti projektą naudodami medžiagą, kurią atsisiuntėte iš savo EZA paskyros, turite užsisakyti licenciją. Be licencijos negalima toliau naudotis, pvz .:

 • tikslinės grupės pristatymai
 • išoriniai pristatymai
 • galutinė medžiaga, platinama jūsų organizacijoje
 • bet kokia medžiaga, platinama už jūsų organizacijos ribų
 • bet kokia visuomenei platinama medžiaga (pvz., reklama, rinkodara)

Kadangi kolekcijos nuolat atnaujinamos, „Getty Images“ negali garantuoti, kad koks nors konkretus elementas bus prieinamas iki licencijavimo. Atidžiai peržiūrėkite visus apribojimus, pridedamus prie licencijuotos medžiagos „Getty Images“ svetainėje, ir susisiekite su „Getty Images“ atstovu, jei turite klausimų apie juos. Jūsų EZA sąskaita liks metus. Jūsų „Getty Images“ atstovas aptars su jumis atnaujinimą.

Spustelėdami mygtuką Atsisiųsti, jūs prisiimate atsakomybę už nepaskelbto turinio naudojimą (įskaitant jūsų naudojimui reikalingų leidimų gavimą) ir sutinkate laikytis bet kokių apribojimų.


Vėlesnis gyvenimas

Scaroni dalyvavo „Schneider Trophy“ oro lenktynėse 1926 m. Lapkričio mėn., Atlikdamas Italijos oro atašė prie JAV pareigas. Lenktynės vyko visai netoli Vašingtono, Česapiko įlankoje. [12] Italija, įžengusi į lenktynių komandą, atvyko tikėdamasi pergalės, kad, pažeisdama Amerikos draudimą, savo vandens lėktuvų plūdėmis nelegaliai gabeno šventinius „Chianti“. Kai jiems kilo variklio problemų, Scaroni pasiūlė į Italijos lėktuvus perjungti amerikietiškas žvakes ir benziną. Tai išsprendė jų variklio bėdas. [12]

1933 m. Italija pasiuntė karinę misiją padėti Kinijos nacionalistinei vyriausybei. [13] Maždaug 1934 m., Vykdydamas šią misiją į Kiniją, pulkininkas Scaroni įsteigė skraidymo mokyklą Kinijos oro pajėgoms Lojane. Jos politika buvo baigti moksleivius. Tai buvo padaryta siekiant įtikinti italus valdančiųjų klasės skraidančių kariūnų tėvams ir sumažinti ankstesnėje Hangchow mieste įkurtos skraidymo mokyklos, kurioje dirbo amerikiečiai ir vadovavo griežtesniems JAV kariuomenės oro korpuso standartams, populiarumą. [14] Misija išliks Kinijoje iki 1936 m. [13] Scaroni ten tarnaus iki 1937 m. [15]

Italijos misija taip pat įsteigė orlaivių manufaktūrą, pagal licenciją gaminančią naikintuvus „Fiat“ ir bombonešius „Savoia-Marchetti“. [16]

Antrojo pasaulinio karo metu Scaroni vadovavo Italijos oro pajėgoms Sicilijoje. [15]


Ifjúkora Szerkesztés

1893-ban born a lombardiai Bresciában.

Katonai tarnybą Szerkesztés

Scaroni dar a war startę prieš prisijungti prie italų hadsereghez, tačiau 1915-ig a 2. tüzérezrednél szolgált.

1915 m. Kovo mėnesį pateko į Olasz Légierőhöz, s az alapkiképzés po a 4. vadászrepülő osztag (4 būrys) pilótája lett. Főhadnaggyá tikras előléptetésével vienu metu, 1917 m. Sausio mėn 43. vadászrepülő osztaghoz. Innen vėliau a 86. vadászrepülő osztaghoz atsidūrė, po to baigėsi a híres 76. osztaghoz, Luigi Olivi hadnagy commandnoksága alá. Šiame az osztagban szerezte meg mind a 26 tikrasis laimėtojas, pirmas 1917. lapkritis 3-án vis dėlto akies trūksta nemanoma tiesa. Šį kartą 1917. lapkričio mėn. Nuo gruodžio mėn. Iki rugsėjo mėn. 1918. dar daugiau 19 19 metų laimėjo aratott, su a šimta legedményesebb vadászpilótája lett.

Légi győzelmei Szerkesztés

Sorszám Datas Egység Ellenfél
1 1917. lapkričio 14 d. 76ª Kétüléses
2 1917. lapkričio 18 d. 76ª „Felderítő“
3 1917. lapkričio 19 d. 76ª Albatros D.III
4 1917. Gruodžio 5 d. 76ª Kétüléses
5 1917. Gruodžio 10 d. 76ª Kétüléses
6 1917. Gruodžio 19 d. 76ª Kétüléses
7 1917. Gruodžio 26 d. 76ª Ismeretlen
8 1917. Gruodžio 26 d. 76ª DFW C.V
9 1917. Gruodžio 26 d. 76ª AEG G.IV
10 1918. sausio 14 d. 76ª Hansa-Brandenburgas C.I
11 1918. sausio 28 d. 76ª DFW C.V
12 1918. vasario 1 d. 76ª Kétüléses
13 1918. vasario 11 d. 76ª „Felderítő“
14 1918. vasario 11 d. 76ª „Felderítő“
15 1918. vasario 18 d. 76ª Kétüléses
16 1918. kovo 21 d. 76ª Albatros D.III
17 1918. gegužės 22 d. 76ª Kétüléses
18 1918. birželio 8. 76ª Kétüléses
19 1918. birželio 15 d. 76ª Ismeretlen
20 1918. birželio 21 d. 76ª „Felderítő“
21 1918. birželio 24 d. 76ª Kétüléses
22 1918. birželio 25 d. 76ª „Felderítő“
23 1918. birželio 25 d. 76ª Albatros D.III
24 1918. liepos 7 d. 76ª Hansa-Brandenburgas C.I
25 1918. liepos 7 d. 76ª Albatros D.III
26 1918. liepos 12 d. 76ª Albatros D.III

Papildomas sportininkas

Papildomos gyvenimo informacijos nėra. Csupán tiek užtikrintas, kad 1977-ben hunyt el 84 metų korában.

List of site sources >>>


Žiūrėti video įrašą: Oh, Danny Boy오 대니보이, 아 목동아 - Sheila Ryan쉴라 라이언 (Lapkritis 2021).