Istorijos transliacijos

Diodorus Siculus: Chaeronijos mūšis

Diodorus Siculus: Chaeronijos mūšis

Tolesnėje jo istorijos bibliotekos XVI knygos 14 skyriaus ištraukoje istorikas Diodoras Siculus (I a. Pr. M. E.) Aprašo garsųjį 338 m. Pr. M. E. Chaeronijos mūšį, kuriame Filipas II iš Makedonijos, jo sūnus Aleksandras ir jų sąjungininkai nugalėjo Graikijos Atėnų ir Tėbų pajėgos, dėl kurių Graikijos miestų valstybės buvo suvienytos valdant Makedonijai. Kadangi Aleksandro indėlis į mūšį (jam tradiciškai priskiriamas tebų linijų laužymas ir mūšio laimėjimas) buvo ginčijamas, įdomu perskaityti ankstesnio istoriko pasakojimą apie mūšį.

„Tais metais, kai Charondas buvo pirmasis archonas Atėnuose, Makedonijos karalius Pilypas, jau būdamas sąjungininkas su daugeliu graikų, savo pagrindiniu verslu pasiryžo suvaldyti atėniečius ir taip lengviau valdyti visas Hellas. šiuo metu užgrobė Elateją [Fokijaus miestelis, liepiantis kalnui eiti į pietus], norėdamas nukristi ant atėniečių, įsivaizduodamas, kaip lengvai juos įveikti; kadangi jis suprato, kad jie visai nepasiruošę karui, pastaruoju metu su juo sudarė taiką. paėmus Elatiją, pasiuntiniai naktį skubėjo į Atėnus, pranešdami atėniečiams, kad ta vieta užimta, o Pilypas visa jėga vedė savo vyrus į įsiveržimą į Atiką.

Nerimą keliantys Atėnų magistratai trimitininkams visą naktį skambėjo įspėjimu, o gandas siaubingai pasklido po visą miestą. Auštant žmonės, nelaukdami įprasto magistrato skambučio, skubėjo į susirinkimo vietą. Ten atėjo pareigūnai su pasiuntiniu; ir kai jie paskelbė apie savo reikalą, baimė ir tyla užpildė vietą, ir nė vienas iš įprastų kalbėtojų neturėjo širdies pasakyti nė žodžio. Nors šauklys ragino visus „pareikšti savo mintis“,-bet ką daryti, bet niekas nepasirodė; todėl žmonės su dideliu siaubu metė akis į dabar atsikėlusį Demostheną ir liepė jiems būti drąsiems ir nedelsiant išsiųsti pasiuntinius į Tėbus, kad jie pasitartų su bootiečiais ir gintų bendrą laisvę; nes nebuvo laiko (jis sakė) išsiųsti ambasados ​​pagalbos kitur, nes Filipas tikriausiai per dvi dienas įsiveržtų į Atiką, ir matydamas, kad jis turi žygiuoti per Bootiją, vienintelė pagalba ten buvo ieškoma.

Žmonės pritarė jo patarimams, ir buvo priimtas dekretas, kad tokia ambasada turi būti išsiųsta. Kaip iškalbingiausias žmogus šiai užduočiai atlikti, Demosthenas buvo užkluptas ir tuojau nuskubėjo [į Tėbus]. -Nepaisant ankstesnių priešiškumų tarp Atėnų ir Tėbų ir Pilypo pasiuntinių prieštaringų argumentų, Demosthenas įtikino Tėbus ir jos Bootijos miestus, kad jų ir Atėnų laisvė iš tikrųjų yra pavojuje, ir sujungti ginklus su atėnais.] .Kai Filipas negalėjo įtikinti bojotų prisijungti prie jo, jis nusprendė kovoti su jais abiem. Tuo tikslu, palaukęs pastiprinimo, jis įsiveržė į Bootiją su maždaug trisdešimt tūkstančių pėdų ir dviem tūkstančiais arklių. .

Abi armijos dabar buvo pasirengusios dalyvauti; jie tikrai buvo lygūs drąsa ir asmeniniu narsumu, tačiau skaičiumi ir karine patirtimi karalius turėjo didžiulį pranašumą. Mat jis kovojo daug mūšių, laimėjo daugumą jų ir taip daug sužinojo apie karą, tačiau geriausi Atėnų generolai jau buvo mirę, o Charesas-jų vadas, tebebuvęs-, bet mažai kuo skyrėsi nuo bendro hoplito. susijęs su tikru generalizavimu. Apie saulėtekį [prie Chaeronea Boeotia] abi armijos susirinko į mūšį. Karalius įsakė savo sūnui Aleksandrui, kuris tik sulaukė pilnametystės, tačiau jau rodė aiškius savo kovos dvasios ženklus, vadovauti vienam sparnui, nors kartu su juo buvo vieni geriausių jo generolų. Pats Pilypas su išrinktu korpusu vadovavo kitam sparnui ir įvairiose brigadose išdėstė tokius postus, kokių tik prireikė. Atėnai surinko savo kariuomenę, vieną dalį paliko bootiečiams, o likusiai vadovavo patys.

Galų gale šeimininkai susižadėjo, o kova buvo arši ir kruvina. Tai tęsėsi ilgai, baisiai skerdžiant, tačiau pergalė buvo neaiški, kol Aleksandras, trokštantis įrodyti savo tėvui savo narsumo įrodymą, o po to sekė drąsi juosta, pirmasis įveikė pagrindinį priešo kūną ir tiesiogiai jam priešinosi. , nužudyti daugelį; ir sugriovė visus prieš jį-ir jo vyrai, glaudžiai spaudę, supjaustė priešo linijas; ir po to, kai žemė buvo sukrauta mirusiais, išskrido jam priešintis sparną. Karalius taip pat, vadovaudamas savo korpusui, kovojo ne mažiau drąsiai ir įniršęs, kad pergalės šlovė nebūtų priskirta jo sūnui. Jis privertė jam priešintis priešą taip pat duoti žemę ir ilgainiui visiškai juos išmušė, taip pat ir pagrindinį pergalės instrumentą.

Meilės istorija?

Prenumeruokite nemokamą savaitinį el. Pašto naujienlaiškį!

Krito daugiau nei tūkstantis atėniečių, o du tūkstančiai tapo kaliniais. Daug bootiečių taip pat žuvo, o daug daugiau buvo sugauti priešo. .

[Po kažkokio giriamo karaliaus elgesio, nes Demadesas, Atėnų oratorius, kuris buvo sugautas], paveikė], Pilypas išsiuntė ambasadorius į Atėnus ir atnaujino su ja taiką [labai toleruotinomis sąlygomis, palikdamas jai didžiąją dalį vietinių laisvių] . Jis taip pat sudarė taiką su bootiečiais, bet įtebino garnizoną. Taip sukrėtęs pagrindines Graikijos valstybes, jis dėjo visas pastangas, kad būtų išrinktas Graikijos generalissimo. Užsienyje sklindamas triukšmas, kad jis graikų vardu kariaus su persais, norėdamas atkeršyti už graikų dievams padarytas nuoskaudas, jis šiuo metu pelnė visuomenės palankumą savo pusėje visoje Graikijoje. Jis taip pat buvo labai liberalus ir mandagus tiek privatiems piliečiams, tiek bendruomenėms ir skelbė miestams, kad nori su jais pasitarti dėl bendro gėrio “. Tada Korinte buvo sušaukta [Graikijos miestų] generalinė taryba, kur jis paskelbė savo ketinimą kariauti su persais ir priežastis, dėl kurių jis tikėjosi sėkmės; ir todėl norėjo, kad Taryba prisijungtų prie jo kaip sąjungininkė kare. Ilgainiui jis buvo sukurtas visos Graikijos generolu, turėdamas absoliučią valdžią ir, atlikęs galingus pasiruošimus ir paskyręs kontingentus kiekvienam miestui, jis grįžo į Makedoniją, kur netrukus jį nužudė privatus priešas Pausanius “.


Diodorus Siculus

Diodorus Siculus ( / ˌ d aɪ ə ˈ d ɔː r ə s ˈ s ɪ k j ʊ l ə s / Koinė graikų: Διόδωρος Σικελιώτης Diodoros Sikeliotes fl. I a. Pr. Kr.) Arba Sicilijos Diodoras buvo senovės graikų istorikas. Jis yra žinomas dėl to, kad rašo monumentalią visuotinę istoriją Bibliotheca historica, keturiasdešimt knygų, iš kurių penkiolika išliko nepažeistos, [1] tarp 60 ir 30 m. Istorija atvėrė naują kelią, nes nebuvo helenocentriška, iš dalies dėl stoikų įtakos jo tikėjimui visų žmonių brolija. [1]

Istorija suskirstyta į tris dalis. Pirmasis apima mitinę istoriją iki Trojos sunaikinimo, išdėstytą geografiškai, apibūdinant pasaulio regionus nuo Egipto, Indijos ir Arabijos iki Europos. Antrasis apima laiką nuo Trojos karo iki Aleksandro Didžiojo mirties. Trečiasis apima laikotarpį iki maždaug 60 m. Biblioteka, reiškiantis „biblioteka“, pripažįsta, kad jis rėmėsi daugelio kitų autorių darbais.


Chaeronea mūšis ir jo pasekmės

Istorija
Diodorus ir#8217 pirmoji esminė Aleksandro nuoroda pateikiama Čeronėjos mūšyje (338 m. Pr. M. E.). Jo pasakojimas apie patį mūšį yra labai trumpas, tačiau jis mums sako, kad dislokavus armiją, Aleksandras buvo jaunas, tačiau pasižymėjo savo narsumu ir operatyvumu, ir buvo tarp Pilypo. #8216 labiausiai patyrę generolai ir#8217, be jokios abejonės, iš jų pasimokyti tiek, kiek kovoti su savimi.

Mūšis prasidėjo auštant ir ‘ ilgą laiką buvo karštai ginčijamas ’. Tačiau galiausiai nugalėjo makedonai. Nenuostabu, kad žmogus, kurį, pasak Diodoro, padarė skirtumą, buvo Aleksandras. Aštuoniolikmetis princas, pasiryžęs parodyti Pilypui savo sugebėjimus ir#8217, pralaužė Bootijos liniją ir paleido priešą.

Matydamas, ką padarė jo sūnus, Pilypas dabar pažengė į priekį. Diodoras sako, kad jis buvo pasiryžęs neatiduoti#Aleksandro kreditų už pergalę net Aleksandrui!

 • Žuvo daugiau nei 1000 atėniečių
 • Paimta daugiau nei 2000 atėniečių
 • ‘Daugelis ir#8217 bojotų nužudė ir ‘ nedaug ’

Pasibaigus mūšiui, Filipas užbaigė dienos darbus, iškeldamas pergalės trofėjų ir atiduodamas mirusius priešus, kad jie galėtų būti palaidoti, padėkodami dievams aukodami dievus ir apdovanodami savo laimėtojus. vyrų, kurie ‘ pasižymėjo ’ mūšio metu.

Tai buvo Filipas geriausias. Deja, netrukus pasirodė jo blogiausias. Diodoras aiškina, kad išgėręs tvarkingo vyno, Pilypas pradėjo tyčiotis iš savo kalinių. Tačiau jie to nepriėmė gulėdami, tačiau atėniečiai, vardu Demades, smerkė Makedonijos karalių. ‘ O karaliau, ’ jis pasakė, ir#8216 kai Fortūna tave įmetė į Agamemnono vaidmenį, ar tau nėra gėda elgtis kaip Thersites? ’

Demades ir#8217 priekaištas išblaivino Pilypą. Supratęs savo klaidą, jis ne tik išlaisvino Demadesą, bet ir tapo vienu iš savo kompanijos. Tačiau Demadesas dar nebuvo baigęs. Jis panaudojo savo kaip oratoriaus įgūdžius įtikinti Pilypą išlaisvinti visus Atėnų kalinius.

Grįžę į Atėnus, atėniečiai susitvarkė su savo pralaimėjimu, pasmerkę pralaimėjusį generolą Lysicle'ą, apkaltinus Lycurgus. Bet ką Lysicles padarė ne tik pralaimėjęs mūšį? Ar jis elgėsi aplaidžiai? Išdavė aljansą? Nr. Lycurgus ’ buvo apkaltintas paprasčiausiai iš pykčio, kad pralaimėjęs mūšį ir tiek daug vyrų, Lysicles turėjo kantrybės vėl parodyti savo veidą Atėnuose. Grubus teisingumas.

Komentarai
Skaitydamas Diodoro ’ pasakojimą apie Chaeronea mūšį, mane labai nustebino jo primygtinis reikalavimas, kad Aleksandras nenugalėjo vieno bootiečių. Mums sakoma, kad Aleksandras mūšio metu buvo antrintas jo vyrų ir#8217. Kai jis pralaužė liniją, tą pačią sėkmę laimėjo jo kompanionai ’.

Tai, kaip Philipas ir#8216 pavogė pergalę, privertė mane nusišypsoti. Štai kaip buvo vyrai, anuomet ir labai labai konkurencingą ir kaip jie būtų perėmėjų karų metu (323–281 m. pr. m. e.).

Pilypo ir#8217 girtos išdaigas neišvengiamai primena pastarųjų metų Kleopatros Euridikės vestuvių vakarėlį arba 337 m. kai jis bandė užpulti ką tik Atalą įžeidusį Aleksandrą. Tada, išgėręs Filipo ir#8217, jis atrodė idiotas, kai nukrito nuo sofos. Čia jis atmetė savo dėvėtus „pasididžiavimo“ simbolius (#girliandą). Tai verčia mane galvoti, kad jis turėjo paslėptą motyvą klausytis Demades, nors aš neįsivaizduoju, kas tai būtų.

Pasak Vikipedijos, Thersitesas buvo Trojos karo metu achajų karys. Jis buvo negražus žmogus, nusilenkęs kojomis ir luošas. Gana neprotingai jis įžeidė Agamemnoną. Keršydamas Odisėjas jį sumušė ir#8211 susirinkusių achajų linksmybėms.

Akivaizdu, kad Demadesas sako Filipui, kad jis nebūtų juokingas kaip Thersitesas, tačiau mano užfiksuotas vaizdas yra Pilypas kaip Agamemnonas. Aš turiu omenyje ne Agamemnoną, kuris buvo visų graikų karalius, o Agamemnoną, kuris, grįžęs namo, buvo nužudytas jo vonioje Klytemnestros ir Egisto. Žinau, kad neturime jokių įrodymų, kad Olimpija atliko Clytemnestra vaidmenį, tačiau ji tikrai turėjo pakankamai stiprų motyvą jį nužudyti.

Dar vienas punktas apie Demadesą – nemanau, kad kada nors priprasiu prie to, kaip priešai gali taip greitai tapti patikimais draugais ir#8211 tais laikais. Atrodo neįtikėtina, kad Filipas netgi galėjo pagalvoti apie Demadeso atsakingą poziciją, tačiau jis tai padarė, suteikdamas Atėnų kiekvienam garbės ženklui ir#8217. Ir viskas dėl to, kad Demadesas turėjo gerą žodį. Atminkite, kad šiandien mes renkame savo lyderius, kai jie neturi daug daugiau, todėl galbūt neturėčiau stebėtis.

Atėniečių gydymas lizikomis primena trisdešimtojo dešimtmečio Stalino valymus. Tada vyrams buvo įvykdyta mirties bausmė ne dėl to, kad jie buvo nusikaltėliai, nusipelnę mirties nuosprendžio (darant prielaidą, kad kas nors kada nors tai padarys, o aš netikiu), bet todėl, kad jie nusileido plieno žmogui. Taip atsitiko su lizikomis. Taip, jis pralaimėjo mūšį, bet, kaip minėjau aukščiau, ne dėl aplaidumo. Tai įrodo „Lycurgus“ ir#8217 kaltinimų pobūdis. Atėnai galėjo būti pirmieji pasaulio demokratai, tačiau iš tikrųjų, tik iki tam tikro momento, atrodo, kad Lysicles netrukus tai pajuto.


Chaeronea mūšis

Mūsų redaktoriai peržiūrės, ką pateikėte, ir nuspręs, ar peržiūrėti straipsnį.

Chaeronea mūšis, (Rugpjūčio 338 m. Pr. M. E.), Mūšis Bootijoje, centrinėje Graikijoje, kuriame Pilypas II iš Makedonijos sumušė Graikų miestų-valstybių koaliciją, vadovaujamą Tėbų ir Atėnų. Pergalė, iš dalies įskaityta į 18-metį Pilypo sūnų Aleksandrą Didįjį, įtvirtino Makedonijos hegemoniją Graikijoje ir nutraukė veiksmingą karinį pasipriešinimą Pilypui regione.

338 m. Pr. Filipas buvo gerokai į antrąjį savo metodiško Graikijos užkariavimo dešimtmetį. Atėnų oratorius Demosthenesas gana anksti suvokė Makedonijos ambicijų keliamą grėsmę, tačiau Philipas panaudojo diplomatiją ir jėgos grėsmę, kad izoliuotų Atėnus ir sužaistų vienas prieš kitą konkuruojančias Graikijos miestų valstybes. Tėbai, anksčiau rėmę Pilypą, buvo laimėti Atėnų reikalui ir išsiuntė kariuomenę papildyti Atėnų kariuomenės ir jos sąjungininkų pastangų patikrinti Makedonijos avansą. Graikai buvo uždėję blokuojančias pajėgas prie termopilų perėjos, todėl Pilypas manevravo savo armiją į pietus link Bootia, į šiaurę nuo Tėbų.

Pilypas vadovavo maždaug 30 000 pėstininkų ir 2 000 kavalerijos pajėgoms. Bendras graikų šeimininkas sudarė apie 35 000 vyrų. Pilypas Aleksandrą pastatė kairėje, priešais Tėbus ir jų elitinę Šventąją grupę. Makedonijos falanga užėmė centrą priešais sąjungininkus graikų pėstininkus. Pilypas užėmė pozicijas dešinėje, priešais atėniečius.

Yra dvi dominuojančios Chaeronea įvykių interpretacijos. Pirmasis, tvirtai įtvirtintas istoriko Nicholas G. Hammondo praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje ir kurį XXI amžiaus pradžioje palaikė Ianas Worthingtonas, remiasi įvairių senovinių tekstų fragmentų sujungimu, kad būtų sukurtas sudėtingas manevrų rinkinys, kurį Pilypas naudojo siekdamas pergalės. Tame pasakojime Pilypas nepatrauklią Atėnų miliciją ištraukė iš pozicijos apsimestinai atsitraukdamas. Atėniečiams bandant išnaudoti savo suvoktą pranašumą, Graikijos centre esantys kariai, siekdami išsaugoti liniją, pajudėjo į kairę. Tai atvėrė atotrūkį tarp graikų centro ir Tėbų bei Aleksandro, vadovavusio Pilypui hetairoi („Kompanionas“) kavalerija, apkaltinta. Tėbai ir sąjungininkai graikai buvo paimti iš užpakalio, o makedonai - atėniečius.

Antrasis aiškinimas atmeta daugelį vėlesnių, dažnai anekdotinių, senovinių tekstų, o daugiausia dėmesio skiria Diodoro pasakojimui, kuriame pristatomas tradicinis mūšis „falanga ant falangos“. Tame aprašyme veteranai makedonai tiesiog įveikė graikus, iš dalies dėl to, kad makedonai naudojo sarissa, 13–21 pėdų (4–6,5 m) ietis, kuri buvo maždaug du kartus ilgesnė už graikų naudojamą lydeką.

Abiejose mūšio istorijose aukščiausia sakralinės grupės disciplina lėmė jos sunaikinimą. Apsuptas ir nenorėjęs pasiduoti, „Sacred Band“ kilniai kovojo, tačiau makedonai juos nutraukė. Archeologiniai kasinėjimai netoli Chaeronea miesto (dabar Khairónia) aptiko piliakalnį su Makedonijos karių pelenais, aiškiai pastatytą kaip Pilypo pergalės paminklą. Be to, manoma, kad po laidotuvių žymekliu rasti 254 skeletai yra Šventosios grupės palaikai, palaidoti poromis. Mūšis baigė veiksmingą karinę opoziciją Pilypui Graikijoje ir paskelbė Makedonijos viešpatavimo regione pradžią.


Diodorus Siculus, Istorijos biblioteka

Diodoras Siculus (apie 90–20 m. Pr. M. E. M. Pr. M. E.) Buvo graikų istorikas, kurio didžiulis rinkinys Istorijos biblioteka daugiausia remiasi kitų, pavyzdžiui, Posidonijaus, darbais. Jis tikriausiai niekada nekeliavo į keltų žemes, nors prideda prie Posidonijaus tekstų apie keltus.

Toliau pateikiama adaptacija Diodorus Siculus. Istorijos biblioteka (III ir#8211 VIII knygos), trans. C. H. Senelis. Kembridžas: ​​Harvardo universiteto leidykla, 1935 m.

§ 1.9. […] Dabar kalbant apie tai, kas buvo pirmieji karaliai, mes negalime kalbėti savo autoritetu, taip pat nepritariame tiems istorikams, kurie tikina žinantys, kad neįmanoma, kad rašto atradimas buvo toks ankstyvas. lyg būtų buvęs šiuolaikinis su pirmaisiais karaliais. Bet jei žmogus pripažintų net šį paskutinį dalyką, vis tiek atrodo akivaizdu, kad istorijos rašytojai yra visai neseniai pasirodęs žmonijos gyvenimas. Vėlgi, kalbant apie žmonių giminės senovę, ne tik graikai reiškia savo pretenzijas, bet ir daugelis barbarų, visi manydami, kad būtent jie buvo čiabuviai ir pirmieji iš visų žmonių atrado tai, kas panaudoti gyvenime ir kad būtent jų istorijos įvykiai buvo anksčiausiai užfiksuoti. Tačiau, kiek tai susiję su mumis, mes nebandysime tiksliai nustatyti kiekvienos tautos senovės ar kokios rasės, kurios tautos yra pranašesnės už likusį laiką ir kiek metų, bet mes įrašysime Apibendrinant, laikantis reikiamos proporcijos mūsų sąskaitoje, ką kiekviena tauta turi pasakyti apie savo senovę ir ankstyvuosius savo istorijos įvykius.

§ 4.19.1. Tada Heraklis perdavė Iberiečių karalystę kilniausiems vietiniams vyrams ir, savo ruožtu, paėmė savo kariuomenę, persikėlė į Keltiką ir peržengdamas jos ilgį ir plotį padarė galą svetimšalių neteisėtumui ir žudynėms nuo kurio žmonės tapo priklausomi ir kadangi daugybė žmonių iš kiekvienos tautos savo noru plūdo į jo kariuomenę, jis įkūrė puikų miestą, kuris buvo pavadintas Alesija po jo klajojimo (alê).

§ 4.19.2. Tačiau jis taip pat susimaišė tarp miesto piliečių daug vietinių gyventojų, ir kadangi šie pranoko kitus gausiai, atsitiko taip, kad visi gyventojai buvo barbarizuoti. Keltai iki šiol laiko šį miestą garbingu, žiūrėdami į jį kaip į visos Keltikos širdį ir motinos miestą. Ir visą laikotarpį nuo Heraklio laikų šis miestas liko laisvas ir niekada nebuvo atleistas iki mūsų laikų, bet pagaliau Gajus Cezaris, kuris dėl savo darbų buvo paskelbtas dievu, jį užklupo audra ir padarė. kiti romėnų keltai.

§ 4.19.3. [Heraklis Alpėse] Tada Heraklis iš Keltikos nukeliavo į Italiją ir, eidamas per kalnų perėją per Alpes, iš maršruto padarė greitkelį, kuris buvo nelygus ir beveik nepraeinamas, todėl dabar jis gali būti kirto armijos ir bagažo traukiniai.

§ 4.19.4. Barbarai, gyvenę šiame kalnų regione, buvo įpratę mėsinėti ir plėšti tokias armijas, kurios atėjo, nors ir atėjo į sunkias kelio dalis, tačiau jis viską pavergė, nužudė tuos, kurie buvo tokio pobūdžio neteisėtumo lyderiai, ir padarė kelionę saugią ateities kartoms. Ir perėjęs Alpes jis perėjo lygumą, vadinamą Galatija, ir perėjo Ligūriją.

§ 5.22. Tačiau mes išsamiai papasakosime apie Didžiosios Britanijos papročius ir kitas salos ypatybes, kai atvyksime į Cezario prieš ją vykdomą kampaniją, ir šiuo metu aptarsime alavo, kurį gamina sala. Didžiosios Britanijos gyventojai, gyvenantys prie iškyšulio, žinomo kaip Belerium [dabar Kornvalis], yra ypač svetingi nepažįstamiems žmonėms ir dėl civilizuoto gyvenimo būdo, nes jie bendrauja su kitų tautų pirkliais. Jie yra tie, kurie dirba skardą, išradingai apdoroja lovą, kuri ją nešioja. Šioje lovoje, kaip uoloje, yra žemiškos siūlės, o jose darbininkai iškasa rūdą, kurią vėliau ištirpdo ir valo nuo nešvarumų. Tada jie skardą supjausto į kaulų dydžio gabalus ir perkelia į salą, esančią prie Didžiosios Britanijos ir vadinama Ictis [Vaito sala], nes atoslūgio metu tarpas tarp šios salos ir žemyno tampa išdžiovinti ir jie gali vežti skardą dideliais kiekiais į savo vagonus į salą. (Ir savitas dalykas nutinka kaimyninių salų, esančių tarp Europos ir Didžiosios Britanijos, atveju, nes potvynio metu tarpai tarp jų ir žemyno yra pilnos ir atrodo kaip salos, tačiau atoslūgių jūra atsitraukia ir lapai išdžiovina didelę erdvę, ir tuo metu jie atrodo kaip pusiasaliai.) Ictis saloje pirkliai perka vietinių gyventojų skardą ir iš ten perkelia ją per sąsiaurį į Galatiją ar Galiją ir galiausiai eina pėsčiomis per Galiją maždaug trisdešimt dienų jie savo daiktus arkliais atneša į Ronos upės žiotis.

§ 5.24. Kadangi išdėstėme faktus apie salas, esančias vakariniuose regionuose, manome, kad mūsų tikslui nebus svetima trumpai aptarti Europos tautas, esančias šalia jų ir kurių mes nepaminėjome savo buvusiose knygose. Dabar Celtica buvo valdoma senovėje, todėl mums pasakoja žinomas vyras, turėjęs neįprasto ūgio dukterį, kurios grožiu toli gražu nepasižymėjo visos kitos mergelės. Tačiau ji dėl savo kūno jėgos ir nuostabaus nuovargio buvo tokia pasipūtusi, kad vis atsisakė kiekvieno vyro, kuris ją įkalbinėjo santuokoje, nes tikėjo, kad nė vienas iš jos vilniečių nėra jos vertas. Dabar, vykdydamas kampaniją prieš Geryones, Heraklis aplankė Keltiką ir ten įkūrė Alesijos miestą, o mergelė, pamačiusi Heraklį, stebėjosi savo meistriškumu ir kūno pranašumu ir su dideliu nekantrumu priėmė jo glėbį. jų sutikimą. Iš šios sąjungos ji pagimdė Herakliui sūnų Galatą, kuris dvasios kokybe ir kūno stiprumu gerokai pranoko visus tautos jaunuolius. Kai jis pasiekė žmogaus dvarą ir perėmė savo tėvų sostą, jis užvaldė didelę kaimyninės teritorijos dalį ir įvykdė didelius žygdarbius kare. Išgarsėjęs dėl savo drąsos, jis pavadino savo pavaldinius Galatae arba Gauliais, o šie savo ruožtu davė savo vardą visai Galatai ar Galijai.

§ 5.26. […] Kadangi per didelis šaltis sunaikina klimato temperatūrą, žemė negamina nei vyno, nei aliejaus, todėl tie galai, kuriems trūksta šių vaisių, gamina gėrimą iš miežių, kuriuos jie vadina citomis arba alumi. gerkite vandenį, kuriuo jie valo savo korius. Galai yra labai priklausomi nuo vyno vartojimo ir prisipildo vyno, kurį į jų šalį atveža pirkliai, geria jį nesumaišytą, ir kadangi jie geria šį gėrimą be saiko dėl savo troškimo gerti, kai jie yra girti jie patenka į stuporą ar beprotybės būseną. Todėl daugelis Italijos prekiautojų, kuriuos paskatino jiems būdinga meilė pinigams, mano, kad šių galų meilė vynui yra jų pačių dovana. Už tai jie gabena vyną plaukiojamomis upėmis valtimis ir per lygią vagonų lygumą, o už tai gauna neįtikėtiną kainą už mainais už stiklainį vyno, jie gauna vergą, gaudami tarną už gėrimą.

§ 5.27. Visoje Galijoje beveik nėra sidabro, tačiau yra daug aukso, kurį gamta aprūpina gyventojais, jiems nereikia kasti ar patirti jokių sunkumų. Nes upės, eidamos pro šalį, turi aštrių posūkių į tą ir tą pusę ir veržiasi į kalnus, nusidriekusius jų krantus ir atplėšiančius didelius jų gabalus, kupinos aukso dulkių. Tai surenka tie, kurie užsiima šiuo verslu, ir šie vyrai sumalė ar sutraiškė dulkes sulaikančius gabalėlius, o nuplovę vandeniu žemiškus elementus, jie atiduoda aukso dulkes ištirpinti krosnyse. Tokiu būdu jie sukaupia daug aukso, kurį puošia ne tik moterys, bet ir vyrai. Aplink riešus ir rankas jie nešioja apyrankes, aplink kaklą - sunkius aukso karolius, taip pat didžiulius žiedus ir net auksinius korsetus. O tarp aukštųjų keltų paplitusi ypatinga ir ryški praktika, susijusi su šventomis dievų apylinkėmis, kaip ir šventyklose ir apylinkėse, pašventintose jų žemėje, didelis aukso kiekis deponuotas dievams, ir ne šalies gimtoji niekada jo nepaliečia dėl religinių skrupulų, nors keltai yra nepaprastai geidžiami žmonės.

§ 5.28. Galiai yra aukšti, raibuliuojančiais raumenimis, balti, o plaukai šviesūs, ne tik natūraliai, bet ir dirbtinėmis priemonėmis, kad padidintų gamtos skiriamąją spalvą. Jie visada plauna plaukus kalkių vandenyje ir traukia juos atgal nuo kaktos iki pakaušio ir atgal į pakaušį, todėl jų išvaizda panaši į satyrų ir keptuvių. jų plaukai tampa tokie sunkūs ir šiurkštūs, kad niekuo nesiskiria nuo arklių karčių. Kai kurie iš jų skutasi barzdą, tačiau kiti leidžia jai šiek tiek augti, o kilmingieji skutasi skruostus, tačiau jie leidžia ūsams augti tol, kol uždengia burną. Vadinasi, kai jie valgo, ūsai įsipainioja į maistą, o geriant gėrimas tarsi praeina per savotišką sietelį. Vakarieniaudami jie visi sėdi ne ant kėdžių, o ant žemės ir pagalvėlėms naudoja vilkų ar šunų odą. Patiekalus vaišėse atlieka mažiausi vaikai, tiek vyrai, tiek moterys, kurie yra tinkamo amžiaus ir yra po ranka, jų židiniai sukrauti anglimis, o ant jų - katilai ir iešmai, laikantys ištisus mėsos gabaliukus. Jie apdovanoja drąsius karius pačiomis išrankiausiomis mėsos dalimis, kaip ir poetas pristato Ajaxą, kaip jį pagerbė vadai po to, kai jis pergalingai grįžo iš vienos kovos su Hektoru [iliadoje 7.321]: „Tada Ajaxui buvo duota stuburas / Skiltelės, viso ilgio, jo garbei “.

Jie kviečia nepažįstamus žmones į savo šventes ir tik po valgio teiraujasi, kas jie yra ir ko jiems reikia. Ir jų paprotys, net valgymo metu, griebtis bet kokių nereikšmingų dalykų kaip progos aštriems ginčams, o tada kviesti vienas kitą į kovą, neatsižvelgiant į jų gyvybę, nes tarp jų vyrauja Pitagoro tikėjimas. kad žmonių sielos yra nemirtingos ir kad po nustatyto metų laiko jie pradeda naują gyvenimą, siela įeina į kitą kūną. Vadinasi, mirusiųjų laidotuvėse mums sakoma, kad kai kurios raidės ant laužų, kurias jie parašė savo mirusiems giminaičiams, numeta tarsi mirusieji galėtų perskaityti šiuos laiškus.

§ 5.29. Keliaudami ir eidami į mūšį galai naudojasi dviejų arklių traukiamomis kovos vežimėliais, kuriais gabena vežimą ir karį, o kovose susidūrę su kavalerija, jie pirmiausia meta sviedinius į priešą, o tada atsitraukia nuo vežimų ir prisijungia kovoti su savo kardais. Kai kurie iš jų niekina mirtį tiek, kad į mūšio pavojus patenka be apsauginių šarvų ir ne daugiau kaip juosmens. Jie atveda į karą ir savo laisvuosius tarnauti jiems, išsirinkdami juos iš vargšų, o šiuos palydovus jie naudoja mūšyje kaip kovos vežėjai ir kaip skydo nešėjai.

Taip pat jų paprotys, kai jie yra suformuoti mūšiui, išeina prieš rikiuotę ir meta iššūkį narsiausiems vyrams iš savo oponentų į vieną kovą, mojaudami ginklais priešais, kad išgąsdintų savo priešininkus. Ir kai bet kuris žmogus priima iššūkį kovoti, tada jie gieda dainą giriami už protėvių narsius darbus ir giriasi savo aukštais pasiekimais, visą laiką bjaurindamiesi ir menkindami savo priešininką, ir vienu žodžiu bando , tokiais kalbėjimais prieš kovą atimti iš jo drąsią dvasią. Kai jų priešai nukrinta, jie nukirto galvas ir pririšo juos prie savo arklių sprandų ir aplenkė savo palydovams priešininkų rankas, visas krauju apipiltas. pergalės giesmę, o šiuos pirmuosius mūšio vaisius jie tvirtina vinimis ant savo namų, kaip ir žmonės, tam tikros rūšies medžioklėje, su įvaldytų laukinių žvėrių galvomis. Savo įžymiausių priešų galvas jie balzamuoja kedro aliejuje ir kruopščiai saugo skrynioje, o juos demonstruoja nepažįstamiems žmonėms, rimtai tvirtindami, kad mainais už šią galvą atsisakė vienas iš jų protėvių, jų tėvas ar pats žmogus didelės pinigų sumos pasiūlymas. Kai kurie vyrai, kaip sakoma, giriasi, kad nepriėmė vienodo svorio aukso už parodytą galvą, demonstruodami barbarišką sielos didybę, kad neparduotų to, kas liudija ir įrodo savo narsumą. kilnus dalykas, bet ir toliau kovoti prieš vieną iš mūsų pačių rasės, jam mirus, reiškia nusileisti iki žvėrių lygio.

§ 5.30. Drabužiai, kuriuos jie dėvi, yra stulbinantys - marškiniai, dažyti ir išsiuvinėti įvairiomis spalvomis, ir bridžai, kuriuos jie liežuviu vadina bracae, o jie dėvi dryžuotus paltus, pritvirtintus skiltuku ant peties, sunkūs žiemai ir lengvi vasarai , kuriuose yra nustatyti patikrinimai, arti vienas kito ir įvairių atspalvių. Šarvams jie naudoja ilgus skydus, aukštus kaip žmogus, kurie yra pagaminti jiems būdingu būdu, kai kurie iš jų netgi turi bronzoje įspaustas gyvūnų figūras, ir jie yra sumaniai dirbami ne tik dėl grožio bet ir apsaugai. Ant galvos jie užsideda bronzinius šalmus, iš kurių išsiskiria didelės reljefinės figūros, ir dėvintiems juos atrodo labai dideli, nes kai kuriais atvejais ragai pritvirtinami prie šalmo taip, kad susidarytų vienas gabalas, kitais atvejais vaizdai paukščių ar keturkojų gyvūnų priekinių dalių. Jų trimitai yra savotiško pobūdžio ir naudojami barbarų, nes kai jie yra pūsti, jie skleidžia atšiaurų garsą, tinkamą karo šurmuliui. Kai kurie iš jų turi geležinį grandininį paštą, bet kiti yra patenkinti gamtos duotais šarvais ir eina į mūšį nuogi. In place of the short sword they carry long broad-swords which are hung on chains of iron or bronze and are worn along the right flank. And some of them gather up their shirts with belts plated with gold or silver. The spears they brandish, which they call lanciae, have iron heads a cubit in length and even more, and a little under two palms in breadth for their swords are not shorter than the javelins of other peoples, and the heads of their javelins are larger than the swords of others. Some of these javelins come from the forge straight, others twist in and out in spiral shapes for their entire length, the purpose being that the thrust may not only cut the flesh, but mangle it as well, and that the withdrawal of the spear may lacerate the wound.

§ 5.31. The Gauls are terrifying in aspect and their voices are deep and altogether harsh when they meet together they converse with few words and in riddles, hinting darkly at things for the most part and using one word when they mean another and they like to talk in superlatives, to the end that they may extol themselves and depreciate all other men. They are also boasters and threateners and are fond of pompous language, and yet they have sharp wits and are not without cleverness at learning. Among them are also to be found lyric poets whom they call Bards. These men sing to the accompaniment of instruments which are like lyres, and their songs may be either of praise or of obloquy.
Philosophers, as we may call them, and men learned in religious affairs are unusually honoured among them and are called by them druids. The Gauls likewise make use of diviners, accounting them worthy of high approbation, and these men foretell the future by means of the flight or cries of birds and of the slaughter of sacred animals, and they have all the multitude subservient to them.

They also observe a custom which is especially astonishing and incredible, in case they are taking thought with respect to matters of great concern for in such cases they devote to death a human being and plunge a dagger into him in the region above the diaphragm, and when the stricken victim has fallen they read the future from the manner of his fall and from the twitching of his limbs, as well as from the gushing of the blood, having learned to place confidence in an ancient and long-continued practice of observing such matters. And it is a custom of theirs that no one should perform a sacrifice without a “philosopher” for thank-offerings should be rendered to the gods, they say, by the hands of men who are experienced in the nature of the divine, and who speak, as it were, the language of the gods, and it is also through the mediation of such men, they think, that blessings likewise should be sought. Nor is it only in the exigencies of peace, but in their wars as well, that they obey, before all others, these men and their chanting poets, and such obedience is observed not only by their friends but also by their enemies many times, for instance, when two armies approach each other in battle with swords drawn and spears thrust forward, these men step forth between them and cause them to cease, as though having cast a spell over certain kinds of wild beasts. In this way, even among the wildest barbarians, does passion give place before wisdom, and Ares stands in awe of the Muses.

§ 5.32. And now it will be useful to draw a distinction which is unknown to many: The peoples who dwell in the interior above Massalia, those on the slopes of the Alps, and those on this side the Pyrenees mountains are called Celts, whereas the peoples who are established above this land of Celtica in the parts which stretch to the north, both along the ocean and along the Hercynian Mountain, and all the peoples who come after these, as far as Scythia, are known as Gauls the Romans, however, include all these nations together under a single name, calling them one and all Gauls. The women of the Gauls are not only like the men in their great stature but they are a match for them in courage as well. Their children are usually born with grayish hair, but as they grow older the colour of their hair changes to that of their parents.

The most savage peoples among them are those who dwell beneath the Bears and on the borders of Scythia, and some of these, we are told, eat human beings, even as the Britons do who dwell on Iris [Ireland], as it is called. And since the valour of these peoples and their savage ways have been famed abroad, some men say that it was they who in ancient times overran all Asia and were called Cimmerians, time having slightly corrupted the word into the name of Cimbrians, as they are now called. For it has been their ambition from old to plunder, invading for this purpose the lands of others, and to regard all men with contempt. For they are the people who captured Rome, who plundered the sanctuary at Delphi, who levied tribute upon a large part of Europe and no small part of Asia, and settled themselves upon the lands of the peoples they had subdued in war, being called in time Greco-Gauls, because they became mixed with the Greeks, and who, as their last accomplishment, have destroyed many large Roman armies. And in pursuance of their savage ways they manifest an outlandish impiety also with respect to their sacrifices for their criminals they keep prisoner for five years and then impale in honour of the gods, dedicating them together with many other offerings of first-fruits and constructing pyres of great size. Captives also are used by them as victims for their sacrifices in honour of the gods. Certain of them likewise slay, together with the human beings, such animals as are taken in war, or burn them or do away with them in some other vengeful fashion.

Although their wives are comely, they have very little to do with them, but rage with lust, in outlandish fashion, for the embraces of males. It is their practice to sleep upon the ground on the skins of wild beasts and to tumble with a male lover on each side. And the most astonishing thing of all is that they feel no concern for their proper dignity, but prostitute to others without a qualm the flower of their bodies nor do they consider this a disgraceful thing to do, but rather when anyone of them is thus approached and refuses the favour offered him, this they consider an act of dishonour.

§ 5.33. Now that we have spoken at sufficient length about the Celts we shall turn our history to the Celtiberians who are their neighbours. In ancient times these two peoples, namely, the Iberians and the Celts, kept warring among themselves over the land, but when later they arranged their differences and settled upon the land altogether, and when they went further and agreed to intermarriage with each other, because of such intermixture the two peoples received the appellation given above. And since it was two powerful nations that united and the land of theirs was fertile, it came to pass that the Celtiberians advanced far in fame and were subdued by the Romans with difficulty and only after they had faced them in battle over a long period. And this people, it would appear, provide for warfare not only excellent cavalry but also foot-soldiers who excel in prowess and endurance. They wear rough black cloaks, the wool of which resembles the hair of goats.

As for their arms, certain of the Celtiberians, carry light shields like those of the Gauls, and certain carry circular wicker shields as large as an aspis [Greek shield], and about their shins and calves they wind greaves made of hair and on their heads they wear bronze helmets adorned with purple crests. The swords they wear are two-edged and wrought of excellent iron, and they also have dirks a span in length which they use in fighting at close quarters. And a peculiar practice is followed by them in the fashioning of their weapons for they bury plates of iron in the ground and leave them there until in the course of time the rust has eaten out what is weak in the iron and what is left is only the most unyielding, and of this they then fashion excellent swords and such other objects as pertain to war. The weapon which has been fashioned in the manner described cuts through anything which gets in its way, for no shield or helmet or bone can withstand a blow from it, because of the exceptional quality of the iron. Able as they are to fight in two styles, they first carry on the contest on horseback, and when they have defeated the cavalry they dismount, and assuming the rôle of foot-soldiers they put up marvellous battles. And a peculiar and strange custom obtains among them: Careful and cleanly as they are in their ways of living, they nevertheless observe one practice which is low and partakes of great uncleanness for they consistently use urine to bathe the body and wash their teeth with it, thinking that in this practice is constituted the care and healing of the body.

§ 5.34. As for the customs they follow toward malefactors and enemies the Celtiberians are cruel, but toward strangers they are honourable and humane. Strangers, for instance, who come among them they one and all entreat to stop at their homes and they are rivals one of another in their hospitality, and any among them who are attended by strangers are spoken of with approval and regarded as beloved of the gods. For their food they use meats of every description, of which they enjoy an abundance, since the country supplies them with a great quantity of honey, although the wine they purchase from merchants who sail over the seas to them. Of the nations neighbouring upon the Celtiberians the most advanced is the people of the Vaccaei, as they are called for this people each year divides among its members the land which it tills and making the fruits the property of all they measure out his portion to each man, and for any cultivators who have appropriated some part for themselves they have set the penalty as death. The most valiant among the Iberians are those who are known as Lusitanians, who carry in war very small shields which are interwoven with cords of sinew and are able to protect the body unusually well, because they are so tough and shifting this shield easily as they do in their fighting, now here, now there, they cleverly ward off from their person every blow which comes at them. They also use barbed javelins made entirely of iron, and wear helmets and swords very much like those of the Celtiberians. They hurl the javelin with good effect, even over a long distance, and, in fine, are doughty in dealing their blows. Since they are nimble and wear light arms, they are swift both in flight and in pursuit, but when it comes to enduring the hardships of a stiff fight they are far inferior to the Celtiberians.

In time of peace they practise a kind of dance which requires great nimbleness of limb, and in their wars they march into battle with even step and raise a battle-song as they charge upon the foe. And a peculiar practice obtains among the Iberians and particularly among the Lusitanians for when their young men come to the bloom of their physical strength, those who are the very poorest among them in worldly goods and yet excel in vigour of body and daring equip themselves with no more than valour and arms and gather in the mountain fastnesses, where they form into bands of considerable size and then descend upon Iberia and collect wealth from their pillaging. And this brigandage they continually practise in a spirit of complete disdain for using as they do light arms and being altogether nimble and swift, they are a most difficult people for other men to subdue. And, speaking generally, they consider the fastnesses and crags of the mountains to be their native land and to these places, which large and heavily equipped armies find hard to traverse, they flee for refuge. Consequently, although the Romans in their frequent campaigns against the Lusitanians rid them of their great spirit of disdain, they were nevertheless unable, often as they eagerly set about it, to put a complete end to their plundering.

§ 5.35. Since we have set forth the facts concerning the Iberians, we think that it will not be foreign to our purpose to discuss the silver mines of the land for this land possesses, we may venture to say, the most abundant and most excellent known sources of silver, and to the workers of this silver it returns great revenues. […] Now the natives were ignorant of the use of the silver, and the Phoenicians, as they pursued their commercial enterprises and learned of what had taken place, purchased the silver in exchange for other wares of little if any worth. And this was the reason why the Phoenicians, as they transported this silver to Greece and Asia and to all other peoples, acquired great wealth.

§ 5.38. […] Tin also occurs in many regions of Iberia, not found, however, on the surface of the earth, as certain writers continually repeat in their histories, but dug out of the ground and smelted in the same manner as silver and gold. For there are many mines of tin in the country above Lusitania and on the islets which lie off Iberia out in the ocean and are called because of that fact the Cassiterides [modern Scilly Isles]. And tin is brought in large quantities also from the island of Britain to the opposite Gaul, where it is taken by merchants on horses through the interior of Celtica both to the Massalians and to the city of Narbo, as it is called. This city is a colony of the Romans, and because of its convenient situation it possesses the finest market to be found in those regions.

§ 14.113. [c. 387 BC] At the time that Dionysius was besieging Rhegium, the Celts who had their homes in the regions beyond the Alps streamed through the passes in great strength and seized the territory that lay between the Apennine mountains and the Alps, expelling the Tyrrhenians who dwelt there. These, according to some, were colonists from the twelve cities of Tyrrhenia but others state that before the Trojan War Pelasgians fled from Thessaly to escape the flood of Deucalion’s time and settled in this region. Now it happened, when the Celts divided up the territory by nations, that those known as the Sennones received the area which lay farthest from the mountains and along the sea. But since this region was scorching hot, they were distressed and eager to move hence they armed their younger men and sent them out to seek a territory where they might settle. Now they invaded Tyrrhenia, and being in number some thirty thousand they sacked the territory of the Clusini. At this very time the Roman people sent messengers into Tyrrhenia to spy out the army of the Celts. The ambassadors arrived at Clusium, and when they saw that a battle had been joined, with more valour than wisdom they joined the men of Clusium against their besiegers, and one of the messengers was successful in killing a rather important commander. When the Celts learned of this, they dispatched messengers to Rome to demand the person of the envoy who had thus commenced an unjust war. The senate at first sought to persuade the envoys of the Celts to accept money in satisfaction of the injury, but when they would not consider this, it voted to surrender the accused. But the father of the man to be surrendered, who was also one of the military tribunes with consular power, appealed the judgement to the people, and since he was a man of influence among the masses, he persuaded them to void the decision of the senate. Now in the times previous to this the people had followed the senate in all matters with this occasion they first began to rescind decisions of that body.

§ 14.114. The ambassadors of the Celts returned to their camp and reported the reply of the Romans. At this they were greatly angered and, adding troops from their fellow tribesmen, they marched swiftly upon Rome itself, numbering more than seventy thousand men. The military tribunes of the Romans, exercising their special power, when they heard of the advance of the Celts, armed all the men of military age. They then marched out in full force and, crossing the Tiber, led their troops for eighty stades along the river and at news of the approach of the Galatians they drew up the army for battle. Their best troops, to the number of twenty-four thousand, they set in a line from the river as far as the hills and on the highest hills they stationed the weakest. The Celts deployed their troops in a long line and, whether by fortune or design, stationed their choicest troops on the hills. The trumpets on both sides sounded the charge at the same time and the armies joined in battle with great clamour. The élite troops of the Celts, who were opposed to the weakest soldiers of the Romans, easily drove them from the hills. Consequently, as these fled in masses to the Romans on the plain, the ranks were thrown into confusion and fled in dismay before the attack of the Celts. Since the bulk of the Romans fled along the river and impeded one another by reason of their disorder, the Celts were not behind-hand in slaying again and again those who were last in line. Hence the entire plain was strewn with dead. Of the men who fled to the river the bravest attempted to swim across with their arms, prizing their armour as highly as their lives but since the stream ran strong, some of them were borne down to their death by the weight of the arms, and some, after being carried along for some distance, finally and after great effort got off safe. But since the enemy pressed them hard and was making a great slaughter along the river, most of the survivors threw away their arms and swam across the Tiber.

§ 14.115. The Celts, though they had slain great numbers on the bank of the river, nevertheless did not desist from the zest for glory but showered javelins upon the swimmers and since many missiles were hurled and men were massed in the river, those who threw did not miss their mark. So it was that some died at once from mortal blows, and others, who were wounded only, were carried off unconscious because of loss of blood and the swift current. When such disaster befell, the greater part of the Romans who escaped occupied the city of Veii, which had lately been razed by them, fortified the place as well as they could, and received the survivors of the rout. A few of those who had swum the river fled without their arms to Rome and reported that the whole army had perished. When word of such misfortunes as we have described was brought to those who had been left behind in the city, everyone fell into despair for they saw no possibility of resistance, now that all their youth had perished, and to flee with their children and wives was fraught with the greatest danger since the enemy were close at hand. Now many private citizens fled with their households to neighbouring cities, but the city magistrates, encouraging the populace, issued orders for them to bring speedily to the Capitoline grain and every other necessity.

When this had been done, both the acropolis and the Capitoline were stored not only with supplies of food but with silver and gold and the costliest raiment, since the precious possessions had been gathered from over the whole city into one place. They gathered such valuables as they could and fortified the place we have mentioned during a respite of three days. For the Celts spent the first day cutting off, according to their custom, the heads of the dead. And for two days they lay encamped before the city, for when they saw the walls deserted and yet heard the noise made by those who were transferring their most useful possessions to the acropolis, they suspected that the Romans were planning a trap for them. But on the fourth day, after they had learned the true state of affairs, they broke down the gates and pillaged the city except for a few dwellings on the Palatine. After this they delivered daily assaults on strong positions, without, however, inflicting any serious hurt upon their opponents and with the loss of many of their own troops. Nevertheless, they did not relax their ardour, expecting that, even if they did not conquer by force, they would wear down the enemy in the course of time, when the necessities of life had entirely given out.

§ 14.116. While the Romans were suffering from such difficulties, the neighbouring Tyrrhenians advanced and made a raid with a strong army on the territory of the Romans, capturing many prisoners and not a small amount of booty. But the Romans who had fled to Veii, falling unexpectedly upon the Tyrrhenians, put them to flight, took back the booty, and captured their camp. Having got possession of arms in abundance, they distributed them among the unarmed, and they also gathered men from the countryside and armed them, since they intended to relieve the siege of the soldiers who had taken refuge on the Capitoline. While they were at a loss how they might reveal their plans to the besieged, since the Celts had surrounded them with strong forces, a certain Cominius Pontius undertook to get the cheerful news to the men on the Capitoline. Starting out alone and swimming the river by night, he got unseen to a cliff of the Capitoline that was hard to climb and, hauling himself up it with difficulty, told the soldiers on the Capitoline about the troops that had been collected in Veii and how they were watching for an opportunity and would attack the Celts. Then, descending by the way he had mounted and swimming the Tiber, he returned to Veii. The Celts, when they observed the tracks of one who had recently climbed up, made plans to ascend at night by the same cliff. Consequently about the middle of the night, while the guards were neglectful of their watch because of the strength of the place, some Celts started an ascent of the cliff. They escaped detection by the guards, but the sacred geese of Hera, which were kept there, noticed the climbers and set up a cackling. The guards rushed to the place and the Celts deterred did not dare proceed farther. A certain Marcus Mallius, a man held in high esteem, rushing to the defense of the place, cut off the hand of the climber with his sword and, striking him on the breast with his shield, rolled him from the cliff. In like manner the second climber met his death, whereupon the rest all quickly turned in flight. But since the cliff was precipitous they were all hurled headlong and perished. As a result of this, when the Romans sent ambassadors to negotiate a peace, they were persuaded, upon receipt of one thousand pounds of gold, to leave the city and to withdraw from Roman territory.

§ 22.3. […] King Ptolemy [aka Ptolemaios Keraunos] was killed [in 279 BCE] and the whole Macedonian army was cut to pieces and destroyed by the Gauls.

§ 22.4. During this period the Gauls attacked Macedonia and harassed it, since there were many claimants to the kingship, who occupied it only briefly and then were driven out. […]

§ 22.5. This same Apollodorus recruited some Gauls and supplied them with weapons. He conferred gifts upon them and found them to be loyal guardsmen and convenient tools because of their cruelty to execute his punishments. By confiscating the property of the wealthy he amassed great wealth. Then, by an increase in the pay of his soldiers, and by sharing his riches with the poor, he made himself master of a formidable force.

§ 22.9. Brennus, the king of the Gauls, invaded Macedonia with one hundred and fifty thousand infantry armed with long shields, ten thousand cavalry, a horde of camp followers, large numbers of traders, and two thousand wagons. Having in this conflict lost many men [text missing] as lacking sufficient strength [text missing] when later he advanced into Greece and to the oracle at Delphi, which he wished to plunder. In the mighty battle fought there he lost tens of thousands of his fellow soldiers, and Brennus himself suffered three wounds. Weighed down and close to death, he assembled his host there and spoke to the Gauls. He advised them to kill him and all the wounded, to burn their wagons, and to return home free of burdens he advised them also to make Akichorios king. Then, after drinking deeply of undiluted wine, Brennus slew himself. After Akichorios buried him, he killed the wounded and those who were victims of cold and starvation, about twenty thousand people and so he began the journey homeward with the rest by the same route. In difficult terrain the Greeks would attack and cut off those in the rear, and carried off all their belongings. On the way to Thermopylae, food being scarce there, they abandoned twenty thousand more men. All the rest perished as they were going through the country of the Dardani, and not a single man was left to return home.

Brennus, the king of the Gauls, found no dedications of gold or silver when he entered a temple. All that he found were images of stone and wood he laughed at them to think that men, believing that gods have human form, should set up their images in wood and stone.
At the time of the Gaulish invasion the inhabitants of Delphi, seeing that danger was at hand, asked the god if they should remove the treasures, the children, and the women from the shrine to the most strongly fortified of the neighbouring cities. The Pythia replied to the Delphians that the god commanded them to leave in place in the shrine the dedications and whatever else pertained to the adornment of the gods for the god, and with him the White Maidens, would protect all. As there were in the sacred precinct two temples of extreme antiquity, one of Athena Pronaia and one of Artemis, they assumed that these goddesses were the “White Maidens” named by the oracle.

§ 22.11. Pyrrhus, having won a famous victory, dedicated the long shields of the Gauls and the most valuable of the other spoils in the shrine of Athena Itonis with the following inscription: “Pyrrhus the Molossian hung these shields, taken from the brave Gauls, here as a gift to Athena Itonis, after he destroyed Antigonus’ entire army. This is not surprising: the sons of Aeacus are warriors now even as they were before.” […]

§ 22.12. After Pyrrhus had sacked Aegeae, the seat of the Macedonian royal family, he left his Gaulish troops there. The Gauls, learning from certain informants that in accordance with a certain ancient custom much wealth was buried with the dead at royal funerals, dug up and broke into all the graves, divided up the treasure, and scattered the bones of the dead. Pyrrhus was disgusted by of this, but he did not punish the barbarians since he needed them for his wars.


Diodorus Siculus , Library of History, Volume VIII

For some reason, the consuls of 345 b.c. are placed three years earlier than in other lists.

The problems of the calendar year employed by Diodorus to date events in the Alexander story has recently been investigated by M. J. Fontana, Kokalos , 2. 1 (1956), 37–49. His conclusion that Diodorus here follows the Macedonian year which began in the autumn, but identified it by the names of the archon and the consuls who took office up to eight or nine months later, seems well founded. In the later years of Alexander’s life, Diodorus’s chronology becomes quite confused. 1

Earlier, in Book 16, on the other hand, the assignment of the battle of Chaeronea to 338/7 b.c. (chaps. 84–87) shows that Diodorus was there not following the Macedonian calendar. His choice in each case was presumably made for him in his source. His assignment of the sieges of Perinthus and Byzantium to 341/0 b.c. (chaps. 74–76), while they were narrated by Philochorus under 340/39 b.c. (F. Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker , no. 328, F 54), is explained by the fact that the events occurred in the spring and summer of 340 b.c.

Sources and Character of the Narrative, Book XVI

Unlike Book 17, which only rarely interrupts the story of Alexander’s career to mention events elsewhere,

the second half of Book 16 contains two principal narratives, interspersed by two literary references (chaps. 71. 3 76. 5–6) and a number of notes referring to other matters, chiefly of a chronological interest: the Moiossians (chap. 72. 1), Caria (chap. 74. 2), Tarentum (chap. 88. 3–4), Heracleia Pontica (chap. 88. 5), Cius (chap. 90. 2) and Rome (chaps. 69. 1 90. 2). There are two references to Athenian activities (chaps. 74. 1 88. 1–2). Otherwise the stories of Timoleon and of Philip are interwoven on a chronological basis (Timoleon: chaps. 66–69. 6 70. 1–6 72. 2–73. 3 77. 4–83 90. 1 Philip: chaps. 69. 7–8 71. 1–2 74. 2–76. 4 77. 2–3 84. 1–87. 3 89 91–95). The source or sources of all this have been much discussed, and certainty is impossible.

In one chapter (83), it is reasonable to suppose that Diodorus, the Siciliote, is writing from his own observation, as he expressly does of Alexandria in Book 17. 52. 6. Otherwise the problem of Diodorus’s sources is complicated by the fact that we have very few specific fragments of earlier historians whom he may have used in this period. Since we have so little, for example, of Ephorus, Theopompus, Diyllus, Timaeus and the rest, and since J. Palm has shown how drastically Diodorus not only abridged and even distorted his sources but also rephrased them ( Über Sprache und Stil des Diodorus von Sizilien , 1955), all analyses based on style are unrewarding. On the other hand, there are certain indications which may be mentioned.

In the latter part of Book 16, Diodorus quotes Demosthenes (chaps. 84–85) and Lycurgus (chap. 88), possibly also Demades (chap. 87), and these quotations may or may not have been direct. On one occasion he uses a word which may be traced back to


Diodorus Siculus

Mūsų redaktoriai peržiūrės, ką pateikėte, ir nuspręs, ar peržiūrėti straipsnį.

Diodorus Siculus, (flourished 1st century bc , Agyrium, Sicily), Greek historian, the author of a universal history, Bibliothēkē (“Library” known in Latin as Bibliotheca historica), that ranged from the age of mythology to 60 bc .

Diodorus lived in the time of Julius Caesar and Augustus, and his own statements make it clear that he traveled in Egypt during 60–57 bc and spent several years in Rome. The latest event mentioned by him belongs to the year 21 bc . His history consisted of 40 books, of which 1–5 and 11–20 survive, and was divided into three parts. He outlined his plan in Book 1: Books 1–6 treat the mythic history of the non-Hellenic and Hellenic tribes to the destruction of Troy Books 7–17 end with Alexander’s death and Books 18–40 continue the history as far as the beginning of Caesar’s Gallic Wars. The extant Books 11–20, from the second and third parts, cover the years 480–302 bc .

The Bibliothēkē, invaluable where no other continuous historical source has survived, remedies to some extent the loss of the works of earlier authors, from which it was compiled. Diodorus does not always quote his authorities, but in the books that have survived his most important sources for Greek history were certainly Ephorus (for 480–340 bc ) and Hieronymus of Cardia (for 323–302) for Roman history he was heavily dependent on Polybius (to 146) and Posidonius.


The Battle of the Granicus River

The Story
Learning of the satrapal army’s approach, Alexander ‘advanced rapidly’ to the Granicus River where he set up his camp on the opposite bank to the Persians. At this point, the satraps had the advantage: Alexander would not only have to cross the river to meet them but climb up the bank on the opposite side before doing so. This would be sure to put the Macedonian phalanx into disorder and make Alexander’s men easy pickings.

Or so you would have thought. At dawn the next day, Alexander lead his men across the river and not only managed to scramble up the bank but was able to deploy it ‘in good order’ before [the Persians] could stop him’.

Now faced with an organised Macedonian army, the satraps deployed their cavalry at the front of their own line. Here is how satrapal army lined up:

Left Wing (flank to centre)

 • Memnon and Arsamenes – each in command of his own cavalry
 • Arsites – in command of the Paphlagonian cavalry
 • Spithrobates – in command of the Hyrcanian cavalry
 • Median cavalry – 1,000 in number / commanded by ?
 • Rheomithres – with 2,000 horse / in command of ?
 • Bactrian cavalry – 2,000 in number / commanded by ?

NB The question marks regarding the right wing commanders reflects the fact that I am not clear about what Diodorus is saying here. It may be that Rheomithres was in charge of the Medes and Bactrians but that isn’t the impression I get when I read his text (see below).

We come now to the battle itself. I have broken it down into the following parts to make writing, and – hopefully – reading about, it easier. Do feel free to let me know if you find this arrangement useful or not.

Vienas The Persian and Macedonian cavalry ‘joined battle spiritedly’. Diodorus singles out the Thessalian cavalry for praise. Under the command of Parmenion, it ‘gallantly met the attack of the troops posted opposite’.

Du Alexander, leading ‘the finest of the riders on the right wing’ charged at the Persians and inflicted ‘substantial losses upon them’.

Three The satrapal army ‘resisted [the Macedonian attack] bravely. Spithrobates, Darius’ son-in-law, threw himself at the Macedonians ‘with a large body of cavalry, and… forty companions, all Royal Relatives of outstanding valour’.

Four Seeing the success of Spithrobates’ attack, Alexander turned to meet him.

Penki Spithrobates saw Alexander coming and saw an opportunity to end the menace of the Macedonian king once-and-for-all. He threw his javelin at him. It pierced Alexander’s shield and ‘right epomis’ and ‘drove through [his] breastplate’. This sounds serious. The Footnotes tell us, however, that according to Plutarch, Alexander wasn’t injured. Alexander shook the javelin off and drove his spear into Spithrobates’ chest. This movement caused both armies to cry out ‘at [his] superlative display of prowess’.

Šeši The movement was not a complete success, though. The point of the spear broke and the length recoiled in Alexander’s hand. Spithrobates ‘drew his sword and drove at Alexander. Fatally for him, he was not quick enough. Alexander ‘recovered his grip’ upon the spear and thrust it into Spithrobates’ face.

Septyni Spithrobates fell to the ground. Just then, Spithrobates’ brother, Rhosaces, rode up behind Alexander and brought his sword down on the king’s head with such force that ‘it split his helmet’. Despite this, Alexander’s only physical wound was ‘a slight scalp wound’. Before Rhosaces could strike him again, Cleitus the Black ‘dashed up on his horse and cut off the Persian’s arm’.

Eight Diodorus now reports that Spithrobates’ companions, the Royal Relatives, threw their javelins at Alexander. Somehow, he managed to survive this deadly shower and the Relatives next, close-up, attack. Not without harm, though, Diodorus says Alexander suffered – ‘two blows on the breastplate, one on the helmet, and three on the shield’ it being the shield he had taken from Athena’s sanctuary. Back then, things were clearly made to last!

Nine Diodorus now lists some of the Persian commanders who died during the battle. They included Atizyes, Pharnaces (Stateira I’s brother), and Mithrobuzanes who commanded the Cappadocian cavalry contingent.

Dešimt With ‘many of their commanders’ dead and ‘all the Persian squadrons… worsted’ the Royal Relatives fled from Alexander. Seeing them retreat, other cavalry officers followed them. From what Diodorus says it seems that the flight of the Relatives allowed Alexander to claim the credit for being the ‘chief author of the victory’ in the whole battle (Do you remember how – in Book XVI Ch. 86 – we saw Philip II claim the victory at the Battle of Chaeronea after he put the Athenian-Boeotian soldiers to flight, despite the fact that the real damage had already been done by Alexander?). Diodorus also singles out the Thessalian cavalry again for praise.

Vienuolika Despite the route of the cavalry, the battle was not over yet. It soon would be, though, for the Persian soldiers were no match for the Macedonian phalanx. As Diodorus notes, they were also rattled by the cavalry’s retreat.

Twelve By the time that the Persian infantry was put to flight, the satrapal army had lost ‘more than ten thousand’ men. ‘[N]ot less than two thousand’ cavalry officers were killed, and 20,000 prisoners taken.

Thirteen Following the battle, Alexander ‘gave magnificent obsequies to the dead, for he thought it important by this sort of honour to create in his men greater enthusiasm to face the hazards of battle’.

Fourteen From the Granicus River, Alexander then marched through Lydia, taking over Sardis. Perhaps having heard of the Macedonians’ success at the Granicus River, Lydia’s satrap, Mithrines, gave up the city, its citadels and their treasuries without a fight.

Komentarai
If you are familiar with the other Alexander historians, specifically Arrian, you might have noticed that Diodorus gives a different time for Alexander’s crossing of the Granicus. He has it happening at daybreak on the day after the Macedonian army’s arrival at the river Arrian, on the other hand, places it in the late afternoon on the day of their arrival.

Diodorus doesn’t explain how on earth the Persians allowed the Macedonians not only to make a successful crossing of the river but make their way up the bank ir form up, afterwards. Either he is incorrect regarding what happened or the Persians were negligent. The former is more likely the case as Arrian describes the Persians attacking the Macedonians from the get-go, and his source was someone who was there.

Regarding my uncertainty over who was in charge of the cavalry divisions on the Persian right wing, here are Diodorus’ own words, ‘The right wing was held by a thousand Medes and two thousand horse with Rheomithres as well as Bactrians of like number’.

In the last post we saw that there was rough agreement between our sources over the size of the Macedonian army. This is not the case in regards its Persian opposite. Here are the figures quoted by the Footnotes:

 • Justin 600,000
 • Arrianas 20,000 foot, 20,000 horse

There is surely an extra zero or two in Justin’s figure.

During the course of his career Alexander sustained numerous injuries but never came as close to death on the battlefield as he did at the Granicus River. As for Black Cleitus – his timely arrival would not only have implications for Alexander’s life but the spread of Hellenism across the world. If we were compiling a top ten of historically influential Macedonian commanders his intervention here would surely be Number One. In my opinion, the only other officer to come close to him is Ptolemy, for his building of the Museum of Alexandria and the role of the Library (e.g. in the translation of the Septuagint and its patronage of great scientists and writers), but if Rhosaces had landed his blow and killed the Alexander, Ptolemy would never have become king of Egypt in the first place.

Diodorus omits to mention how many Macedonian soldiers died in the battle. The Footnotes give us the other historians say.

 • Justin 9 foot, 120 horse
 • Plutarch 9 foot, 25 horse
 • Arrianas 20 foot, 60 horse

Na. All I can say is if Macedonian casualties were really that low then the army was in inspired form that day. Staying at the bottom of the page, the Footnores also give the other historians’ figures for Persian casualties.

 • Plutarch 20,000 foot, 2,500 horse
 • Arrianas 1,000 horse + ‘most of the Greek phalanx’ minus 200 who were captured

I’m a little surprised by how quickly Diodorus moves on from the battle. In one line, Alexander is performing his ‘magnificent obsequies’ the next he is on the way through Lydia. If Alexander took the Persian camp maybe Diodorus omitted that on the grounds of repetition – Alexander would do the same to greater effect after Issus (which we will come to in Ch. 35)

Classifieds
Wanted – Darius. Dead or Alive.
Wanted – A new army. Contact Babylon ASAP
For Sale – Persian Hopes. Going Cheap


Contents of the Eighteenth Book

About Eumenes, and the strange changes of fortune that befell him (chap. 42).

How Ptolemy added Phoenicia and Coelê Syria to his domains (chap. 43).

How Antigonus defeated Alcetas in a noteworthy engagement (chaps. 44–47).

The death of Antipater, and the taking over of the royal army by Polyperchon (chaps. 48–49).

How Antigonus, encouraged by the death of Antipater and by his own accomplishments, became a competitor for the throne (chaps. 50–52).

How Eumenes unexpectedly gained in power and took over both the guardianship of the kings and the command of the Macedonian army (chap. 53).

The rise of Cassander and his war against Polyperchon, the guardian of the kings, and his cooperation with Antigonus (chaps. 54–57).

How Eumenes took over the Silver Shields in Cilicia, retired to the upper satrapies, and made ready for himself a considerable army (chaps. 58–59).

About the shrewdness and generalship of Eumenes, and about his deeds up to his death (chaps. 60–63).

What happened in Attica in regard to Cassander and Nicanor, commander of the garrison at Munychia (chaps. 64–65, 68–69).

The death of Phocion, called the Good (chaps. 66–67).

How Polyperchon besieged the people of Megalopolis, and, after many losses and successes, withdrew without accomplishing anything (chaps. 69–72).

How Cleitus, the admiral of Polyperchon, defeated Nicanor, the admiral of Cassander, in a naval battle (chap. 72).


Book XV

Lucius and Postumius. During their term of office 381/0 b.c . the Lacedaemonians appointed as general Agesipolis their king, gave him an adequate army, and voted to make war on the Olynthians. 1 On his arrival in Olynthian territory, he took under his command the soldiers previously encamped there and continued the war against the inhabitants. The Olynthians, however, engaged in no important battle this year, but to the end fought only by exchanges of missiles and short engagements, being in awe of the strength of the king’s army.

23. At the close of the year Pythias was archon 380/79 b.c . at Athens, and at Rome six military tribunes with consular power were elected, Titus Quinctius, Lucius Servilius, Lucius Julius, Aquilius, Lucius Lucretius, and Servius Sulpicius and in this year the Eleians celebrated the hundredth Olympiad, at which Dionysodorus of Tarentum won the stadium race. During their term of office Agesipolis, king of the Lacedaemonians, died of illness 2 after a reign of fourteen years Cleombrotus his brother succeeded to the throne and reigned for nine years. 3 The Lacedaemonians appointed Polybiadas general and sent him to the war against the Olynthians. He took over the forces, and, prosecuting the war vigorously and with able generalship, was often superior. With ever-increasing success, after several victories, he reduced

List of site sources >>>


Žiūrėti video įrašą: 원신 풀돌 풀제 레벨90 코코미 딜구경 (Sausis 2022).