Asirija

Asirija buvo senovės Artimuosiuose Rytuose esantis regionas, kuris, valdomas Neoasirijos imperijos, pasiekė iš Mesopotamijos (dabartinis Irakas) per Mažąją Aziją (šiuolaikinė Turkija) ir žemyn per Egiptą. Imperija prasidėjo kukliai nuo Ašūro miesto (žinomo kaip Subartu į šumerus), esančius Mesopotamijoje į šiaurės rytus nuo Babilono, kur Anatolijoje prekiavę pirkliai tapo vis turtingesni ir ta gerovė leido miestui augti ir klestėti.

Remiantis vienu Biblijos Pradžios knygos ištraukų aiškinimu, po didžiojo tvano Asurą įkūrė žmogus, vardu Ashuras, Nemo sūnaus Semo sūnus, kuris vėliau įkūrė kitus svarbius Asirijos miestus. Labiau tikėtina, kad miestas buvo pavadintas Ashur to vardo dievybės vardu kažkada III tūkstantmetyje pr. to paties dievo vardas yra „Asirijos“ kilmė. Biblinė Ašūro kilmės versija pasirodo vėliau istoriniuose įrašuose (Pradžios data datuojama maždaug 1450 m. Pr. M. E., Anksčiausiai, V a. Pr. M. E.) Ir atrodo, kad asirų buvo priimta priėmus krikščionybę. Todėl manoma, kad ši versija yra jų ankstyvosios istorijos interpretacija, labiau atitinkanti jų naujai priimtą įsitikinimų sistemą.

Asiriečiai buvo semitų tauta, kuri iš pradžių kalbėjo ir rašė akadų kalbą, kol dar labiau išpopuliarėjo lengviau vartojama aramėjų kalba. Istorikai suskirstė Asirijos imperijos kilimą ir žlugimą į tris laikotarpius: Senąją karalystę, Vidurio imperiją ir Vėlyvąją imperiją (dar vadinamą Neoasirijos imperija), nors reikia pažymėti, kad Asirijos istorija tęsėsi ir anksčiau taškas; vis dar yra asirų, gyvenančių Irano ir Irako regionuose bei kitur. Asirijos imperija laikoma didžiausia iš Mesopotamijos imperijų dėl savo platybės ir biurokratijos bei karinių strategijų, leidusių jai augti ir klestėti, plėtros.

Karum Kanesh prekybos kolonija buvo vienas iš pelningiausių prekybos centrų senovės Artimuosiuose Rytuose.

Senoji karalystė

Nors Ašūro miestas egzistavo nuo III tūkstantmečio prieš mūsų erą, išlikę to miesto griuvėsiai yra iki 1900 m. Pr. Remiantis ankstyvaisiais užrašais, pirmasis karalius buvo Tudija, o tie, kurie sekė paskui jį, buvo žinomi kaip „karaliai, gyvenę palapinėse“, o tai rodo pastoracinę, o ne miesto bendruomenę.

Tačiau net ir tuo metu Ashuras buvo svarbus prekybos centras, nors jo tiksli forma ir struktūra neaiški. Karalius Erišumas I pastatė Ašūro šventyklą toje vietoje. 1900/1905 m. Pr. Kr., Ir tai tapo priimtina faktinio miesto įkūrimo vietoje data, nors akivaizdu, kad tam tikra miesto forma turėjo būti egzistavusi iki tos datos. Istorikas Wolframas von Sodenas rašo:

Dėl šaltinių trūkumo trečiajame tūkstantmetyje apie Asiriją žinoma labai mažai ... Asirija kartais priklausė Akado imperijai, taip pat trečiajai Urų dinastijai. Mūsų pagrindiniai šio laikotarpio šaltiniai yra daugybė tūkstančių asirų laiškų ir dokumentų iš prekybos kolonijų Kapadokijoje, kurių pagrindinis buvo Kaneshas (šiuolaikinė Kultepe). (49–50)

Karum Kanesh prekybos kolonija (Kanesh uostas) buvo vienas iš pelningiausių prekybos centrų senovės Artimuosiuose Rytuose ir neabejotinai pats svarbiausias Ashur miestui. Pirkliai iš Ašūro keliavo į Kaneshą, įsteigė verslą, o paskui, patikėję darbuotojus (dažniausiai šeimos narius), sugrįžo į Ashurą ir iš ten prižiūrėjo jų verslo reikalus. Istorikas Paulius Kriwaczekas pažymi:

Meilės istorija?

Prenumeruokite mūsų nemokamą savaitinį naujienlaiškį!

Kelias kartas klestėjo Karum Kanesh prekybos namai, o kai kurie tapo nepaprastai turtingais - senoviniais milijonieriais. Tačiau ne visi verslai buvo laikomi šeimoje. Ashuras turėjo sudėtingą bankų sistemą, o dalis kapitalo, finansuojančio Anatolijos prekybą, buvo gauta iš ilgalaikių nepriklausomų spekuliantų investicijų mainais už sutartyje nustatytą pelno dalį. Šiandieninėse prekių rinkose nėra daug dalykų, kurių senas asirietis greitai neatpažintų. (214-215)

Ašūro kilimas

Turtas, gautas iš prekybos Karum Kanesh mieste, suteikė Ašūro gyventojams stabilumo ir saugumo, būtino miesto plėtrai, ir padėjo pagrindą imperijos iškilimui. Prekyba su Anatolija buvo ne mažiau svarbi tiekiant asirams žaliavas, iš kurių jie galėjo tobulinti geležies apdirbimo amatus. Geležiniai Asirijos kariuomenės ginklai būtų lemiamas pranašumas kampanijose, kurios užkariautų visą Artimųjų Rytų regioną. Tačiau prieš tai galėjo įvykti politinis kraštovaizdis.

Žmonės, žinomi kaip hurrai ir Hatti, dominavo Anatolijos ir Ašūro regione, į šiaurę Mesopotamijoje, liko šių galingesnių civilizacijų šešėlyje. Be Hatti, buvo žmonių, žinomų kaip amoritai, kurie nuolat įsikūrė šioje vietovėje ir įgijo daugiau žemės ir išteklių. Asirijos karalius Šamaši Adadas I (1813–1791 m. Pr. M. E.) Išvijo amoritus ir užtikrino Asirijos sienas, teigdamas, kad Ashuras yra jo karalystės sostinė. Hatti ir toliau išliko dominuojantys regione, kol į juos įsiveržė ir asimiliavosi hetitai. 1700 m.

Tačiau dar gerokai prieš tai jie nustojo rodyti tokį didelį susirūpinimą kaip miestas į pietvakarius, kuris pamažu įgauna valdžią: Babilonas. Amoritai buvo didėjanti galia Babilone mažiausiai 100 metų, kai į sostą užėmė amoritų karalius, vardu Sin Muballit, ir m. 1792 m. Pr. M. Jo sūnus karalius Hammurabi (1792–1750 m. Pr. M. E.) Pakilo valdyti ir pavergė asirų žemes. Maždaug tuo pačiu metu baigėsi prekyba tarp Ašūro ir Karumo Kanešo, nes Babilonas šiame regione išgarsėjo ir perėmė prekybą su Asirija.

Netrukus po Hamurabio mirties 1750 m. Pr. M. E., Babilono imperija subyrėjo. Asirija vėl bandė kontroliuoti Ashurą supantį regioną, tačiau atrodo, kad šio laikotarpio karaliai neatitiko savo užduoties. Regione kilo pilietinis karas, o stabilumas buvo atgautas tik valdant Asirijos karaliui Adasi (apie 1726-1691 m. Pr. M. E.). Adasi sugebėjo apsaugoti regioną, o jo įpėdiniai tęsė savo politiką, tačiau negalėjo ar nenorėjo įsitraukti į karalystės plėtrą.

Vidurio imperija

Didžioji Mitanni karalystė pakilo iš rytinės Anatolijos srities ir dabar turėjo valdžią Mesopotamijos regione; Asirija pateko į jų kontrolę. Hetitų įsiveržimas valdant karaliui Suppiluliumai I (apie 1344-1322 m. Pr. M. E.) Sulaužė Mitanni valdžią ir pakeitė Mitanni karalius hetitų valdovais tuo pačiu metu, kai Asirijos karalius Eriba Adad I galėjo įgyti įtakos Mitanni (dabar daugiausia) Hetitas) teismas. Dabar asyrai matė galimybę patvirtinti savo autonomiją ir pradėjo plėsti savo karalystę iš Asūro į regionus, anksčiau valdytus mitanų.

Hetitai smogė atgal ir sugebėjo sulaikyti asirus, kol karalius Ašuras-Uballitas I (apie 1353–1318 m. Pr. M. E.) Nugalėjo likusias mitonų pajėgas, vadovaujamas hetitų vadų, ir užėmė reikšmingas regiono dalis. Jį pakeitė du karaliai, kurie išlaikė tai, kas buvo laimėta, tačiau tolesnė plėtra nebuvo pasiekta iki karaliaus Adado Nirario I (apie 1307–1275 m. Pr. Kr.) Atėjimo, kuris išplėtė Asirijos imperiją į šiaurę ir pietus, išstumdamas hetitus. ir užkariauti pagrindines jų tvirtoves.

Adadas Niraris I yra pirmasis Asirijos karalius, apie kurį viskas žinoma.

Adadas Niraris I yra pirmasis Asirijos karalius, apie kurį viskas žinoma, nes jis paliko savo pasiekimų užrašus, kurie išliko daugumoje nepažeistų. Be to, išliko laiškai tarp Asirijos karaliaus ir hetitų valdovų, ir aišku, kad iš pradžių kitų regiono tautų atstovai į Asirijos valdovus neatsižvelgė rimtai, kol neįrodė, kad yra per daug galingi priešintis. Istorikas Will Durant komentuoja Asirijos imperijos iškilimą:

Jei turėtume pripažinti imperatoriškąjį principą - kad būtų gerai, kad skleistųsi teisė, saugumas, prekyba ir taika, kad daugelis valstybių įtikinėjimo ar jėgos pagalba turėtų būti pavaldžios vienai vyriausybei - tuomet turėtume pripažįsta Asiriją, kad Vakarų Azijoje buvo nustatyta didesnė tvarka ir gerovės erdvė, nei tas žemės regionas, kuris, mūsų žiniomis, kada nors anksčiau turėjo. (270)

Asirijos tremties politika

Adadas Nirari I visiškai užkariavo Mitanni ir pradėjo tai, kas taps standartine Asirijos imperijos politika: didelių gyventojų grupių deportaciją. Kai Mitanni buvo kontroliuojamas asirų, Adadas Nirari I nusprendė, kad geriausias būdas užkirsti kelią būsimam sukilimui - pašalinti buvusius krašto gyventojus ir pakeisti juos asirais. Tačiau tai neturėtų būti suprantama kaip žiaurus elgesys su belaisviais. Rašydama apie tai, istorikė Karen Radner teigia:

Tremtiniai, jų darbas ir gebėjimai buvo itin vertingi Asirijos valstybei, o jų perkėlimas buvo kruopščiai suplanuotas ir organizuotas. Mes neturime įsivaizduoti, kaip žengia nepasiturintys bėgliai, kurie buvo lengvas bado ir ligų grobis: tremtiniai turėjo keliauti kuo patogiau ir saugiau, kad pasiektų savo tikslą geros fizinės formos. Kai trėmimai vaizduojami Asirijos imperijos mene, vyrai, moterys ir vaikai rodomi keliaujantys grupėmis, dažnai važinėjantys transporto priemonėmis ar gyvūnais ir niekada neužstatomi. Nėra pagrindo abejoti šiais vaizdavimais, nes asirų pasakojimo menas kitaip nevengia grafinio kraštutinio smurto. (1)

Tremtiniai buvo kruopščiai atrinkti pagal jų sugebėjimus ir išsiųsti į regionus, kurie galėtų kuo geriau išnaudoti savo talentus. Ne visi iš užkariautų gyventojų buvo pasirinkti deportuoti, o šeimos niekada nebuvo atskirtos. Tie gyventojų segmentai, kurie aktyviai priešinosi asirams, buvo nužudyti arba parduoti į vergiją, tačiau didžioji gyventojų dalis įsijautė į augančią imperiją ir jie buvo laikomi asirais. Istorikas Gwendolyn Leick apie Adadą Nirari I rašo, kad

jo valdymo klestėjimas ir stabilumas leido jam imtis ambicingų statybos projektų, statyti miesto sienas ir kanalus bei restauruoti šventyklas. (3)

Jis taip pat sudarė imperijos pagrindą, kuriuo remiasi jo įpėdiniai.

Asirijos užkariavimas Mitanni ir hetitai

Jo sūnus ir įpėdinis Shalmaneseris I baigė Mitanni sunaikinimą ir įsisavino jų kultūrą. Salmaneseris I tęsė savo tėvo politiką, įskaitant gyventojų perkėlimą, tačiau jo sūnus Tukulti-Ninurta I (apie 1244–1208 m. Pr. Kr.) Žengė dar toliau. Pasak Leicko, Tukulti-Ninurta I

... buvo vienas garsiausių Asirijos kareivių karalių, kuris nenutrūkstamai agitavo siekdamas išlaikyti asirų turtą ir įtaką. Į bet kokį sukilimo ženklą jis reagavo įspūdingai žiauriai. (177)

Jis taip pat buvo labai suinteresuotas įgyti ir išsaugoti užkariautų tautų žinias ir kultūras bei sukūrė sudėtingesnį būdą pasirinkti, kuris individas ar bendruomenė bus perkelta ir į kokią konkrečią vietą. Pavyzdžiui, raštininkai ir mokslininkai buvo kruopščiai atrinkti ir išsiųsti į miestų centrus, kur jie galėjo padėti surašyti rašto darbus ir padėti tvarkyti imperijos biurokratiją. Raštingas žmogus, jis sukūrė epinį eilėraštį, kuriame užfiksuota jo pergalė prieš Babilono karalių Kassite ir šio miesto bei jo įtakoje esančių teritorijų pajungimas, ir parašė kitą savo pergalę prieš Elamitus.

Jis nugalėjo hetitus Nihrijos mūšyje m. 1245 m. Pr. Kr., Kuris faktiškai nutraukė hetitų valdžią regione ir pradėjo jų civilizacijos nykimą. Kai Babilonas įsiveržė į Asirijos teritoriją, Tukulti-Ninurta I griežtai nubaudė miestą, apiplėšdamas jį, apiplėšdamas šventas šventyklas ir parsiveždamas karalių ir dalį gyventojų atgal į Asurą kaip vergus. Savo grobstytais turtais jis atnaujino savo didingus rūmus mieste, kurį jis pastatė priešais Asūrą, kurį pavadino Kar-Tukulti-Ninurta, į kurį, atrodo, jis atsitraukė, kai prieš jį nusisuko populiarios nuomonės banga.

Jo išniekinimas Babilono šventyklose buvo vertinamas kaip įžeidimas prieš dievus (nes asirai ir babiloniečiai dalijosi daugybe tų pačių dievybių), o jo sūnūs ir teismo pareigūnai sukilo prieš jį už tai, kad jis uždėjo ranką ant dievų gėrybių. Savo rūmuose jį nužudė tikriausiai vienas iš jo sūnų Ashur-Nadin-Apli, kuris tada užėmė sostą.

„Tiglath Pileser I & Revitalization“

Mirus Tukulti-Ninurtai I, Asirijos imperija pateko į sąstingio laikotarpį, kuriame ji nei plėtėsi, nei mažėjo. Nors visi Artimieji Rytai pateko į „tamsų amžių“ po vadinamojo bronzos amžiaus žlugimo. 1200 m. Pr. M. E. Ashuras ir jo imperija išliko gana nepaliesti. Skirtingai nuo kitų regiono civilizacijų, kurios patyrė visišką žlugimą, atrodo, kad asiriečiai patyrė kažką artimesnio tiesiog į priekį. Tikrai negalima sakyti, kad imperija „sustingo“, nes kultūra, įskaitant karinės kampanijos ir užkariavimo vertės akcentavimą, tęsėsi; tačiau nebuvo reikšmingos imperijos ir civilizacijos išsiplėtimo, kaip buvo valdant Tukulti-Ninurtai I.

Visa tai pasikeitė į sostą pakilus Tiglath Pileser I (valdė apie 1115–1076 m. Pr. M. E.). Pasak Leiko:

Jis buvo vienas iš svarbiausių šio laikotarpio Asirijos karalių, daugiausia dėl savo plataus masto karinių kampanijų, entuziazmo kuriant projektus ir susidomėjimo kirtieninių tablečių kolekcijomis. Jis plačiai agitavo Anatolijoje, kur pavergė daugybę tautų ir iškeliavo iki Viduržemio jūros. Sostinėje Asūre jis pastatė naujus rūmus ir įkūrė biblioteką, kurioje buvo daugybė planšetinių kompiuterių įvairiomis mokslo temomis. Jis taip pat išleido teisinį potvarkį, vadinamuosius Vidurinės Asirijos įstatymus, ir parašė pirmuosius karališkus metraščius. Jis taip pat buvo vienas iš pirmųjų Asirijos karalių, pradėjusių eksploatuoti parkus ir sodus, apsodintus svetimais ir vietiniais medžiais bei augalais. (171)

Tiglathas Pileseris I savo kampanijomis atgaivino ekonomiką ir kariuomenę, pridėdamas daugiau išteklių ir kvalifikuotų gyventojų Asirijos imperijai. Raštingumas ir menas klestėjo, o išsaugojimo iniciatyva, kurią karalius ėmėsi dėl plyšinių plokščių, bus pavyzdys vėlesniam valdovui, garsiai Ashurbanipalio bibliotekai Ninevėje. Mirus Tiglathui Pileseriui I, jo sūnus Asharid-apal-ekur užėmė sostą ir karaliavo dvejus metus, per tą laiką jis nekeisdamas tęsė savo tėvo politiką. Jį pakeitė jo brolis Ashur-bel-Kala, kuris iš pradžių sėkmingai karaliavo, kol jį užginčijo uzurpatorius, metęs imperiją į pilietinį karą.

Nors sukilimas buvo sutriuškintas ir dalyviai įvykdyti mirties bausmė, neramumai leido išsivaduoti tam tikriems Asirijos griežtai laikomiems regionams, tarp kurių buvo ir sritis, žinoma kaip Eber Nari (dabartinė Sirija, Libanas ir Izraelis). ypač svarbus imperijai dėl nusistovėjusių jūrų uostų pakrantėje. Aramėjai dabar laikė Eber Nari ir iš ten pradėjo veržtis į likusią imperijos dalį. Tuo pat metu Babilono amoriai ir Mari miestas tvirtino save ir bandė nutraukti imperijos laikymą.

Karalius, sekęs Ashur-bel-Kala (tarp jų-Shalmaneser II ir Tiglath Pileser II), sugebėjo išlaikyti imperijos branduolį aplink Ashurą, tačiau jiems nepavyko perimti Eber Nari ar visiškai atitraukti aramėjų ir amoritų nuo sienų. Imperija nuolat traukėsi dėl pakartotinių išpuolių iš išorės ir sukilimų iš vidaus, ir kadangi karalius nebuvo pakankamai stiprus, kad atgaivintų kariuomenę, Asirija vėl įžengė į sąstingio laikotarpį, kai laikė viską, ką galėjo iš imperijos, bet nieko kito negalėjo padaryti.

Neo-Asirijos imperija

Vėlyvoji imperija (taip pat žinoma kaip Neo-Asirijos imperija) yra labiausiai žinoma senovės istorijos studentams, nes tai yra didžiausias imperijos plėtros laikotarpis. Tai taip pat era, kuri ryžtingiausiai suteikia Asirijos imperijai reputaciją, kurią ji turi dėl negailestingumo ir žiaurumo. Istorikas Kriwaczekas rašo:

Asirija, be abejo, turi būti tarp blogiausių bet kurios valstybės istorijų. Babilonas gali būti korupcijos, dekadencijos ir nuodėmės pavadinimas, tačiau asiriečiai ir jų garsūs valdovai, turintys siaubą keliančius pavadinimus, tokius kaip Shalmaneser, Tiglath-Pileser, Sennacherib, Esarhaddon ir Ashurbanipal, liaudies vaizduotėje vertina kiek žemiau Adolfo Hitlerio ir Čingischano už žiaurumą, smurtas ir žiaurus žiaurumas. (208)

Šią reputaciją dar pažymi istorikas Simonas Anglimas ir kiti. Anglis rašo:

Nors istorikai linkę vengti analogijų, yra viliojanti matyti Asirijos imperiją, kuri 900–612 m. Pr. Kr. Dominavo Artimuosiuose Rytuose, kaip istorinį nacistinės Vokietijos protėvį: agresyvų, žudikiškai kerštingą režimą, palaikomą didingo ir sėkmingo karo. mašina. Kaip ir Antrojo pasaulinio karo vokiečių kariuomenė, Asirijos armija buvo technologiškai ir doktriniškai pažangiausia savo laiku ir buvo pavyzdys kitiems kartoms. Asiriečiai buvo pirmieji, kurie plačiai panaudojo geležinę ginkluotę [ir] buvo ne tik geresni už bronzą, bet ir masinės gamybos ginklai, leidžiantys aprūpinti labai dideles armijas. (12)

Nors lemiamos, negailestingos karinės taktikos reputacija suprantama, palyginimas su nacių režimu yra ne toks. Skirtingai nuo nacių, asyrai gerai elgėsi su užkariautais žmonėmis, kuriuos jie perkėlė (kaip jau buvo aptarta aukščiau), ir laikė juos asiriais, kai jie pasidavė centrinei valdžiai. Asirijos politikoje nebuvo „pagrindinės rasės“ koncepcijos; visi buvo laikomi imperijos turtu, nesvarbu, ar jie gimė asiriečiai, ar buvo įsisavinti į kultūrą. Kriwaczekas pažymi: "Tiesą sakant, Asirijos karas nebuvo žiauresnis nei kitų šiuolaikinių valstybių. Taip pat asiriečiai nebuvo žiauresni už romėnus, kurie savo kelius apsupo tūkstančiais nukentėjusiųjų nuo kančių “(209). Vienintelis teisingas Antrojo pasaulinio karo Vokietijos ir asirų palyginimas yra kariuomenės efektyvumas ir kariuomenės dydis, tą patį galima palyginti su senovės Roma.

Karaliaus Adado Nirario II (apie 912–891 m. Pr. Kr.) Iškilimas atnešė tokį atgimimą, kokio reikėjo Asirijai.

Šios masyvios armijos vis dar gulėjo ateityje, kai į valdžią atėjo pirmasis Neasirijos imperijos karalius. Karaliaus Adado Nirario II (apie 912–891 m. Pr. Kr.) Iškilimas atnešė tokį atgimimą, kokio reikėjo Asirijai. Adadas Nirari II atkovojo prarastas žemes, įskaitant Eber Nari, ir apsaugojo sienas.

Nugalėti aramėjai buvo įvykdyti mirties bausmė arba ištremti į Asirijos širdyje esančius regionus. Jis taip pat užkariavo Babiloną, tačiau, pasimokęs iš praeities klaidų, atsisakė plėšti miestą ir vietoj to sudarė taikos susitarimą su karaliumi, kuriame jie vedė vienas kito dukteris ir pasižadėjo abipusės ištikimybės. Jų sutartis užtikrintų Babiloną kaip galingą sąjungininką, o ne daugiametę problemą ateinančius 80 metų.

Karinė plėtra ir naujas požiūris į Dievą

Karaliai, sekę Adadą Nirari II, tęsė tą pačią politiką ir karinę plėtrą. Tukulti Ninurta II (891-884 m. Pr. M. E.) Išplėtė imperiją į šiaurę ir įgavo tolesnę teritoriją į pietus Anatolijoje, o Ašurnasirpalas II (884–859 m. Pr. M.) Įtvirtino valdžią Levante ir išplėtė Asirijos valdžią per Kanaaną. Dažniausias jų užkariavimo būdas buvo apsiausties karas, kuris prasidėdavo nuo žiauraus miesto puolimo. Anglis rašo:

Labiau už viską Asirijos armija pasižymėjo apsiausties karu ir tikriausiai buvo pirmoji jėga, turėjusi atskirą inžinierių korpusą ... Šturmas buvo jų pagrindinė taktika prieš stipriai įtvirtintus Artimųjų Rytų miestus. Jie sukūrė labai įvairius būdus, kaip įveikti priešo sienas: sapieriai buvo naudojami sienoms griauti arba po mediniais vartais kūrenti ugnį, o rampos buvo išmestos, kad vyrai galėtų pervažiuoti pylimus arba bandyti įveikti viršutinę sienos dalį. kur jis buvo mažiausiai storas. Mobilios kopėčios leido užpuolikams kirsti griovius ir greitai užpulti bet kurią gynybos vietą. Šias operacijas apėmė daugybė šaulių, kurios buvo pėstininkų šerdis. Tačiau Asirijos apgulties traukinio pasididžiavimas buvo jų varikliai. Tai buvo daugiaaukščiai mediniai bokštai su keturiais ratais ir bokšteliu viršuje ir vienu, o kartais ir dviem, mušamais avinais prie pagrindo. (186)

Karinių technologijų pažanga nebuvo vienintelis ar net pagrindinis asirų indėlis, nes tuo pačiu metu jie padarė didelę pažangą medicinoje, remdamiesi šumerų pagrindu ir remdamiesi tų, kurie turėjo žinių ir talentų. buvo užkariautas ir asimiliuotas. Ashurnasirpal II sudarė pirmuosius sistemingus augalų ir gyvūnų sąrašus imperijoje ir atvedė raštininkus į kampaniją, kad įrašytų naujus radinius. Mokyklos buvo įkurtos visoje imperijoje, tačiau buvo skirtos tik turtingųjų ir bajorų sūnums.

Moterims nebuvo leista lankyti mokyklos ar eiti vadovaujančių pareigų, nors anksčiau Mesopotamijoje moterys turėjo beveik lygias teises. Moterų teisių sumažėjimas yra susijęs su asirų monoteizmo iškilimu. Kai Asirijos kariuomenė vykdė kampanijas visoje šalyje, kartu su jais atvyko ir jų dievas Ashuras, tačiau, kadangi Ashuras anksčiau buvo susijęs su to miesto šventykla ir buvo tik ten garbinamas, norint tęsti tą garbinimą, reikėjo naujo dievo įsivaizdavimo būdo. kitose vietovėse. Kriwaczekas rašo:

Galima melstis Ashurui ne tik savo šventykloje savo mieste, bet ir bet kur. Kai Asirijos imperija išplėtė savo sienas, Ashuras buvo sutiktas net atokiausiose vietose. Nuo tikėjimo visur esančiu dievu iki tikėjimo vienu dievu nėra ilgas žingsnis. Kadangi Jis buvo visur, žmonės suprato, kad tam tikra prasme vietiniai dievai yra tik skirtingos to paties Asūro apraiškos. (231)

Ši aukščiausios dievybės vizijos vienybė padėjo dar labiau suvienyti imperijos regionus. Skirtingi užkariautų tautų dievai ir įvairios jų religinės praktikos įsitraukė į Asūro garbinimą, kuris buvo pripažintas vieninteliu tikru dievu, kurį įvairūs žmonės anksčiau vadino skirtingais vardais, bet kuris dabar buvo aiškiai žinomas ir galintis būti tinkamai garbinami kaip visuotinė dievybė. Apie tai Kriwaczekas rašo:

Tikėjimas dieviškumo transcendencija, o ne imanencija turėjo svarbių pasekmių. Gamta buvo desakralizuota, pašventinta. Kadangi dievai buvo už gamtos ir virš jos, žmonija - pagal Mesopotamijos tikėjimą, sukurtą panašiai į dievus ir tarnaujant dievams - taip pat turi būti išorėje ir aukščiau gamtos. Žmonija, o ne neatskiriama natūralios žemės dalis, dabar buvo jos viršininkas ir valdovas. Naujasis požiūris vėliau buvo apibendrintas Pradžios 1:26: „Ir Dievas tarė:„ Padarykime žmogų pagal savo paveikslą, panašų į mus “, ir tegul jis viešpatauja jūros žuvims ir oro paukščiams, ir galvijams, ir visai žemei, ir visiems šliaužiantiems daiktams, šliaužiantiems žemėje “. Visa tai labai tinka vyrams, aiškiai toje ištraukoje išskirtam. Tačiau moterims tai kelia neįveikiamų sunkumų. Nors vyrai gali apgauti save ir vieni kitus, kad yra išorėje, aukščiau ir pranašesni už gamtą, moterys negali taip atsiriboti, nes dėl savo fiziologijos jie aiškiai ir akivaizdžiai tampa natūralaus pasaulio dalimi ... Neatsitiktinai tos religijos, kurios ir šiandien labiausiai pabrėžti visišką Dievo transcendenciją ir tai, kad neįmanoma net įsivaizduoti Jo realybės, moterys turėtų nukristi į žemesnį egzistencijos laiptelį, o jų dalyvavimas viešose religinėse pamaldose leidžiamas tik apmaudžiai, jei toks yra. (229-230)

Asirijos kultūra vis labiau susiliejo su imperijos plėtra, nauju dievybės supratimu ir asimiliacija žmonių iš užkariautų regionų. Šalmaneseris III (859–824 m. Pr. M. E.) Išplėtė imperiją per Viduržemio jūros pakrantę ir gavo duoklę iš turtingų finikiečių miestų Tyro ir Sidono. Jis taip pat nugalėjo Armėnijos karalystę Urartu, kuri jau seniai asirams buvo labai nemaloni. Tačiau po jo valdymo imperija įsiplieskė pilietiniame kare, kai karalius Shamshi Adad V (824–811 m. Pr. Kr.) Kovojo su savo broliu dėl kontrolės. Nors sukilimas buvo numalšintas, po Šalmaneserio III imperijos plėtra sustojo.

Regentė Šammuramat (taip pat žinoma kaip Semiramis, vėliau tapusi mitine asirų deivė-karaliene) sostą laikė savo mažamečiui sūnui Adadui Nirari III nuo c. 811–806 m. Pr. Kr. Ir tuo metu užsitikrino imperijos sienas ir suorganizavo sėkmingas kampanijas, skirtas nubausti medus ir kitus varginančius šiaurės gyventojus.

Kai jos sūnus sulaukė pilnametystės, ji sugebėjo perduoti jam stabilią ir didelę imperiją, kurią Adadas Nirari III vėliau išplėtė. Tačiau po jo valdymo jo įpėdiniai mieliau pailsėjo nuo kitų pasiekimų, o imperija pateko į kitą stagnacijos laikotarpį. Tai ypač pakenkė kariuomenei, kuri buvo valdoma tokių karalių kaip Ashur Dan III ir Ashur Nirari V.

Tiglathas Pileseris III (745-727 m. Pr. M. E.) Pertvarkė kariuomenę ir pertvarkė vyriausybės biurokratiją.

Didieji Neo Asirijos imperijos karaliai

Imperiją atgaivino Tiglathas Pileseris III (745-727 m. Pr. M. E.), Reorganizavęs kariuomenę ir pertvarkęs vyriausybės biurokratiją. Anot Anglimo, Tiglatas Pileseris III "atliko plačias kariuomenės reformas, vėl įtvirtino centrinę imperijos kontrolę, užkariavo Viduržemio jūros pakrantę ir netgi pavergė Babiloną. Jis pakeitė šaukimą [kariuomenėje] kiekvienai provincijai taikomu darbo jėgos mokesčiu ir taip pat pareikalavo kontingentų iš vasalinių valstybių “(14). Jis nugalėjo Urartu karalystę, kuri vėl pakėlė bėdą Asirijos valdovams, ir pavergė Sirijos regioną. Valdant Tiglathui Pileseriui III, Asirijos armija iki tol tapo efektyviausia karine jėga istorijoje ir bus pavyzdys būsimoms armijoms organizuojant, taktikoje, mokant ir efektyvinant.

Po Tiglath Pileser III sekė Šalmaneseris V (727–722 m. Pr. M. E.), Tęsęs karaliaus politiką, o jo įpėdinis Sargonas II (722–705 m. Pr. M.) Patobulino ir išplėtė imperiją. Nors Sargono II valdžiai prieštaravo didikai, teigdami, kad jis neteisėtai užėmė sostą, jis išlaikė imperijos vientisumą. Sekdamas Tiglath Pileser III, Sargonas II sugebėjo iškelti imperiją į aukščiausią aukštį ir ryžtingai nugalėjo Urartu savo garsiojoje 714 m.

Po mirties jį pakeitė jo sūnus Sennacheribas (705–681 m. Pr. M. E.), Plačiai ir negailestingai vykdęs kampaniją, užkariavęs Izraelį, Judą ir Graikijos provincijas Anatolijoje. Jo apiplėšimas Jeruzalėje aprašytas „Taylor Prism“ - plyšine danga, apibūdinančia Senerčeribo karinius žygius, kurią 1830 m. CE atrado Didžiosios Britanijos pulkininkas Tayloras. Karalius teigia užėmęs 46 miestus ir įstrigęs Jeruzalės gyventojus miesto viduje kol jis jų neužgožė. Tačiau jo pasakojimui prieštarauja įvykių versija, aprašyta Biblijos II Karalių knygos 18–19 skyriuose, kur teigiama, kad Jeruzalę išgelbėjo dieviškas įsikišimas, o Sanheribo kariuomenė buvo išvaryta iš lauko. Tačiau Biblijos pasakojimas susijęs su regiono užkariavimu Asirijoje.

Sanheribo karinės pergalės padidino imperijos turtus. Jis perkėlė sostinę į Ninevę ir pastatė vadinamuosius „rūmus be varžovų“. Jis gražino ir tobulino originalią miesto struktūrą, sodindamas sodus ir sodus. Istorikas Christopheris Scarre rašo:

Sanheribo rūmuose buvo visi įprasti didžiosios Asirijos rezidencijos priedai: kolosalios globėjos figūros ir įspūdingai iškalti akmeniniai reljefai (daugiau nei 2000 skulptūrinių plokščių 71 kambaryje). Jos sodai taip pat buvo išskirtiniai. Naujausi britų ašiologo Stephanie Dalley tyrimai parodė, kad tai buvo garsieji kabančios sodai, vienas iš septynių senovės pasaulio stebuklų. Vėliau rašytojai pakabintus sodus pastatė Babilone, tačiau išsamūs tyrimai nepavyko rasti jų pėdsakų. Didysis Sennacheribo pasakojimas apie jo sukurtus rūmų sodus Ninevėje atitinka keletą svarbių detalių. (231)

Tačiau nekreipdamas dėmesio į praeities pamokas ir nepasitenkindamas savo dideliais turtais bei miesto prabanga, Sanheribas išvedė savo kariuomenę prieš Babiloną, ją atleido ir apiplėšė šventyklas. Kaip ir anksčiau istorijoje, Babilono šventyklų apiplėšimą ir niokojimą regiono žmonės, o taip pat ir Sanheribo sūnūs laikė šventvagiškumu, siekdami numalšinti dievų pyktį, jį nužudė savo rūmuose Ninevėje. Nors jie tikrai būtų buvę motyvuoti nužudyti savo tėvą dėl sosto (po to, kai jis 683 m. Pr. M. E. Įpėdiniu pasirinko savo jauniausią sūnų Esarhaddoną, juos apiplėšė), jiems būtų reikėję teisėtos priežasties tai padaryti; o Babilono sunaikinimas suteikė jiems vieną.

Esarhaddonas (681-669 m. Pr. Kr.) Sėkmingai užkariavo Egiptą ir nustatė imperijos sienas iki pat šiaurės iki Zagros kalnų.

Jo sūnus Esarhaddonas (681-669 m. Pr. M. E.) Užėmė sostą, o vienas iš pirmųjų jo projektų buvo Babilono atstatymas. Jis paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame teigiama, kad Babilonas buvo sunaikintas dievų valia dėl miesto nedorybės ir pagarbos dieviškajam.

Jo skelbime niekur neužsimenama apie Sanheribą ar jo vaidmenį sunaikinant miestą, tačiau aišku, kad dievai pasirinko Esarhadoną kaip dievišką atstatymo priemonę: „Ankstesnio valdovo valdymo laikais buvo blogų ženklų. Miestas įžeidė savo dievus ir buvo sunaikintas jų įsakymu. Jie pasirinko mane, Esarhaddonai, kad viską sugrąžinčiau į deramą vietą, numalšinčiau savo pyktį ir numalšinčiau pyktį “.

Jam valdant imperija suklestėjo. Jis sėkmingai užkariavo Egiptą (ko Sanheribas bandė ir nepavyko) ir nustatė imperijos sienas iki šiaurės iki Zagroso kalnų (dabartinis Iranas) ir iki pietų iki Nubijos (šiuolaikinis Sudanas), apimantis nuo vakarų iki rytų Levanto (dabartinis Libanas į Izraelį) per Anatoliją (Turkija). Jo sėkmingos kampanijos ir kruopštus vyriausybės išlaikymas užtikrino medicinos, raštingumo, matematikos, astronomijos, architektūros ir meno pažangos stabilumą. Durantas rašo:

Meno srityje Asirija prilygo jos mokytojai Babilonijai ir bareljefu pranoko ją. Stimulated by the influx of wealth into Ashur, Kalakh, and Nineveh, artists and artisans began to produce – for nobles and their ladies, for kings and palaces, for priests and temples – jewels of every description, cast metal as skilfully designed and finely wrought as on the great gates at Balawat, and luxurious furniture of richly carved and costly woods strengthened with metal and inlaid with gold, silver, bronze, or precious stones. (278)

In order to secure the peace, Esarhaddon's mother, Zakutu (also known as Naqia-Zakutu) entered into vassal treaties with the Persians and the Medes requiring them to submit in advance to his successor. This treaty, known as the Loyalty Treaty of Naqia-Zakutu, ensured the easy transition of power when Esarhaddon died preparing to campaign against the Nubians and rule passed to the last great Assyrian king, Ashurbanipal (668-627 BCE). Ashurbanipal was the most literate of the Assyrian rulers and is probably best known in the modern day for the vast library he collected at his palace at Nineveh.

Though a great patron of the arts and culture, Ashurbanipal could be just as ruthless as his predecessors in securing the empire and intimidating his enemies. Kriwaczek writes:

Which other imperialist would, like Ashurbanipal, have commissioned a sculpture for his palace with decoration showing him and his wife banqueting in their garden, with the struck-off head and severed hand of the King of Elam dangling from trees on either side, like ghastly Christmas baubles or strange fruit? (208)

He decisively defeated the Elamites and expanded the empire further to the east and north. Recognizing the importance of preserving the past, he then sent envoys to every point in the lands under his control and had them retrieve or copy the books of that city or town, bringing all back to Nineveh for the royal library.

Ashurbanipal ruled over the empire for 42 years and, in that time, campaigned successfully and ruled efficiently. The empire had grown too large, however, and the regions were overtaxed. Further, the vastness of the Assyrian domain made it difficult to defend the borders. As great in number as the army remained, there were not enough men to keep garrisoned at every significant fort or outpost.

When Ashurbanipal died in 627 BCE, the empire began to fall apart. His successors Ashur-etli-Ilani and Sin-Shar-Ishkun were unable to hold the territories together and regions began to break away. The rule of the Assyrian Empire was seen as overly harsh by its subjects, in spite of whatever advancements and luxuries being an Assyrian citizen may have provided, and former vassal states rose in revolt.

In 612 BCE Nineveh was sacked & burned by a coalition of Babylonians, Persians, Medes, & Scythians.

In 612 BCE Nineveh was sacked and burned by a coalition of Babylonians, Persians, Medes, and Scythians, among others. The destruction of the palace brought the flaming walls down on the library of Ashurbanipal and, although it was far from the intention, preserved the great library, and the history of the Assyrians, by baking hard and burying the clay tablet books. Kriwaczek writes, “Thus did Assyria's enemies ultimately fail to achieve their aim when they razed Ashur and Nineveh in 612 BCE, only fifteen years after Ashurbanipal's death: the wiping out of Assyria's place in history” (255). Still, the destruction of the great Assyrian cities was so complete that, within two generations of the empire's fall, no one knew where the cities had been. The ruins of Nineveh were covered by the sands and lay buried for the next 2,000 years.

Legacy of Assyria

Thanks to the Greek historian Herodotus, who considered the whole of Mesopotamia 'Assyria', scholars have long known the culture existed (as compared to the Sumerians who were unknown to scholarship until the 19th century CE). Mesopotamian scholarship was traditionally known as Assyriology until relatively recently (though that term is certainly still in use), because the Assyrians were so well known through the primary sources of the Greek and Roman writers.

Through the expanse of their empire, the Assyrians spread Mesopotamian culture to the other regions of the world, which have, in turn, impacted cultures worldwide up to the present day. Durant writes:

Through Assyria's conquest of Babylon, her appropriation of the ancient city's culture, and her dissemination of that culture throughout her wide empire; through the long Captivity of the Jews, and the great influence upon them of Babylonian life and thought; through the Persian and Greek conquests which then opened with unprecedented fullness and freedom all the roads of communication and trade between Babylon and the rising cities of Ionia, Asia Minor, and Greece – through these and many other ways the civilization of the Land between the Rivers passed down into the cultural endowment of our race. In the end nothing is lost; for good or evil, every event has effects forever. (264)

Tiglath Pileser III had introduced Aramaic to replace Akkadian as the Prancūzų kalba of the empire and, as Aramaic survived as a written language, this allowed later scholars to decipher Akkadian writings and then Sumerian. The Assyrian conquest of Mesopotamia, and the expansion of the empire throughout the Near East, brought Aramaic to regions as near as Israel and as far as Greece and, in this way, Mesopotamian thought became infused with those cultures and a part of their literary and cultural heritage.

Following the decline and rupture of the Assyrian empire, Babylon assumed supremacy in the region from 605-549 BCE. Babylon then fell to the Persians under Cyrus the Great who founded the Achaemenid Empire (549-330 BCE) which fell to Alexander the Great and, after his death, was part of the Seleucid Empire.

The region of Mesopotamia corresponding to modern-day Iraq, Syria, and part of Turkey was the area at this time known as Assyria and, when the Seleucids were driven out by the Parthians, the western section of the region, formerly known as Eber Nari and then Aramea, retained the name Syria. The Parthians gained control of the region and held it until the coming of Rome in 116 CE, and then the Sassanid Empire held supremacy in the area from 226-650 CE until, with the rise of Islam and the Arabian conquests of the 7th century CE, Assyria ceased to exist as a national entity.

Among the greatest of their achievements, however, was the Aramaic alphabet, imported into the Assyrian government by Tiglath Pileser III from the conquered region of Syria. Aramaean was easier to write than Akkadian and so older documents collected by kings such as Ashurbanipal were translated from Akkadian into Aramaic, while newer ones were written in Aramaic and ignored the Akkadian. The result was that thousands of years of history and culture were preserved for future generations and this is the greatest of Assyria's legacies.

Author's Note: Many thanks to Ms. Claire Mooney for her contribution to the clarity of this article.


History of Assyria Albert T. Olmstead

It is no easy task to write a history, especially one so involved as that of Assyria. Olmstead, if he has not done the task perfectly, has at any rate done it well. It has meant a tremendous amount of investigation and the reading of sources, many of them as yet untranslated. The author is one peculiarly fitted to his task both by training and by a considerable residence in the countries whereof he writes. He has made large use of the actual words of the Assyrian writers themselves, thereby bringing to the reader something of the spirit of Assyria. This has meant the incorporation of a goodly portion of the Assyrian literature either in translation or paraphrase. The volume is profusely illustrated by almost 200 photographs, drawings, and maps, and very complete indexes add to its usefulness. Chronological charts would have made a welcome addition.

(The paragraph above is taken from Theophile J. Meek’s review of History of Assyria in the American Journal of Semitic Languages and Literatures [1925] 41/2: 140–142).

 • Chicago: University of Chicago Press, 1923
 • Pp. xxx + 695 176 figures, 13 maps
 • Out of Print

The Oriental Institute
The University of Chicago
1155 E 58th St.
Chicago, IL 60637

Muziejaus darbo laikas:
Tue, Thu, Sat, Sun
11:00am–4:00pm
By reservation only.
Aplankykite muziejų!


Assyrians: "3,000 Years of History, Yet the Internet is Our Only Home"

Assyrians started their immigration to the U.S. and Europe more than 100 years ago. The Assyrians of today number more than five million and are the direct descendants of the ancient Assyrian and Babylonian empires. Immigrants from Iraq and Iran preferred to settle in the U.S. and Australia, while Assyrians from Turkey preferred to settle in Europe. The Internet is finally uniting these Assyrian communities in diaspora, regardless of their geographic, educational, and economic backgrounds.

After the fall of their empire in the sixth and seventh centuries B.C., the Assyrians were reduced to a small nation living at the mercy of their overlords in the Middle East. Assyrians were one of the first people to embrace Christianity and due to their religious beliefs, they suffered numerous atrocities over the following centuries.

In the middle of the 19th century, Assyrians came into contact with the Western world. Also during this time, they experienced a cultural renaissance and played an instrumental role in the economic, political, and educational development of much of the Middle East. During the reign of the Ottoman Empire, however, they fell victim to the massacres inflicted upon most Christians -- Assyrians and Armenians alike -- by the Turks.

During WWI, they joined the Allied Forces to defend themselves against attacks by the Turkish forces and were deemed `our smallest ally' by British historians. In 1918, a few months before the end of the war, Assyrians were isolated and without ammunition. They had no choice but to retreat from Urmia, Turkey, via Hamadan, Iran to the British forces in Baghdad. In this long and costly exodus, the Assyrians lost more than one-third of their population in the constant attacks from all sides. Many fell victim to severe weather, epidemics, and other hardships. Assyrians from northwestern Turkey in Tur Abdin and Midyat suffered similar experiences as they were chased from their homeland to northwest of what is now Syria.

In exchange for their services during WWI, Britain, France, and Russia promised to give the Assyrians a safe and independent homeland in the area of northern Iraq known as `Assyrian Triangle.' This land never materialized and the tensions between the Assyrian population and Iraqi government culminated with a massacre in Simeil, Iraq in 1933. From this time on, the Assyrian diaspora began in an effort to find a safe haven and protect themselves from total elimination.

After the Gulf War in 1992, their situation worsened. While reports focused mainly on the Kurdish refugee situation, more than 250,000 Assyrians fled Iraq towards Turkey, Iran, and Syria. Thousands of Assyrians who fled, died enroute and others suffered unbearable hardships. During their bloodstained history, the Assyrians of Turkey have suffered inhumane atrocities and have never enjoyed equal cultural, ethnic, or human rights. On the contrary, they have constantly been under pressure by their non-Assyrian neighbors to leave their homes and land and flee outside the borders. The recent attacks on villages and the deaths of innocent men, women, and children have reduced the remaining Assyrian population of northern Iraq and Turkey to a small group of terrified and desperate people that await total elimination while today's civilized world watches.

Although the Assyrian refugee migration began before WWI, the mass migration started in 1975 after the Algerian treaty between Iran and Iraq that enabled Saddam Hussein to destroy many Assyrian and Kurdish villages in the north. Many were executed hundreds of thousands were forced to leave their lands and resettled in southern Iraq.

Today, Assyrians are one of the most widely scattered indigenous peoples. Most Assyrian families in the U.S. generally have relatives in Australia, Sweden, Lebanon, Iraq, or Canada. For such a small nation scattered throughout the world, the Internet is a dream come true.

Unfortunately, little is known in the West about Assyrians, our language, or our traditions. More importantly perhaps, our contributions to human civilization have been neglected due to the repressive regimes in the Middle East. In many Middle East countries, we do not have the right to publish our own newspaper or magazine, nor are we free to teach our own language (the Assyrian language is referred to as `neo-Aramaic,' `Chaldean,' or `modern Syriac'). In Iraq, our fundamental human rights were, and continue to be neglected.

Beyond this, the extremely oppressive ideology of Ba'athist regimes in Iraq and Syria denies the very existence of Assyrians as a distinct ethnic group it tolerates us solely as a Christian subset. In reality, our Christian religion is divided into the Apostolic and Catholic Assyrian Church of the East, Free Assyrian Orthodox Church of Anitoch, Chaldean Catholic Church, and the Protestant Church. Our history is falsified and misused to suit pan-Arabic ideology. We are forbidden to teach our own history or to promote and develop our cultural identity in any way. Particularly, under the dictatorship of Saddam Hussein, Iraq punishes Assyrian national activity with persecution and death. Many Assyrian patriots are either imprisoned or have been murdered. This reign of terror has been well-documented by human rights groups such as Amnesty International and from personal accounts by most of us who left countries, such as Iraq, in search of refuge and civilized order in Europe, Australia, and America.

In May 1995, I participated in `Ties That Bind,' the 1995 Community Networking Conference held at Apple Computer headquarters in Cupertino, California. It was there that I learned a great deal on how to serve the Assyrian community by utilizing the Internet. My use of the word `community' is some-what different than most, in that I am applying it not only to a local community, but to a global community as well.

Thanks to the Internet, today for the first time, average Assyrians are free to write about themselves, their history, and their dreams. This is an opportunity, which they could not imagine enjoying in their homeland. It is no small wonder that our people endorse the maxim, `God Bless America!'

'Nineveh On-Line' started as a local BBS, or bulletin board system, in Hollister, California in late 1994. Nineveh, located in modern-day Iraq, is the name of the Assyrian capital, a great city mentioned in the book of Jonah in the Bible. By early 1995, with considerable support from Hollister Internet hyperlink that included unlimited space on their server and various other free services, we were able to build a home for my people in cyberspace.

Today, Nineveh On-Line is home to over 100,000 visitors per month. Other activities include an annual Community Networking Conference and workshops for local Assyrian community organizations and churches. Since the Assyrian presence became visible in the Internet community a few years ago, dozens of web pages have been created that try to mirror the multifaceted nature of the Assyrians.

Now, the global community can learn a great deal about our traditions, language, and history on the Internet. Assyrians of today are not only scattered all over the world, but have also been identified by several terms, religious, as well as ethnic. This is reflected in the various web pages accessible on the Internet which can sometimes be a source of confusion for nonexperts. Consequently, one may find pages developed by those who have emigrated their homeland to resettle in Europe (i.e. Sweden and Germany), and one may note that the segment of this population tends to produce more Churchoriented pages.

The web pages presented by the U.S.-Assyrian community are well organized and offer plenty of information about the Assyrian culture and our activities. These pages have been developed by individuals, as well as organizations and links have been established between most of the pages. Beyond presentations on the church organization, our faith, and our history, we also see web pages with a focus on our ethnic background that refer to Assyrians, Arameans, and our language, `Syriac.'

Increasingly, one may observe the use of Syriacor, the Aramaic language on the Internet. But because the Syriac alphabet is different from English, special fonts need to be developed to view the language correctly. Currently, Tim Ericson, an American from Modesto, California is in the process of developing Islamic fonts for use on-line.

The Chaldean web pages and webmaster serve as an information exchange between the website visitor and the various communities trying to bridge the gaps that existed for decades in the Middle East. The hope is to have a unified Assyrian presentation. The struggle of the Assyrian people has always been, and it remains, the preservation of our important heritage.

Wherever we may land, Assyrians live in peace within the community, which receives them and they readily accept the responsibilities of their acquired citizenship. Assyrians seek the same rights and privileges extended to all citizens. We also want to serve as a voice of conscience in the Western community for all of the relatives and fellow Assyrians who remain behind and who continue to exist in Draconian conditions.

Article copyright Cultural Survival, Inc.


Assyrian Empire, End of

The Assyrians were a cruel and warlike people who were used by God to punish his people and the surrounding nations who practiced idolatry. The Assyrians were especially cruel in their tactics and methods of conquest. Most Assyrian kings had a policy to transport the people from defeated kingdoms into other territories. They also enslaved them, killed them in great numbers, tortured humans as a means of entertainment, they praised false gods and they shed innocent blood. The Assyrians were not a righteous and upstanding group of people and in time God had to judge them for their sins. The kingdom of Assyria is completely replaced by Babylon by 600 BC which is when this event appears on the Bible Timeline.

Before God destroyed the Assyrians he sent them some of his prophets to warn them to turn away from their sins. The book of Jonah is a testimony to this truth. Jonah prophesied to the Assyrian city of Nineveh about 100 years before its destruction. This event took place around 740 to 730 B.C. The prophet didn’t want the Assyrian people of Nineveh to escape God’s judgment but God knew that they would repent and this is why he sent him to the city. Even though the people of Nineveh repented when Johan came to them the future generations of Assyrians did not have a change of mind about their cruel acts and sins. The prophet Nahum speaks judgments against the city about the same time as Jonah and his prophesies about the downfall of this city eventually take place.

The Assyrians conquered many people in the Middle East region of the world. The Medes, Scythians, Babylonians, and Medes were some of the major groups of people that were brought under the control of the Assyrians. The Israelites were also dominated by the Assyrians, but the people of Judah were not. They would be conquered by the kingdom of Babylon at a later date. The Assyrians broke their empire down into small and manageable provinces. The Assyrian King Tiglath-Pilezer started this policy and as he expanded the empire he continued to use it to make sure the people would not rebel. Eventually, this policy failed because the Babylonians, Scythians, and Medes rose up against the Assyrians around 632 B.C.

Šiuos straipsnius parašė leidėjai Nuostabi Biblijos laiko juosta
Greitai peržiūrėkite 6000 metų Bibliją ir pasaulio istoriją kartu

Unikalus apskritimo formatas - pamatyti daugiau mažiau vietos.
Sužinokite faktus that you can’t learn just from reading the bible
Patrauklus dizainas idealiai tinka jūsų namams, biurui, bažnyčiai ir#8230

The Babylonians led this federation and went to war against the Assyrians. Their main objective was to take Nineveh and destroy this city because it was the seat of power for the Assyrian empire. The Babylonians got close to the city and almost destroyed it, but the Assyrians managed to keep them tied up before they could accomplish this objective. Some of the tribal groups of Medes managed to sack Nineveh while the Assyrians were busy fighting the Babylonian federation. Even though the Medes conquered the city the Babylonians would go on to become the official rulers of Assyria. When the Assyrians lost Nineveh they knew that their empire was going to fall into the hands of their enemies. Babylon went on to conquer other Assyrian cities and by 600 B.C. Babylon had become the next dominant empire in the region.

Biblical References:

The Books of Nahum, I and II Kings, 1 and 2 Chronicles and Jonah explains why God took the time out to destroy and in some instances save Assyrians.


Leaders of Assyria

The Assyrians didn't just want independence, though. They wanted control and so, under their leader Tukulti-Ninurta (c. 1233-c. 1197 B.C.), known in legend as Ninus, the Assyrians set out to conquer Babylonia. Under their ruler Tiglat-Pileser (1116-1090), the Assyrians extended their empire into Syria and Armenia. Between 883 and 824, under Ashurnazirpal II (883-859 B.C.) and Shalmaneser III (858-824 B.C.) the Assyrians conquered all of Syria and Armenia, Palestine, Babylon, and southern Mesopotamia. At its greatest extent, the Assyrian empire extended to the Mediterranean Sea from the western part of modern Iran, including Anatolia, and southward to the Nile delta.

For the sake of control, the Assyrians forced their conquered subjects into exile, including the Hebrews who were exiled to Babylon.


Difference Between Assyrian and Babylonian

Assyrian vs Babylonian

The two neighboring sister-states of ancient Mesopotamia competed for dominance and as such grew widely different in character.

Istorija
Assyria took its name from the town of Ashur, which was the main town but it may also apply to the wide empire that was captured and ruled by the Assyrians. Assyria had better climate than Babylonia owing to the fact that it was located in a highland region north of Babylonia. Assyrians were not entirely Semitic and their true origin is not really known. Their culture was also largely indebted to the Babylonians, the Hurrians and the Hittites. Their religion was an adoption from the Babylonians except that the presiding god of the city of Ashur became Assyria’s chief deity. Their nature of worship was animistic.

Babylonia was located at the eastern end of the fertile crescent of west Asia with its capitol as Babylon. At times it was referred to as the land of the Chaldeans. There were originally two political divisions namely Sumer and Akkad. Both the Assyrians and Babylonians made use of the Cuneiform script and all people including royalty, priests, merchants and teachers relied on writing. Nebuchadnezzar ruled Babylon for many years, his reign eventually becoming one of the longest and most accomplished in human history. Some historical moments during his reign include twice capturing Jerusalem and destroying it and the buildings and walls he built in the city, which were admired by Greek historians.

Organizacija
While merchants and agriculturalists sprung up in Babylonia, Assyrians became more militaristic, forming an organized military camp ruled over by an autocratic king as the supreme ruler. Successful generals then founded Assyrian dynasties and the king was the autocratic general of an army, who was in the early days surrounded by feudal nobility. These nobles were aided, from the reign of Tiglath-Pileser onwards, by an elaborate bureaucracy. The king’s palace was more sumptuous than the worship houses (temples) of the gods from which it was separate. All people were soldiers or little else to the extent that even the sailor belonged to the state. This resulted to the sudden collapse of the Assyrian during the age of Ashurbanipal when it was drained of its warrior population. In the neighboring Babylonia, the priesthood was the highest authority with priests having been raised to the throne by the revolution. Under the control of a powerful hierarchy, the Babylonian king remained a priest to the end.

Santrauka:
1. Assyria was located north of Babylonia, its highland location giving it better climate than Babylonia.
2. Assyrians formed a military dynasty whereas Babylonians became merchants and agriculturalists.
3. The supreme ruler in Assyria was an autocratic king while in Babylonia, priesthood was the highest authority.
4. Assyrians’ nature of worship was animistic and that of idolatry while for Babylonians it was in a Supreme God.


More than Warriors

With the wealth they obtained from war and tribute, the Assyrian kings built the well-fortified and beautiful cities of Nineveh, Calah, (present-day Nimrud).

In these cities, they placed their grand palaces, some of which spanned several acres. It these places, Assyrian kings showed their more cultured side.

The first glassmaking, the invention of backgammon, the ancestor of the lock and key, even therapeutic massage, are thought by many scholars to be Assyrian inventions.

But the Assyrian Empire's grandeur did not last. Just as it reached its peak, it began to crumble. Fighting between King Assurbanipal and his brother weakened the empire and opening it up to foreign invaders. The Assyrian Empire was eventually destroyed in 612 BC by the Medes from the Iranian Plateau and the Chaldeans of Babylonia.


Yet, Some in Germany Helped Establish Greco-Roman Power Against the True Faith

On the other hand, many non-faithful who professed Christ have also been in Germany.

The Catholic writer C.M. Mangan reported:

In 312, the Roman Emperor Constantine I the Great was in Trier, Germany where he had an unexpected vision of a cross that appeared in the sky with the haunting words, “In hoc signum vinces” (“In this sign you conquer”). The Emperor was buoyed by the apparition and encouraged his 20,000 troops for the upcoming bloody battle against Maxentius and his 100,000 men. Constantine’s soldiers, the majority of whom were pagans, placed the sacred image of the cross on their shields. (Mangan C.M. In This Sign You Conquer, 0/15/03 Copyright © 2004 Catholic Online)

From ancient times, a type of cross was a sign that the ancient Assyrians promoted:

Kitas signatio. was that of putting the neck. a cross or necklace with a cross. This custom is very old, and we find it in old images, e.g. that of Shamshi - Adar V, king of Assyria. (Bagatti, Bellarmino. Translated by Eugene Hoade. The Church from the Circumcision. Nihil obstat: Marcus Adinolfi. Imprimi potest: Herminius Roncari. Imprimatur: +Albertus Gori, die 26 Junii 1970. Franciscan Printing Press, Jerusalem, p.140).

The use of the cross has been a very old symbol of the Assyrians, and other ancient peoples.

It also is one of the symbols of the "Holy Roman Empire," which essentially was led by people of German/Austrian heritage. The Bible tells of a future 'King of Assyria' rising up again (see Germany in Biblical Prophecy) and a cross may well be a symbol (see Mark of the Beast and What is the Origin of the Cross as a 'Christian' Symbol?).

The "Holy Roman Empire" (Latin: Imperium Romanum Sacrum Vokiečių: Heiliges Römisches Reich Italian: Sacro Romano Impero) is also commonly known as the "Holy Roman Empire of the German Nation." Here are a few brief statements about it:

The empire's territory was centred on the Kingdom of Germany, and included neighbouring territories, which at its peak included the Kingdom of Italy and the Kingdom of Burgundy. Didžiąją savo istorijos dalį imperiją sudarė šimtai mažesnių padalinių, kunigaikštysčių, kunigaikštysčių, apskričių, laisvųjų imperatoriškųjų miestų ir kitų sričių. The Holy Roman Empire explicitly proclaimed itself to be the successor of the Western Roman Empire under the doctrine of translatio imperii. In 962 Otto I was crowned Holy Roman Emperor (German: Römisch-Deutscher Kaiser), although the Roman imperial title was first restored to Charlemagne by the Pope in 800. Otto was the first emperor of the realm who was not a member of the earlier Carolingian dynasty. Paskutinis Šventosios Romos imperatorius buvo Pranciškus II, kuris 1806 m. Per Napoleono karus atsisakė sosto ir sunaikino imperiją. (Holy Roman Empire. Wikipedia, viewed 07/24/12)

Throughout its history, the "Holy Roman Empire" has caused problems for those in the genuine Church of God. And sadly, when it is fully formed and functional again in the future, it will as well (cf. Revelation 13).


8 things you didn’t know about Assyrian Christians

On NewsHour Weekend Saturday, we travel to Alqosh, a Christian town in northern Iraq just 30 miles from the ISIS stronghold of Mosul. Alqosh was overrun last summer by ISIS fighters and then recaptured with the help of Iraqi Christian and Kurdish militias this past August.

Fighting to protect Alqosh is an Assyrian Christian militia known as Dyvekh Nawsha. But who are the Assyrian Christians?

Here are eight things you should know about this ethnic minority group, whose members are spread across the world.

 • Assyrian Christians — often simply referred to as Assyrians — are an ethnic minority group whose origins lie in the Assyrian Empire, a major power in the ancient Middle East.
 • Most of the world’s 2-4 million Assyrians live around their traditional homeland, which comprises parts of northern Iraq, Syria, Turkey and Iran. In recent years, many have fled to neighboring countries to escape persecution from both Sunni and Shiite militias during the Iraq War and, most recently, by ISIS. Members of the Assyrian diaspora are spread out all over world, including roughly 100,000 in the United States, according to a 2009 U.S. Census Bureau survey.
 • The official language of the three main Assyrian churches is Syriac, a dialect of Aramaic, the language Jesus would have spoken. Many Assyrians speak Aramaic dialects, though they often speak the local languages of the regions where they live as well.
 • Assyrians have been the victims of persecution for centuries, including the Assyrian genocide, in which the Ottomans killed at least 250,000 Assyrians during World War I. Iraqi Assyrians have faced increased persecution following the U.S.-led invasion in 2003, including attacks on Assyrian churches – some estimate that 60 percent of Iraqi Assyrians have fled the country since the Iraq War began.
 • Tens of thousands of Assyrians in Northern Iraq have fled persecution at the hands of ISIS, which demands that Christians living under its control take down their crosses and pay the jizya, a tax on religious minorities. Those who do not pay face a choice between exile and death. ISIS has also attacked Assyrian villages, killing or imprisoning hundreds.
 • Assyrian leaders, describing ISIS’s campaign of violence against Assyrians as genocide, have called on Western governments and international organizations to intervene against ISIS and to provide aid for Assyrian refugees.
 • As part of an effort to rid their territory of pre-Islamic relics, ISIS militants have destroyed ancient Assyrian artifacts at the Mosul Museum and razed the remains of ancient Assyrian cities.
 • Assyrian groups have renewed calls for the creation of an Assyrian autonomous region in Northern Iraq’s Nineveh Plains, a traditional Assyrian stronghold.

Visitors look at Assyrian mural sculptures at the Iraqi National Museum in Baghdad, March 8, 2015. Islamic State militants have desecrated Assyrian relics and ancient sites. Photo by Khalid al-Mousily/Reuters

Left: An Assyrian woman attends a mass in solidarity with Assyrians abducted by Islamic State fighters in Syria, March 1, 2015. Islamic State militants have taken hundreds of Assyrian prisoners in Iraq and Syria. Photo by Omar Sanadiki/Reuters


Assyria - History

Amidst the Islamic State’s destruction of historical sites and museums in Iraq and Syria, Grant Frame, an associate professor of Assyriology and graduate chair in the Department of Near Eastern Languages & Civilizations in the School of Arts & Sciences, is leading an international team translating royal inscriptions of the region’s ancient empires. Their ultimate mission: to increase understanding of Assyrian and Babylonian history.

Frame has received a National Endowment for the Humanities (NEH) grant for $245,000 for 2017-19 for his Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period, or RINAP, Project. The grant—his fifth—brings the total amount provided by NEH for the project since 2008 to $1.2 million. The project, funded under the NEH Division of Preservation and Access, makes available historic materials from Iraq and Syria, some of which have come perilously close to being destroyed by ISIS.

“What we’re trying to do is preserve and make accessible information about the history of the Assyrian Empire. At the time, it was the largest empire the world had ever seen,” says Frame, who is also associate curator of the Penn Museum’s Babylonian Section.

His project, which produces both hard copy and online formats, currently consists of four volumes. This latest grant will enable Frame and his research team to add three additional volumes and complete the project.

Ancient Mesopotamian rulers had countless inscriptions written in the Akkadian language (the oldest written Semitic language) and the cuneiform (“wedge-form”) script, ranging from short one-line inscriptions to lengthy, detailed inscriptions of more than 1,300 lines. Thousands of these texts have been discovered preserved on clay tablets, prisms, and cylinders, stone statues and wall slabs, and numerous other artifacts from Iraq, Syria, Iran, Turkey, and additional parts of the Middle East.

Composed between 744 and 609 BCE, the royally commissioned texts being edited by Grant and his team provide rich history lessons on the lives of ancient Assyrian and Babylonian kings, as well as Israelite and Judean kings of the Hebrew Bible, and rulers such as King Midas, who appears in classical texts.

“One of the volumes to come describes the exile of the lost 10 tribes of Israel,” Frame says.

He and his research team are editing and translating into English all of the known royal inscriptions of the Neo-Assyrian kings from the reign of Tiglath-pileser III (744-727 BCE) to that of the last Assyrian ruler, Ashur-uballit II (611–609 BCE).

Scholars, students, and those interested in ancient history can read texts published in print volumes and online in the Cuneiform Digital Library Initiative and Open Richly Annotated Cuneiform Corpus. Akkadian and Sumerian words appearing in the inscriptions and English words used in the translations are searchable on the RINAP website.

Four books have been published so far. Additional books will include the official inscriptions of Sargon II (721–705 BCE), Ashurbanipal (668-c. 631 BCE), and those of his successors, up until the fall of Assyria.

“One of the books will describe Ashurbanipal’s training to become a king,” Frame says.

He adds that some of the inscriptions describe “the hunting of lions, the building of temples for various gods, and campaigns into [what is now] Iran and Turkey, through mountainous terrain where trees were so thick you couldn’t see the sun.”

The RINAP project builds on Frame’s work begun nearly 40 years ago at the University of Toronto, which produced 10 volumes of official inscriptions of rulers from Assyria, Babylonia, Sumer, and Akkad.

List of site sources >>>